Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
D<\gd'ie\eii,oM.Onscheidb. Debiet' [aftrek) o. Degelijk, bnw.
Dagelijks, bijw.—ch,bnw. Dchhcwr (schuldenaar) m; Degen, lïi; s.
Dagen (dag worden) O. w. sof an. Degene, vnw.
(voor het recht roepen) [)c/c.B (voorvoegsel bij d/e Deining, v; cn.
b. w.
Dageraad, ni.
Dagteekenen, b. w.
Daguerreoty'jie, v.
beeld) o.
Dagvaart, v; ei».
Dagvaarden, b. w.
Dah'lia (plant) v; 's.
Dak, o; en. —look, o.
Dal, o; en.
Dalen, o. w.
Dam, f m; men.—metje.
namen van maten en Deinzen, o. w.
gewichten: tienmaal). Deïst, m; cn.
Decalqueeren (eene p/aa/Dek,-i-o;ken.—ken, b.w.
(het op hout, enz. o^errfra-Deken (beddeken) v; s.
gen) b. w. (overste) m; s. —schap
December, m. (decanaat) o.
De'ci (voorvoegsel bij de Deksel, o; s.
namen van maten en Delfstof, v; fen. —felijk,
gewichten : het tiende bnw.
deel). Delgen, zie uitdelgen.
Decimaal,ale,bnw.--cij- Del^ta. o; 's.
fer,--punt, enz. Delven, b. w.
Damast, o.—cn, onv.bnw. Declama'tie (mondelinge Demis'sie (ontslag) v.
Dame.v; s. voordracht) Democraat' (volksvriend)
Dammen, b. en o. w. Declamato'rium (kunst- m; aten.
Damp, m: en. —ig, bnw. voorlezing) o. Dempen, b. w.
—kogel, —kring (in Decora'tïe.'v; s en iën. Den, m; nen. —nen, onv.
sam. s). Decreet (besluit) o; eten. bnw. —neboom, —ne-
Danipen, o. w. § Deeg, o; en.—achtig,bnw. stam, —netak. In and.
Dan, bijw. en vw.
Deeg,v. In — doen, —heb- sam. mv.
Danig (2cer,^errfe<;e) bijw. ben. Zte dege. Denkbaar, bnw.
Dank, m. —haar, bnw. Deel (gedeelte) o; en. Denkbeeld,o;en.—ig,bnw.
—betoon, —betuiging,
—zegging.
Danken, b.w. swaard,
bnw.
Dans, m; en. —eres, v; sen.
—lustig,—zuchtig,bnw.
Dansen, o. w. §
Dapper, bnw.
—achtig, —baar, bnw. Denkelijk, bnw.
Voorts—genoot, m. Denken , b. w. (dacht,
env;en.—genootschap, dacht).
0.—hebber, —nemer. Denkwijs (denkwijze) v;
—neming en het bijw. zen (n).
—nemend. Depêche (gouvernements-
Deel (plank, ook dor sch- brief) v; s.
v/oer) v; elen. Derde, bnw. en o. znw.
Darm, m; en. —scheel, o. Deelen, b. w. g (scheidsman) m.—halt,
Dartel, bnw. —en, o. w. Deels, bijw. telw. —ndaagsch, bnw.
Das (rf?er)m;sen. —hond. Deelwoord, o; en. Deren, b. w.
in awrf. sam. mv.(^fl/s-Deemoed, m. —ig, bnw. Dergelijk,—e, bnw.
doek) v; sen. —igen, b. w. Derhalve, bijw.
Dat, vnw. en vw. —gene. Deen (volksnaam) m; enen. Dermate, bijw.
Da'tum, m; s. —sch, bnw. Derrie, m. —achtig, bnw.
Dauphin', sie dolIJjn. Deerlijk, bnw. Dertien, tw. en znw. o;
Dauw, m. —i»chlig, bnw. Deern, deerne, v; en, n. en. —honderd, telw.
—worm. —cn, onp. w. Deernis,v.—waardig, bnw. —daagsch, — de, —^ja-
Dauwel,v;s.—achtig,bnw. Deesem, ra. —en, b. w. rig, —voudig, bnw.
—arij.—en,o.w. DeTicit (/e/ror/) o; s. —maal, —werf, bijw.
Daveren, O. Defmi'tie (i»e/)ff/in^) v; s —ta!,o.—voud,o.
De (des, der, den) lidw. en iën. Dertig,telw.cno.znw.;en.
De'bet (schuldig) bnw. cn Deftig^ bnw. —sie, bnw. Zie voorts
0. znw. Dege (deeg) v. in ter —. dertien. —er, t 'ü; s.
mtfNumioonod .bell
irnA