Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
ohf. iZ6i<
VOORBERICHT.

De invoering der verbeterde spelling op vele scholen deed alras de be^
hoef te gevoelen aan een Woordenboekje, dat beknoptheid met volledigheid
paarde en tevens den gewonen prijs van een schoolboekje niet aanmerkelijk
te boven ging.
Daar zoodanig werkje niet verscheen y spoorden velen mij aan, mijn
Cekaopt en, zooveel mogelijk, volledig Zakwoordenboekje voor de Neder-
landsche Taal te verkorten en voor schoolgebruik geschikt te maken.
Die arbeid, hoe licht ook in schijn, bleek mij bij de omwerkitig niet
zoo gemakkelijk als ik mij dien had voorgesteld: volledig en goedkoop laten
zich bezwaarlijk vereenigen; en toch zal het uit de bewerking en den prijs
blijken, dat samensteller en uitgevers er naar gestreefd hebben, dit doel
te bereiken.
Vele verouderde woorden en provincialismen zijn achterwege gelaten.
De vrij algemeen in gebruik zijnde basterdwoorden en kunsttermen zijn,
zooveel mogelijk, behouden gebleven.
Ook heb ik de beteekenis van vele Nederlandsche woorden, die den
leerling wellicht vreemd zijn, verklaard. Gaarne had ik daaraan meerdere
uitbreiding gegeven; doch dit zoude tot eene prijsver hooging aanleiding
gegeven hebben.
Eenige afwijkingen van de verbeterde spelling, die nog in het Zakwoor-
denboekje voorkomen, worden in dit Sc h ooiwoorden boekje niet meer ge-
vonden.
Het is dic7istig, dat de gebruikers zich met de Ophelderingen, welke
hier volgen, gemeenzaam maken. f
AMSTERDAM, W. B.
Oclober 1800.