Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
ierij) o; s. Ook eska- Europa, o. Ex {uit\ in sam. voorma-
dron. Europeaan (europeecr) m; lig, gewezen), —keizer.
Esch, ni; esschen. Es- anen (s). enz.
sehen, onv. bnw. in Europeesch, —e, hnw. Exa'man. (onderzoek) o;s.
sam., ivaarin een mv. Europisch. Excommunica'tie (öan) v.
bedoeld wordt: GSSc\icn.Ea\e\, o; en. Ook huw. Excuus' (verontschuldi-
Eskader, o; s. —daad, —moed.—moe- ging) v; usen.
Esp (boom) m; en.—en, dig. Executeur, m; s.—schap,
onv. bnw.—eboom. in Evangelie (evangelium) o; o.
sam., waarin een mv. o; iën. Execu'tie (ai/voerin^) v.
bedoeld wordt, espen. Evangelisch, bnw. Exem'pel (voorbeeld) o; s.
Esschen, onv. bnw. Evangelist, m; en. Exemplaar', o; aren.
—hout, 0. —houten, Even (gelijk) bijw. —aar, Exerci'tie (oefening) v;
onv. bnw. m; s en aren. —beeld, sen\ci\.
Estrik (gebakken vloer- —mensch , —naaste, Expedi'tie, v; s en iën.
steen) m;en. —nachtslijn, —wicht. Expert' (zaakkundige) m-,
Eiagèva (trapstellage) V. Voorts de hnvr.—oav- s. —i'se (onderzoek
Eten, b. w. (at, gegeten), dig, —eeuwig, —ge- door experts) v.
—sbak,—skas, —stijd, lijk, —matig, —redig, Exploit (dagvaarding) o;
—suur. In and. sam. —wichtig, —wijdig, en. Oo/c exploot,
eet. Ook O. znw, —zinnig. Expres' (voorbedacktelijk)
Etgroeu,o. De bijw. —eens, bnw. en bijw. — selijk,
E'ther (ßjne bovenlucht, —lang,—min,—veel, bijw.
enz.) m. —achtig —zeer,—zoo. Expres'se (ei^en a/pezon-
(—'isch). vw. —als,—wel. den bode) m.
Etiquet'te (opschrift; Even (effen) bnw. —tjes, Ex'tra (buitengemeen)
hoofsche manier) v; n. bijw. bijw. Ook in sam. met
Etmaal, o; alen. Evenaren, b. w. znw.: —post, —kos-
Etsen, b. w. § Evenen, zie effenen. ten, enz.; met bnw.:
Ettelijke, bnw. Evening, v. Ook in dag— —groot, —ordinair,
Etter, m. —achtig, —ig, en nacht—. enz.
bnw. —en, o, w. Evenredigen, b. w. Extract' (uittreksel) o; en.
Etui' (koker) m; 's. Evenveeltje, o; s. Ezel, -f m; s. —in, v.
Etymologie' (woordvor- E'verlast, e'ver!est(2cA-ere —achtig, bnw. —drij-
sching)\. lichte wollen stof) o. ver,—plank,—veulen
Eunjer (spook) m. Ook —en, onv. bnw. (—sveulen). In and.
bnw. —heid (grap) v. Everwortei, m; s. sam. s; als: —oor, enz.
Euphraat, m. Everzwijn, o; en. Ezelen, o. w.
F.
F (zesde letter) v; 's. bouwmeester) m. Fac'tor (samenstellend ge-
Faam, v. —loos, -roo-Fabrikant, m; en. Ook tal) m; s cn o'ren,
vend, bnw. fabricant. Factorie'(Aanrfe/sÄan/oor)
Fabel, v; en en s. —ach-Fabrikeur, m; s. v; iën. Oofcfaktorij.
tig, —kundig, bnw. Fabuleus (fabelachtig) Factuur (lijst der waren)
Fabricaat (kunstvoort- bnw. v; uren.
brengsel) o; aten. Ook Fac'tie (partij) v; iën en s. Faculteit' (gave, geschikt-
met k. Factoor' (zaakgelastigde) heid, enz. ) v; en.
Fabriek, v; en. (stads- m; oren. (muziekinstrument)