Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
ver,m.c«2.—houdend, —heid (in sam. s.) Gemaakt {geveinsd) Imw.
—zinnig, bnw. Gelei (gestold nat) o. Gemaal, m (en v.) s. Voor
Geheugen, b. w. —achtig, bnw. het v. meest gemalin.
Geheugen, o. —is, v. Geleide (gelei) o. Gemachtigde, m. en v; n.
Geheugen, b. en onp. w. Geleidelijk, bnw. Gemak, ^ o. —kelijk,
Gehoor, o. —ig, bnw. Geleiden, b. w. Geleids in bnw. —shalve, bijw.
Gehoorzaam, bnw. —man, —vrouw; en Gemalin, v; nen.
Gehoorzamen, o. w. gelei in —geest, enz. Gemanierd, bnw.
Gehouden {verplicht)hn\v. Gelen, b. en o. w. Gemaskeerd, bnw.
—heid {verplichting). Geletterd, bnw. Gematigd, bnw.
Gehucht, o; en. Gelid, o; ederen. Gember, m.—achtig, bnw. ^
Gei, v; en. —en, b. w. § Geliefd, bnw. —e, ra. en Gemeen, —e, bnw. en
Geil, bnw. v; n. «nw. o. —lijk, bijw.
Geinster (vonk) m; s. Gelieven, o. w. Gemeenebest, o; en.—ge-
Geit, v; en. /n sam. mv.; GelievQfl, mv..znw. zind, bnw.—gezinde,
doch ook: -^eleder, Gelijk, bnw., bijw,, vw. en m; n.
—evleesch, ens. o. znw.—cnis, v. ^Gemeenschap, v; pen.
Gek, bnw. A/s znw.-f-ra; Voorts de bnw.:—hee' —pelijk, bnw.
ken. —kin, v. —ker- nig, —hoekig, —lui-Gemeensman. m; ncr; of
nij,v.—skap,v.—staf. dend, —m^ig,—moe- lieden,
m. Ingeval het mv. be- - dig, —namig, —slach- Gemeenslachtig, bnw.
doeld wordt: gekken. lig, —staande, —soor- Gemeente, v; n.
Gekken (schertsen) o.w. lig, -tijdig,—vloeiend, Gemeenzaam, bnw.
Gekorven, bnw. —vormig, —zijdig.enz. Gemelijk, bnw.
Gekscheren, o. w. On- De bijw. —rrhand. Gemiddeld, bnw.
scheidb. en getijkvl. —gronds , —vloers. Gemoed, o; eren. Ook
Gekuischt, bnw. —erwijs. bnw. (Zie welgemoed).
Gekunsteld, bnw. Gelijke, gescheiden in: —elijk,bnw. Insam.s.
Gelaat, o. —kenner, m. mijns, uws, zijns—,enz. Gemoet, o; in; te gemoet.
—kunde, v. —kundig, Gelijken,o.w.(eek,eken). Gems (wilde geit) v; zen.
bnw. Inand.sam.s. Gelofte, v;n. In sam., waarin een mv.
Geladen, bijw. in; het op Geloof, o. —baar, —elijk, - bedoeld wordt: gemzen.
iemand— hebben. —waardig, bnw. /n Gemunt, bijw. in; het op
Gelag, o; en, and. sam. s. iemand — hebben.
Gelang,, o. Gebr. t;j; Gelooven, b. w. Gemutst, bnw. iw; niet
naar—, vz. Geloovig, bnw. —e, m. wel — zijn, enr.
Gelasten, b. w. en v; n. Genaakbaar, bnw.
Gelastigde, m; n. Geluid, o; en. —gevend. Genade (gena) v. —rijk.
Gelaten, w. w. (iel, aten). —verdoovend, bnw. bnw.
Gelaten, bnw. Geluk, o. —kig, —zalig, Genadig, ^nw.
Geld, o; en. —ig. bnw. bnw. —kigerwijze. Genaken, o. w.
—dorstig, —elijk, tiijw. Gênant (naamgenopt) m.
—eloos,—gierig,—rijk, Insam.s;als:—k'in(\, en v;en.
—zuchtig,bnw.-zucht, —zon, enz. Gendar'me (landruiter)
V. —dorst, eJiz. Gelukken, o. w. liet ge- m; s. —rie', v.
Gelden, o. w. (old, olden). lukt mij, hun, enz. Gene, z. geen.
Geleding, v; en. Gelukwenschen, b. w. Geneafogie' (gcslachtrefie-
Geleerd, bnw. —e, ra; n. Scheidb. ning) v.
Gelegen (behoorlijii) bnw. Gelusten, onp. "w. flet Geneeren, w. w.
Ookhijw.in: — komen, gelust mij, hun, enz. Geneesbaar, geneeslijk,
M