Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gestoord, bnw. Gevolmachtigde, m. en v; Gewisse (geioeteu) o.
Gestreng, bnw. n. Gewoon, bnw. —te v; ii.
Getal, o; len. Gewaad, o; aden. Geworden, o. w.
Getemperdheid, v. Gewaagd, bnw. Gewricht,o;en. [nsain.s.
Getij (tij) 0. -—boek, enz. Gewaand (vermeend) bnw. Gewrocht, o; en. Ook dio.
Getijde, (jaargetij) o; n. Gewaar, bijw. in gewanr- van werken.
Getimmerte, o. worden, b. w. Scheidb. Gezaaide, o.
Getogen, dw. van tiegen, Gewag, o.—cn,o. w. Gezag,o.—hebber,—voer-
veroud. Gewapenderhand, bijw. der,m.—hebbend, bnw.
Getouw (wevers werktuig) Gewas, o; sen. Gezamenderhand, bijw.
o; en. Gewatteerd, bnw. Gezamenlijk, bijw.
Getroosten, w. w. Geweer, o; eren. Gezang, o; on.
Getrouw, bnw. Geweide, gewei (inge- Gezant, ra; cn.—sciiap, o.
Getuige, ra. en v; n. In wand; horen van een (in sam.s).
den 2en nv. mann. n. hert) o. Gezegde, o;n.
—nis, v. en o. —nver- Geweld, o. —dadig, —ig, Gezeggen, o. w. [n dn on-
hoor. bnw. —igerhand, bijw. bep. wijs gubr.
Getuigen, b. w. § —iger (provoost) m; s; Gezeglijk, bnw.
Geul, v; en. ook in de sam. kapi-Gezel, m; len. —lin, v.
Geur, ra; en. —-ig, bnw. tein---. —lig, bnw.
Geus, -f- m; zen. (vlag) v. Voorts —enaar, m. Gezelschap, o; pen. —pe-
Gevaar, "t" o; aren.—lijk, —enarij, v. lijk, bnw. Insani.s.
—vol, bnw. Gewelf, o; ven. Gezet, bnw.
Gevaarte, o; n. Gewend (gewoon) bnw. i/i Gezicht, o; en. —einder,
(ievader, ra; s.—schap,o. —zijn. m. —kunde, —kunst,
(ieval, o; len. —letje. Gewennen (gewend maken) v. —kundig, bnw.
Gevallen, 0. w. (iel, allen), b. w. —kundige, ni.—zenuw.
Gevallig {toevallig) bnw. Gewerveld, bnw. In and. satn. s.
Gevangen, dw. en bnw. Gewest, o; en. —elijk. Gezien («/(.'üc/i/) bnw,
—is, v. —schap, v. bnw. Gezin, o; nen.
—neming,—zetting. Geweten, o; s. —loos. Gezind, bnw.—beid.—te
Gevangene, m. en v; n. In bnw.—shalve,bijw. In (volgens swnmigen 6e-
sam. gevangen. sam. s. ter gezinte) v; n. Ook
Gevangennemen, b. w. Gewezen (voormalig) onl. in samensl.;als:eens-,
Scheidb. Als znw.o. dw. t-an wezen. e« me/hemels—,
Gevankelijk, bijw. Gewicht, o; en. —ig, prins—,enz.
Gevat (bijdehand) bnw. bnw. Gezocht, bnw.
Gevecht, o; en. Gewijsde (üonnis) o. Gezond, bnw. —making.
Geveinsd, bnw. —e, m. Gewijze, in de samensl. (in sam.
en v; n. traps—, krings—, enz. Gezusters, mv. znw.
Gevel, m; s. Ook wijze alleen. Gezwaddei', zie zwadiler.
Geven, b. w. (af, even). Gewild (gezocht) bnw. Gezwagers, mv. znw.
Gevest; o; cn. Gewillig, bnw. Gezweer, o.
(»evoeg, o. —lijk, bnw. Gewin, o. —ziek, Jjuw. Gezwel, o; len. —letje.
Gevoel, o. —ig, —loos, —zoeker, m. —zucht. Gezwind, bnw.
—vol, bnw. v. Gezwollen, bnw.
Gevoelen, o; s. Öo/tb. eno. Gewinnen, b. w. (on, Gezworen,bnw.—e,jn;ii.
w. . an in de beteek. i'an Gids, m. en v; en.
Gevolg, o; cn. —trekking, voortbrengen; onnen). Giegagen (als een ezel
v. Gewis, bnw. schreeuwen) o. w.