Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Flodder (klei) m. —en, o. blikken, enz.) o. w. Fresco (kalkschilderen) o.
w. § Fonkelnieuw, bnw. Fret (dier, boor) o; ten.
Floers (s/O/*) o; en. Fontein, v; en. Freu'ie (jonkvroutv) v; s.
Flonkeren, 0. w. § Fontenel (kunstzweer) (in de bouwkunde)'^',
Floret (stof) o. —ten, onv. len. zen. (bewoner van Fries-
bnw. v; Fooi, v; en. land) m; zen. —ch,
ten. Foppen, b. w. bnw. eno.znw,—land,
Florijn' (gulden) m; en. Fopperij, v. o. Friezin.
Fiottiel'je,flottil'le(A;/eine Forel, v; len. Frikkadel, m; len.
vloot) v; s. Formaat, o; aten. Frisch, bnw.
Floszijde, v. Formaliteit (gewoonte) v; Friseeren (het haar krul-
Flous (verziersel tot ver- en. /en) b. w. §
schooning) v; zen. Formeeren, b. w. Frommelen, b. w.
Flouw (snippennet) v; en. Formu'le(va5/ere^e/)v;s. Frons (fronsel) v; en (s).
Fluim,v;en.—achtig,bnw. Formulier, o; en. Fronsen, b. w.
Fluimen, o. w. Fornuis, o; zen. Front (voorzijde) o; en.
Fluisteren, b. en O. w. Forsch,bnw. Frontieren, v.mv. Insam.
Fluit, fv; en.—enmaker. Fort (forteres) o. (v); en frontier.
Inand. sam. fluit.—ist, (sen). Frontispies' (voorgevel,
m. Forte-piano, v; 's. enz.) o; en.
Fluiten, b. w. (oot, oten). Fortuin, v. In de beteek. Fruit, v. en o. (meestal in
Fluks (gauw) bijw.—ch fangeluk,o.—tje(^>ui- Ae/mr.vruchten).—en,
(knap) bnw. lenkansje) o. b. w.
Flus (straks), —jes, bijw. Fourier, m; s. Fuik, v; en.
Fluweel, o; en.—en, onv. Fournissement (inleg) o; Fulp(/ïwttJeei)o. —en,onv.
bnw.—achtig, bnw. en. bnw. Bij dichters.
Fluwijn (c/fer) o; en. Fout, v; en. —ief, ieve, Fumist(roofcücrdn;yer)m;
Fniezen, zie niezen. bnw. en.
Fnuiken, b. w. Fraai,bnw.—elijk,—tjes, Fnn (guit) m; nen.
Foedraal' (overtreksel) o', bijw. Funcliona'ris (amiienaar)
alen. Fragment (brok) o; en. m; sen.
Foei, tw. Framboos, v;ozen. Fram-Fundament, ook fonde-
Foelie.fv;iën.—iën,b.w. bozeboom,—struik. In ment.
Foezel, V. and. sam. mv. Funda'tie (stichting) v;
Fok,v;ken. /nsaw.fokke. Fran'co (portvrij) bijw. iën.
Fokken, b. w. § Franje, v; s. Fundeering, zie fonde-
Fokkerij, v; en. Frank, m; en. (ook ment.
Foliant, m; en. munt) —enland , o. Fu'rie (wraakgodin)^, iën.
Folteren,_b. w. § —isch, bnw. Fusilier, m; s.
Fommelen, b. w. Frankeeren, b, w. Fust, o;en. —age, v.
Fondement, o; en. Fransch, bnw. Als znw. o. Fut, v. Ook bijw. en tus-
Fonds, o; en. Inhetmv. —man; mv.Franschen. schenw.
staatsschuldbrieven. Fransijn (perkament) o. Futselaar, m; s.
Tonke]en (in over drachtige Fratsen, v. mv. Futselarij, v.
beteekenis, van oo^c». Fregat, o; len. Futselen, o. w. §
G (zevende letter) v; 's. Gaaf, gave, v;aven. In het gens.
Ga, zie gade, mv. ookvoorzielsvermo- Gaaf, bnw.