Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Draperie' [omhangsel van
glasramen, ledehanten,
enz.) v; iën.
Dras, V. —sig (dras) bnw.
—land, O.
Draven, o. w.
Dreef, -f v; even.
Dreg, dregge, v; gen, n.
Dreigen, b. en o. w.
Dreli, m. —kig (—kerig)
bnw.
Drempel [dorpel) m; s.
Drenkeling, m. en v^en.
Drenken, b. w. g
Drentelaar, m;s. —ster, v.
Drentelachtig, bnw.
-Drentelen, o. w.
Dreumes, m; sen.
Dreun, m; en. —en, o. w.
Dreutel, -f m; s. —aar.
—en, 0. w.
Drevel, m. —en, o. w.
Dribbelaar, ra; s. —ster, v.
Dribbelen, o. w. §
Drie, telw. en znw. v;ieën.
—honderd, telw.—ër-
hande, —ërlei, onv.
bnw.—dik,—draadscb,
—dubbel, —eenig,
—hoekig , —hoofdig,
—jarig,—kant,—maan-
delijksch , —puntig ,
—voudig, —^ nldig,
enz. bnw.
Vele zmv.; als:—blad
(klaver) o. —dekker
(schip; ook voor een on-
behouwen mensch) m.
—gulden,m.—hoek,m.
—koningen, o.—ling,
ra. en v; en. —man, m.
—manschap, o. —mast
(—mastcr) (schip) ra.
—ponder (kanon) ra.
—sprong,m.—stal, m.
—tal, O. —land, m.
—voet, ra. —voud, o.
—weg, m. enz.
Eindelijk : —raaal,
.—werf, bijw.
Driegen (rijgen) b. w. §
Drift, f v;en.—ig(o;3/oo-
pend, vlot) bnw. —kop.
Drijfveêr, v; en.
Drijven, b. en o. w. (eef,
even.) §
Dril, f m; len.—len, b.w.g
Dringen, b. en o. w. (ong,
ongen).
Drinkbaar, bnw.
Drinkebroer, ra; s.
Drinken, b. w. (onk, on-
ken).
Droef, bnw. —geestig,
bnw. —enis.
Droes (der paarden) ra.
Droesera, ra. —ig, bnw.
Droevig, bnw.
Droezig, bnw.
Dro^ (bedrog)veroud. znw.
waarvan —beeld, —re-
de, —grond, —licht.
Drogen, b. en o. w. §
Drogerij, v; en.
Drogist, ra; en.
Drora, -f" ra; men.
Drommedaris, m; sen.
Drommel, -f ra; s.
Dronk, ra; en. —aard, m; s.
Dronken, bnw. —schap.
Droog, bnw. (oger, —st).
—oge, O. —je, 0.—le,
v; n. —makerij, v.—jes,
—(s)monds, —(s)voels,
bijw.
Droogscheren, b. en o. w.
Droom, ra; en. —ig, —erig,
bnw. —erij, v; en.
Drooraen, b. en o. w.
Drop, drup, ra; pen.
Drop [aftreksel van zoet-
hout) 0.
Droppel, druppel, ra; s.
—ings , —sgewijze,
—swijze, bijw.
Droppelen, o. w. §
Drossen, o. w.
Drost (drossaard) m; en (s).
—ambt, —schap, o.
■—in, V.
Druif, v; ven. —vlies. In
and. sam. rav. behalve
druivepit.
Druil (drentclaar)m. —oor,
ra; en. —oorig, bnw.
Druilen, o. w.
Druilooren, o. w.
Druipen (droppen, drup-
pen) O. w. (oop, open)§
Druipstaart, m; cn. —en.
0. w. '
Druisen, o. w.
Druk, "t" ra; ken. —ken,
b. w. §
Druk (drok) bnw. —te, v.
Drukker, m; s. In sam. s.
—ij> v; en.
Drup,—pel, s. drop, —pel.
Di'uppen, zie druipen.
Dubbel, bnw. en znw. o.
—hartig, —vormig ,
—tongig,-zinnig,bnw.
Voorts —Ije (voor-
tnalige munt) o; s.
Dubbelen, b. w.
Dubben (wijfelen) o. w.
Duchten, b. w.
Duchtig, bnw.
Dnèl' (tweegevecht) o; len.
Duf (dufiig) bnw.
Duffel (stof) O. —sch, bn w.
Dufsteen, duifsteen, tuf-
steen, m; en.
Duidelijk, bnw. —heids-
balve, bnw.
Duiden, b. w.
Duif, v; ven. —huis. In
sam. mv., behalve in die,
waarin bepaaldelijk het
enk. bedoeld wordt;
doch: duivenei.
Duig, v; en.
Duikelaar, duiker, i" ra; s.
Duikelen, o. w.
Duiken, o. w.
Duiker (goot) m; s.
Duim, -f ra; en. —eling
(gemaakte duim) m; en.
Voorts —breed, ra,
—kleppers,—stok,enz.