Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïfehnel, o; (en. ren, —roepen (inirck- Ilertochl, m.
Helpen, b. w. (ieip, ol- ken), —stellen,—vat-Hertog (m den ^nv. sen
pen). § ï'«—zee}(hulp- ten,—vormen, e??^. en) m; en, —dom, o.
zeel). Zie lager. —in, v. —elijk, bnw.
In and. sam. hel zmc. Herant', m; en. Hertred, m.
hulp; als: —klinker, Herba'rium (kruidenboek) Hertrouw,m.
—middel. —troepen , o. Hervormd , dw. en bnw.
enz. Zte hulp. Herberg, v; en.—ier, m; —en (kerkgenootschap)
Hem, vnw. en tw. s. —ierster, v. —zaam, mv. znw.
Hemd, o; en. —sboord, bnw.—-en, b. e« o. w. Hervorming, v. In sam. s.
—doek,—srok,-sknoop, Gelijkvl. Herwissel, m.
—skraag, —sslip, Herboren(fcrwieMtt'd)bnw. Het, lidw. en vnw.
—smouw. In sawï. Herbouw, m. Voorts in sam; ah:
waarin het mv. bedoeld Herder, m; s. —in, v. —gene,—welk,—zelfde
wordt: hemden. —dom,o.—lijk,—loos, (deszelfden, denzelfden,
Hemel, -f- m; s cn en. bnw. In sam. s. derzelfde),—zelve (sie
—hoog,bnw.—ing, m. Herdoening, v. • dezelve) vnw.
e« V.—sblauw,—sbreed. Herdoop, m. —er, m; s. Hette, zie hitte.
—sch,—sgezind,—ter-Herdruk, m; ken. Hetzij, vw. Volgens som-
—gend,bnw.—waarls, Hereenigbaar, bnw. migen gescheiden, in-
bijw. Heremiet' (kluizenaar) m; dien dat volgt.
Voorts : —sbreedte, en. Heude, beu (schip) v; n,
—sbrood , —steeken. Heresie' (ketterij) \;\én. den.
In and. sam. hemel. Herfst, m. Heug, v. in de. bijw. uit-
Hemelen, 0. w. Herhaaldelijk, bijw. drukk.: le^en heugen
Hemelvaart, V.—sdag. Herhaling, v. Insam. s. meug.
Hemelval (dat uit den he- Herijk, m. Heugel (haal) m; s,
mei komt) m. Herinnering, v. In sam. s. Heugen, onp. w.
Hemmen, b. w. Herkenning, v. In sam. s. Heugenis, v. öoAheugnis.
Hen, vnw. Herkiesbaar, bnw. Heuglijk, bnw.
Hen,v; nen.-netje,-nenei. Herkomst, v. —ig, bnw. Hcuker (kruidenier in het
In and. sam. henne. Herkoop, m. klein) m; s.'
Henen, bijw. Ook in sam. Herkrijgbaar, bnw. Heul (slaapbol) m. (hulp,
met u^.; als:—komen, Hermelijn (dier) m; en. bijstand) o. (brvg) v;
enz. «ieheên. (bont)o.—en,onv.bnw. cn.—sap, o.
Heng, v; en. Hernhutters (il/oroi'iscÄe Heulen, o. w.
Hengel, m; s.—en, o.w. § 6m'c?ers)mv.—ch,bnw. Heup, -f v; en.
Jiengsel, o; s. Herroepelijk, bnw. Heur (dikwerf ter bevorde-
Hcngst, -j- m; en. —ebron. Herschapen, bnw. ring der welluidendheid,
Henker, m; s. Hersen (harsen) v; sen en. in /j/ffo/sran haar) vnw.
Hennep,m. -en,onv.bnw. —loos , —schimmig, Heusch, bnw.
Her, bijw. in; vanouds —, bnw. Hevel, m; s en cn.
enz. Ook in sam.; als: Het enkelv. hersen Hevig, bnw.
—om, —op, —uit, komt alleen in sam. voor. Hiel, m; en.—]ng(aaneene
—waarts,bijw. /nsöw?. Herstel, o.—Laar, bnw. schaats, enz.) v. —en
met WW. onscheidb.; als: Hert, o; en. —shoorn , (achteroverhellen) o. w.
—ademen , —denken, —sleder, —stranen. In Hier, bijw. —aan,—ach-
—doen, —eenen(—ee- and. sam. her\.e, behalve ter, —af, —beneden,
nigen),—halen,—inne- wanneer het mv. bedoeld —benevens, —bij,
ren,—nieuwen,—ove- wordt. —binnen, —boven,