Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Derven, b. w. Gelllicvl. —knust (—kunde). Oierlialve, derhalve.
Derwaarts, bijw. Dichten {oerzon ma/ce«; Diervoege, bijw. Geschei'
Derwisch, m. Bij velen dichtmaken) b.w. den in: in dier voege,
dervis. Dicteeren (voorzeggen, om enz.
Des (dies) bijw. en vw. na te schrijven) h. w. Dies, zie des.—halve, zie
—aangaande,—alniet-Die (diens, dien, dier), derhalve,
temin,—halve,—niette- —gene, vnw. Diets, bijw. tw — maken,
min,—nicttegenstaan-Dief, m; ven. —achtig, b.w,
de, —noods, —tijds —sch, bnw.—achtig-Dievegge, v; n.
(diestijds),—wege,bijw. heid. —kruid (ook die- Dieven, b. w.
Desevlem'(weglooper)m;s. vekruid)o.—slal,m;len. Dieverij, v; en.
Desgelijks, bijw. In sommige sam. waarin Diggel (scherf) v; en.
Deskundig,bnw.—e,m;n. eene meerderheid 6e-Dij, v; en. /»saw. dij.
Despoot' (willekeurig doeldwordt,dic\en;als:Dijen (zwellen) o. w.
üors/) m; oten. —taal. 5omsonyersc/ii/-Dijk, m; en. —graaf, m.
Deugd, v; en.—elijk,—lie- lig; als:—leider of die- —schouw, v. —wezen,
vend, —rijk, —zaam, venlcider. o.—er (—werker),
bnw. Diemit (diemet) o; en. Dijken, b. en o. w.
Deugen, o. w. —en, onv. bnw. Dijzig (dampig) bnw.
Deugniet, m; en. Dienaangaande, bijw. Dik, bnw. Als znw. o.
Deuk, v; cn. —en, b. w. Dienaar, m; s cn aren. —achtig, bnw. —heid.
Deun, m; en. —en, o. w. Dienares, v; sen. —te,—kerd,m.env;s.
Deun (karig) bnw.—tjes. Diender (gerechtsdienaar) Voorts in sam.: —basl,
bijw. " m; s. —bloedig,—bek,—bek-
Deur, v; en. —waorder, Dienen, o. w. kig,—huidig, enr.
m;s. Dienovereenkomstig,bijw. Voorts de f?ijw.:
Deuvik, m; en. —en, b.w. Dienst, v. (m); en. —baar, —maals,—werf,—wijls.
Dewelke, vnw. Bet. welke, —vaardig,—vrij, —wil- Dikken, b. en o.
Dewijl, vnw, lig, —doende, —ig, Diligen'ce(pos/fcoe/s) v; s.
Deze, —s, —r, —n, vnw. bnw. —aanbieding. Dille (kruid) v.
Dezelfde, deszelfden, den- Dienvolgens, bijw. Ding, o; en. —etje.
zelfden, derzelfde, hel- Dien ten gevolge, bijw. Dingen, o. w. §
zelfde, vnw. Diep, bnw. Als znw. o. Dinsdag, m; en.—s, bijw.
Dezelve (n), deszelfs,des- —denkend, —gaande, —sch, bnw.
zeiven, denzelven, der- —gevoeld, —grondig, Disch, m; isschen.—ge-
zelver, derzelve (n), —liggend, —zinnig, noot, m. en v; en.
hetzelve, vnw. DoorvC' bnw.—sel,o.—le,v;n. Disci'pel, m. en v; s en en.
len afgekeurd. Diepen, b. w. . Discon'to (aftrek van gel-
Dezulke,derzulke(n),vnw. Diepgang, m. 'den) o.
Diaconie', v; iën. Dieplood, o; en. Discours' (rede) o; en.
Diadeem' (koningskroori) Dier, o; en. —enriem, Dissel,-j-m; s.
m; s. —enrijk, —gaarde, Dislel, v;s.—achtig,—ig,
Diaken, m; en. —kring, —kunde, bnw.
Diamant (steen) m; en. —mensch, —perk, Dislilleeren (stoken van
(stof)o.—en,onv.bnw. —soort. In and. sam. dranken) b. w. §
Diame'ter(mïdrfe//ï;n)m;s. mv. {)islv\cl(rechtsgebied)o\cn.
Dicht, bnw. —jes, bijw. Voorts—lijk,—rijk, Dit, vnw. —maal, bijw.
Dicht, o; cn. —eres, v. bnw. Dobbel, m. —ziek, bnw.
—stuk,—erlijk,—kun-Dierbaar, bnw. —aar, m; s o/" aren.
stig (—kundig) bnw. Diergelijk, —e, bnw. —ster, v, —arij, v.