Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vormt voorts o. znw.
in sam, met den wortel
eensww,; als:—babbel,
—baf, —blaf, —^bons,
—bras, —brom, —bul-
der, —dauwel, —druis,
—fleem, —geeuw,
—gQOchel, —grauw,
—grijn, —huil, —hup-
pel,—jacht,—jammer,
—juich, —kef, —klet-
ter, —knauw, —kots,
—lach, —mauw, ^mor,
—poch, -rammel,—rij,
—ritsel, —schater,
—scherts,—slof,—stoei,
—suis, —talm, —tjilp,
—treuzel,—vlei,-ween,
—wemel, —zaag,-zeur,
—zucht.
Geaard, dw.
Gebaar,, o; aren. — maker
{ook gebarenmaker).
In and. sam. mv.
Gebak, o; ken.
Gebed, o;eu.—enboek,o.
Gebeten (vergramd) bnw.
in: op iemand — zijn.
Gebeuren, onp. w.
Gebeurlijk, bnw.
Gebeurtenis, v; sen.
Gebied, o. —voerder, m.
—enis,v.—enderwijze,
bijw.
Gebieden, b. w. (ood,
oden).
Gebit {ook bit) t o; ten.
Gebod, o; en.
Gebonden, bnw. Fig. in:
— stijl {in verzen).
Geboorte, v; n.
Geboortig, bnw.
Geboren, bnw.
Gebouw, o; en.
Gebraad, o; aden.
Gebrek, o; en. Ook in:'m
—e blijven. Het komt
ook met den 2en nv.
voor: broods—, enz.
—keloos, —kig, —ke-
lijk, bnw.
Gebroed (—sel) o.
Gebroeders, mv. znw.
Gebroederschap, v.
Gebruik, o; en. —elijk,
bnw.
Gebruiken, b. w.
Gebuur, m;uren.—schap,
O.
Gecommitteerde (gevol-
machtigde) m; n.
Gedaagde, m. cn v; n.
Gedaan, bijw. in: er wel—
u\{z\en(nietleelijkzijn).
Gedaante, v; n.
Gedachte, v; n. —loos,
—vol, bnw. —nis, v.
—streep, v. —nbeeld,
O.
Gedachtig, bnw.
Gedecoreerde (die een or-
deslint draagt) m;n.
Gedeelte,o;n.—lijk, bnw.
Gedegen, bnw.
Gedenken, b.c«o. w(acht,
acht).S
Gedenkwaardig, bnw.
Gedicht, o; en.
Gediende, m; s.
Gedienstig, bnw.
Gedijen, o. w.
Geding, o; en.
Gedoen, gedoente, gedoen-
tctje, o.
Gedoen, w. w.
Gedoogen, b.w.
Gedoogzaam, bnw.
Gedrag Cgedraging) o.
—slijn.'
Gedragen, w. w. (oeg,
ogen).
Gedrang, o.
Gedrocht, o; en. —elijk,
bnw.
Geducht, bnw.
Geduld, 0. —ig, bnw.
Gedurende, vz.
Gedurig, bnw.
Gedwee, bnw. (—ër, —st).
Geef %n te —. —sch, in
goed—. *
Geel, bnw. (geler,—st).
Als znw. 0. —achtig.
—zuchtig, bnw. —gie-
tier, m. —gieterij, v.
—zucht, v.
Geëmployeerde (ambte-
naar) m; n.
Geëngageerd (verloofd)
bnw.
Geen, —e,bnw.-erhonde.
—erlei, onv. bnw.
—szins, bijw.
Geen, gene, vnw.
Geep {visch) v; epen.
Geef (strook) v; en. —en,
O. w.
Geesel, m; s ofcn.—en,
b. w, §
Geest (zandig land) v.
Geest, f m; en. —ig,
—achtig, —elyk, bnw.
—drijvend, —eloos,
—vermoeiend, —ver-
want (alsznw. m.env.),
—rijk, bnw. —igjes,
bijw. —elijke, m; n.
Koor/s —drijver, m.
—drijverij, v.—endom,
o. —drift, —inspan-
ning,—kracht, v.—loo-
chenaar, —vermogen,
o. —verrukking,.—ver-
schijning, —vervoe-
ring, —verwantschap.
In and. sam. mv.
Geeuw, m. —honger, -erd.
—er, m, —en, o. w.
Gegadigden, mv. znw.
Gegoed, bnw.
Gegrond, bnw.
Gehakt (vleesch) o.
Gehalte, o.
Gehard, bnw.
GelMJcht, bnw.
Geheel (—e) bnw. Als
znw. 0.
Geheim, o; en. Ooi-bnw.
—enis, v; sen.— raad,
m.—schrift, o.-schrij-