Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eekhoren, eikhoren, ink- Eer (eere) v. —hewijzing Egge, f v; n. —n, b. w.
horen, m; s: (—bewijs), —bied, m. Eggerig(sf/2er/)s««r)bnw.
EeU,O.—achtig, —ig,bnw. —rooving,■—zucht. Eggig, bnw.
Eem {rivier) v.
Eems {rivier) v.
Een, eene, iw. en telw.
Als znw. v;en.—tje,O.
—heid, V. (in sam. s).
—ling, m. cn y.—ho-
ren (—hoorn) m; s.
—oog, m. en v; en.
—span, O.
Voorts de onv. bnw.
—erlei, —erhande; de
bnw.—armig,—drach-
tig, —grepig, —hoof-
dig,—jarig, —kennig,
—lettergrepig, —loo-
pend,—oogig,—parig,
—stemmig, —tonig,
■—vervig , —vormig,
—vondig, —zaam,
—zelvig, —zijdig.
Eindelijk de bijw. Eerbiedigen, b. w.
—maal, —enmale {in Eerder, zie eer.
len —enmale)cn—werf. Eeren, b. w.
Zie lager. Eerlijk, bnw.
Eend (eendvogel)v; en. In Eerst {overtr. trapvan^cr)
sam., waarin een mv.
bedoeld wordt, eenden;
Voorts de bnw.-baar. Egoïst' {eigenbelangzoe-
— bicdig, —gierig, ker) m. en v; en.
—loos, —roovend, Egsmid, m; eden.
—vergeten, —vol, Egypte, o. —naar, m.
—waarde, —waardig, —land.
—zaam, —zuchtig. Ei, tw. {ook in eilieve).
De bijw. —biedshal- Ei, o; eren. —rond, —vol,
\e, —shalve. —vormig, bnw. —wit,
in de volgende sam. o. Insam. met znw. eicr.
eere: —baan, —blijk, Eiderdons (t-edcren van rfe
—boog,—degen,-graf, eidergans) o.
—krans , —kroon , Eigen, bnw. en bijw. (ook
—krnis,^—lid,—plaats, —ste a/sbnw.),—baat,
—poort,—post,—prijs, v. —belang, o, —dom,
—sabel,—schot,—stoel,
—teeken, — tempel,
—titel, —tombe ,
—wacht, —wijn,
—woord,-zaak,-zetel.
Alle overige sam. eer.
m. eno. —liefde, v. —lof
{ook teel gescheiden) ïu.
—naam, m. —schap, v.
Voorts de bnw. —aar-
dig,—batig,—behage-
lijk, —belangzoekend,
—dunkelijk, —gebak-
ken, —gereed, —han-
dig, —lijk, —machtig,
—wijs,—willig,—zin-
nig.
als: —kooi, enz., bene-
vens—ci, —veer, enz.
Eendracht, V.—elijk,—ig,
bnw.
bnw. en bijw.—daags, Eigenaar, m; s en aren.
—eli^k, bijw. —eling, —ster (eigenares) v.
Eenig, bnw. en vnw. {ook
—ste, als bnw.) —er- Eest, m; en.
m. en v. —geboren , Eigenen, b. w.
—gemeld, —genoemd. Eik (eek) m; en. —eboom.
—komend, —volgend, In and. sam. mv. —en-
bnw. —geboorte, v. hout.o.—en,—enhou-
—geboorte-recht. ten, onv. bnw.
en, b. w. Eikel (eekel) m; s. —var-
hande,—erlei,onv.bnw. Eetbaar, bnw. ken, o.
—ermate, —erwijze, Eeuw, v; en.—ig,—ig-Eilaas, rte helaas,
—lijk, —szins. durend, bnw. Eiland, o; en. —er, m.
Eens, bijw. —gezind , E'feze, (E'phesen) o. Eilieve, tw.
—luidend,bnw.—deels, Effect' {uitwerking) o. Eiloof {plant) n.
—klaps, bijw. Effecten {staatspapieren, Einde (eind) o; n (en).
Eenvoud, o. —ig, bnw. enz.) o; mv. Eindje,o. —lijk, —loos,
Eenzaam, bnw. Effen (je/yA) bnw. bnw. /n sam. eind.
Eer (eerder) bijw. —gis- Effenen {evenen) b. w. Einden, b. en o. w.
teren, —lang, —lijds, Egaal, ale {effen, gelijk-Eindig, bnw. —en, b. en
bijw. mfl/i^) bnw. o. w.
Eer wordt ook a/svw. Egaliteit {gelijkheid) v, Eisch, m; cn. —en, b. w.
gebruikt. Egel, m; s. Eischeres, v; sen.
Zie lager. Egelantier, m; s o/'en. Eiwitten, b. w.