Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
l)uin,o;cn.—achtig,ba\v.
Duister, bnw. cn o. znw.
—aehlig, bnw. —ling,
m. —nis, V.
Duit, m; en. —endief.
Duitsch, bnw. enznw.o.
—er, m; s. —land, o.
Duivekater, ook deuveka-
ter.
Duivel, m; s o/'en. —in, v.
—arij, V. —sch, bnw.
—banner, —bezweer-
der, —jager,—looche-
naar. In and. sam. s.
Duizelen, o. w.
Duizelig, bnw.
Duizend, telw., bnw. en
znw. o; en. —erlei,
—crhande, onv. bnw,
—jarig , —soortig ,
—voudig, —ste, bnw.
—maal, —werf, bijw.
Voorts —been, o.
—blad, O. —gulden-
kruid, O. —poot, m.
—schoon, V. —lal, o.
—voud,0.
Dukaat, m;aten. In sam.
mv.
Dukaton, m; nen, s.
Dukdalf, m; ven.
Duidelijk, bnw.
Duldeloos, bnw.
Dulden, b. w.
Dun, bnw. en znw. o.
—netjes, bijw. —ach-
tig, —harig, —lijvig,
bnw. —te, V.
Voorts —been, m.
—buik, m.
Dunk, m.
Dunken, o. en onp. w.
Ook als znw. o.
Dunnen, b. en o. w.
Dunsel (salade) o.
Duren, o. w.
Durfal, m. en v; s en len.
Durfniet, m. en v; en.
Durk, m; en.
Durven, o. w. urfde (orst),
urfd.
Dus, bijw.—danig,—ge-
naamd, bnw. —verre,
bijw.
Dut, -j- m. —ten, o. w. §
Duur, m.
Duur, bnw. —koop, bnw.
—te, v.
Duurzaam, bnw.
Duw(douw)m;en.-en,b.w.
Dwaas, bnw. Dwaselijk
(-lijk).
Dwalen, o. w. §
Dwang, m. —nagel, m.enz,
Dwarlen, o. w. §
Dwars, bnw. —door, bijw.
Ookin sam. als:—balk,
—boom , —draad ,
•—hoofd,—kop, —paal
(—drijver; iemand die
altijd tegemcerkt), enz.
Dwarsboomen, b. w.
Dwarsdrijven , o. w. On-
scheidb. en gelijlivl.
Dwarsdrijverij, v.
Dwaselijk, bijw. z. dwaas.
Dweepachtig, dweepziek,
dweepzuchtig, bnw.
Dweil,-fv; en.—en, b.w.
Dwepen, o. w. §
Dweperij, v; en.
Dwerg, m; en. —achtig,
—klein, bnw.
Dwingeland, m; en. —ij,
V. —sch, bnw.
Dwingen, b. w. (ong, on-
gen).
Dwingerig, bnw.
Dynastie (vorstengeslacht)
v; iën.
K (vijfde letter) v; 's.
Eau de Colo'gne, o.
Eb, ebbe, v.
Ebbeboom, m; en.
Ebben, o. w.
Ebben, onv. bnw. —hout,
0. —houten, onv. bnw.
Echel (bloedzuiger) m; s.
Echo, v; 's.
Echt, biJW.
Echt, ni. —elijk, —eloos,
bnw. —eband, m. —e-
lieden,mv.znw.—eling,
m. 671 v. —estaal, m.
In and. sam. echt; als:
—genoot, m. en v; en.
—breuk, v.—verbinte-
nis, V. enz. E'den (paradijs) o.
Voorts de o.w.—bre- Eder (rivier) v.
ken, —scheiden , als Edik, m. —en, b. w.
zniv. gcbr. Edi'tie (uitgave) v; s en
Echten, b. w. iën..
Echter, vw. Eed,m;en.-plichlig,bnvv.
Eclips, v; en. —genoot, —gespan, o.
Edel, bnw. —aardig, —verwant, m. cn v;en.
—achtbaar, —geboren, —genootschap,o. —ver-
—groolachlbaar, —den- wautschap, o.
kcnd, —moedig,—mo- Eega (eegade) v; aas. Ook
gend, bnw. wel m. Zie gade.
Voorts: de —en (i/c Eek, m. Zie eik.
voornaamsten) mv.znw. Eêk, m. Zie edik.
—knaap, —man, m; Eckel, m. Zie eikel,
—lieden. Eekelaar, eikelaar (boom)
Edelgesteente, o; n. m; s.