Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
(Ji'cq), m; epen. Grijzen, o. w. grommen) m. —mig,
Grein (stof en gewicht) o; Gr ij zelen, zie griezelen. bnw.
cn.—en, onv. l)nw. Gril, v; len. —lig. Grommelen {zich wente-
Grensdier, m; s. In sam, —ziek, bnw. —lenma- len) o. w.
s. ker, m. Grommelig {morsig) bnw.
Grendel, ra; s en en. —cn, Grillen, zie rillen. Grommen {het ingewand
b.w. Grim, v. uitdoen) b. w.{knorren)
Grens,v; zen. Grimas, v; sen. Insam. o. w.
(drenzen, o. w. mv. Grompot, m.
Grenzenloos {onbegrensd) Grimbekken, o. w. Grond, m; en. —elijk,
bnw. Grimlach, m.—en, o. w. —eloos,—wettig,bnw.
Greppel, v; s. (achte, acht). Voorts de znw.: —be-
Grelig, bnw. Grimmelen {ivriemelen) ginsel, —belasting,
Grief, grieve, v; ven, n. o. w. —gelal, —ijs, —slag,
Griek, m; en. —enland, o. Grimmen, o. w. —verf, enz.
—in, v. —sch, bnw. cn Grimmige bnw. Grondeling,grondel(t'isc/i)
bijw. en als znw. o. Grinniken, o. w. m; en, s.
Griend {wilgemvaard) v; Grinl, j- v. —weg, —pad. Gronden, b. en o. w.
en. Grissen, b. w. Grondvest, v; en. —en, b.
Griep {zekere ziekte) v. Groef (groeve) v; ven (n). w.
Gries, 0.—meel. Groei, rn. —en, o. w.§ Groot, —e, bnw. —je
Griet {visch, ook zeil) v; —zaam, bnw.
en. Groen, bnw. Als znw. o.
Grietenij, v; eh.
Grietman, m; nen.
Grieve, zie grief.—u, b. w.
Griezel, v; s. —tje. —en,
0. w.
Grif, bnw.
—(je {peer) o. —ach-
tig, —ig, bnw. —te, v;
n. Voorts in sam. met
znw. als: —haring,
—man, enz.
Groen, —e {jong student;
Grilfel f v; s.—en, b.w. een onbedrevene) m\ex\,
Griiïen (indrukken) b. w. n.
Hetzelfde als griffelen. Groeaen, o. w.
(jrilPie, -f v; s en iën. Groenland, o. —sch, bnw.
Griffier, m; s. —schap, o. —svaarder, m.
In sam. s. Groenling {vogel) m; en.
Griftbcn {vogel) m; en. Groep, v; en. —swijze,
Ook griffioen. bijw. —eeren, b. w.
(irift, -j- v; en. Groet, m. —enis, v. —en,
Grijn,m.—ig.bnw.—cn, b. w.
0. w. (ijnde, ijnd); ook Groeven, b. w. §
een,enen). Grof (ove) bnw. (grover,
zen. —st). —achtig, —lij- Groot-Brittannië, o.
vig, enz. bnw. —te, v. Grootsch, bnw.
—schilder,—smid. Grootspreken, o. w.
Grog {drank uit rum, sui- Scheidb.
ker en water) m. Grop {kuil) v; pen.
Grijpen, b. w. (eep, e})cn). Grol, v; len. —lig, bnw. Gros, o; sen. —sier, m; s.
(»rijs, bnw. —aard, m; s. —lenmaker.—len,o.w. Gros (grosse) v; sen (n).
—achtig, bnw. <—heid Grom {ingewand van die- Grot, v; ten.
(grijzigheid). ren) o. {wortel ray/Grovelijk, bijw.
(—moeder). {halve
stuiver) ra. —en {aan-
zienlijken) rav. znw.
—te, V. —endeels
(—stendeels) bijw.
Voorts de bnw.
—achtbaar, —dadig,
—edelachtbaar, —har-
tig, —raachtig, —moe-
dig, —mogend, —va-
derlijk; waarvan som-
m ige als b ijw. i n gebru i k
zijn.
Ookin sam.metznu'.:
—bek, —boek, —han-
del, —hans, —hertog,
—ouders, —meester,
—meester-nationaal,
—schrift, —spraak,
—vader, enz.
Grijns {mom) v;
—aard, m; s.
(Jrijnzen, o. w.
(uijp {vogel) m; en.
Grijpachlig, bnw.