Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Commu'nie (viering der Conferen'tie (beraadsla- Coupon' (intereslOeivijs)
kerkgemeenschap) v. ging) v; s en iën. v; s.
Compagnie',v;iën.—schap, ConQtu'ren, mv. In sam. Courant' (gangbaar) bnw.
v; peu. confituur. Courant' (dagblad) s■,'Qu.
Compagnon' (gezel, han-Cougras'(samenkomst van —ier, m; s. Ziekrant.
delsgenoot) m; s. staatslieden, enz.) o; Courier' (renbode) m; s,
Comi^arVüe (samenkomst) sen. Zie koerier.
v; s en ién. Conscrip'tie(o/).5c/iriyüï7?^)Courta'ge (makelaarsloon)
Compleet, ete (voltallig) v. v.
bnw. Conscrit' (loteling) m-, s.Cotiyerl' (omslag, tafetge"
Compliment (plichtple- Conserva'tie-bril, m. reedschap voor één per-
ging) o.—eeren, b. w. Constitu'tie (staatsrege- soon) o; s.
Complot' (samenrotting) ling) y; s e7iiGn. Cvayon'(griffel) o-, s.
v; ten. Ook komplot. Con'sul (handelsrechter, C red iet', zie krediet.
Componist, m; en. burgemeester) «n; s. Cre'dit (Ie goed) hnw. en
Compo'te (ooftmoes; ook —aat, o. o. zuw. —eeren, b.w.
het glas) Contanten (gereed geld) Cvadileur, m; s of en.
Concept' (ontwerp) o; en. mv. Crinoli'ne (hoepelrok) v; s.
Concert' (wuzie/cuereem-Continentaal'-stelsel, o. Cri'sis (beslissend oogen-
ging, enz.) o; en. Contract' (verdrag) v; en. blik) v.
Concessie (vergunning) v; —ant, m; en. Cro'cus (saffraanbloem)
iën. Contribu'tie (opbrengst. Croup (keelontsteking) v.
Concessiona'ris (begun- bijdrage) s en \èn. Cu'biek,—e, bnw. ZieK.
stigde) m; sen. Controleur (tegenreke' C\i'h\\s(leerling)m. ZieK.
Concier'ge (bewaarder 7iaar) m;s. Curas', o. Zie K.
eener gcvangenis,'_enz.) Conversa'tie (omgang, Curateele (voogdij) v.
m; s.—ne',v. enz.)y.
Concurrent' (mededinger) Correspondent, m;
m;en.—ie, v. —ie, v;en.
Conditie' (voorwaarde) v; Costuum' (kleederdracht) lelter)o. —ieve, bnw.
s en iën. o. Cur'sus (leertijd) m; sen.
Condolean'tie (rouwbc" Cotelet'* (gebraden rib- Czaar (keizer) m; s. Bij
klag) s en ién. betje) \;lcn. velen ook czïiv.
Condoleeren, b. w. Couplet' (vers van een lied, Czarin, v; nen.
Conducleur(^e/ei(ier)m;s. enz.) o; ten.
Cura'tor (voogd) m; s en
en. o'ren.
Cursief' (schuins liggende
O.
D (vierde letter) v; 's.
Daad, v; aden.—zaak(rfoor
velen afgekeurd), —wer-
kelijk (id.).
Daag in de bijw.: van —,
—s, het bnw. —sch en
het verkleinw. —je.
Daalder, m; s. —splaats.
Daan, in: vandaan, bijw.
Daar, bijw. en vw.—aan,
—achter,—af,—bene-
den, —beneven, —bij,
—binnen, —boven ,
-buiten , —door,
—heen, —in,—langs,
—mede (meê), —na,
—naar, —naast, —ne-
vens,-om,—omstreeks,
—omtrent, —onder,
—op, —over, —tegen,
—toe.—tusschen,—uit,
—van, —voor, bijw.
Voorts —enboven,
—entegen, —entus-
schen, —om, vw.
Daarstellen, b. w. Door
velen afgekeurd.
Dadel (boom) m; (vrucht)
v; s. —palm.
Dadelijk, bnw.
Dader, m; s. —es, v.
Dag, m; en. Dagje.—dief,
—gelder, —looner.
—dieverij, v.
Dag, dagge (dolk, enz.) i"
v; gen, n.
Ned.Sohoolmustum
Anistefdam