Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
bnw. Gepantserd, bnw. Geschiedenis, v; sen.
Geneeskunde (genees-Gepast {gcschilU) bnw. Geschiedkundig, bnw.—e,
kunst) v. Uet laatste in Gepeupel, O, m.
rfe —oefenaar. Geraakt {lam, ijeWi^d) Geschiedschrijver, m; s.
Geneeskundig, bnw. —e, bnw. Geschikt, bnw.
m; n. Geraamte, o; n. Geschil, o; len. —letje, o.
Genegen (van nijgen) Geraden f^dienstig) bnw. Geschoren {belemmerd)
bnw. Geraffineerd {gezuiverd; in:—zijn met....
Geneigd (van neigen) bnw. fig. geslepen) bn\y. Geschubd, bnw.
Generaal, m; s. In sam. s. Geraken, o. w.
Geschrift, o; en.
Voorts —schap, o. Gerecht, f o; en. In sam. Geschut, o. —gieter, m.
—gieterij, v.
Geslacht, o; en. —loos,
bnw. —skenmerk,
—sverschil. In and.
--majoor. s.
Generaliteit, V.—slanden. Gerecht, bnw.
Genet {paard) o; ten. Gerechtig, bnw.
Geneugte, v; n. Gerechtigd, bnw.
Genezen, b. cno. w. (as. Gereed,—e,bnw.enbijw. sam. enk.
ezen). § Gereedschap, o; pen. /n Geslacht (s/ac/i/) o.
Geniaal, ale {vindingrijk) sam. s. Geslagen {gezworen) bnw.
bnw. Gereformeerd, bnw. —en in: ■— vijanden.
Gcïïie^{natuurlijkeaanleg, {sekte) v. Geslepen (loos) bnw.
scheppende geest) o; Geregeld, dw., bnw. Gesp, m; en.—enmaker,
ieën. {krijgsbouwkunst) Gereide {gereedschap) o. m.
v. —-korps,--offl-Gerektheid, v. Gespan,o.—schap, o.
cier, enz. Gerf kamer, v; s.
Gespeel, o. {speelmakker)
m; elen.
Gespen, b. w.
Gespierd, bnw.
Gesprek, o; ken.
Gespuis, 0.
Genieten,h. w. (oot, oten). Gerfschaaf, v; aven.
Geniepig, bnw. Gergel (girgel) m; s.
Ge'nius {beschermgeest) Gericht, z. gerecht,
m; iën. Gerief, o. —elijk, bnw.
Genoeg, bijw. —doening. Gerieven, b. w.
Genoeglijk, bnw. Gering, bnw. —achting, Gest, gist, v. —achtig,
Genoegen, o; s. OoAw.w. —schatting. —ig, bnw. —ekoek.
Genoegzaam, bnw. Germanis'mus, —me OverigeJis in sam. gest.
Genomen, vw. {Duitsch taaleigen) o; Gestadig (gestaag) bnw.
Genoot, m. en v; en. men. Gestalte, v; n. —nis, v.
—schap, o; pen. Geronnen, bnw. —wisseling, v.
Genot, O. Gerst, garst, v.—achtig, Gestand,bijw. in; — doen,
Gen're {geslacht, soort) o. en2.,bnw.—aar,—ak- enz.
--schilderij, v. ker, —angel, —halm, Gestarnte, rie gesternte.
Gent {mannetjes-gans)m; —land, —oogst, /n Gestel, o; len. —letje, o.
en. and sam. e. —tenis, v.
Genuees, m; zen. —ch, Gerucht, o; en. Gesteld (^cic/) bnw. Ook
bnw. cn o. znw. Geruim, bnw. vw.
Geographie', v. Gerust, bnw. —stellend. Gesten, gisten, o. w. In
Geogra'phisch, bnw. bnw. overdrachtelijke beteek.
Geographist', m; en. Genv {kruid) v. meestal gisten, gisting.
Geologie' {aardkennis) v. Geschapenheid {gesteld- Gesteu {gebaren) mv.
Geoloog', m; ogen. heid) v.
Geomeirie'{landmeetkun- Geschenk, o; en.
de) v. Gescheurd, bnw.
Geoorloofd, bnw. Geschieden, o. w. §
Gesternte, o; n.
Gesticht, o; en.
(jcsticula'tie, v; iën en s.
Gestof, 0. —fcerd, bnw.