Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
CzW\o%\xs{bockenUjst)m\ cn.—ijnsch, bnw. Citroen, m;, en. —geel
sen. Chiffonnière {ladekas)Y;s. —(gele),—kleurig, ver-
Catechisa'tie v; iën. Chijl, v. —achtig, —ma- vig, bnw.
Catholiek, e, bnw. cn m. kend,—vormend, bnw. Classiek,—e {meesterlijk,
en v. znw. Ook katho- China, o. —asch, bnw, voorbeeldig) bnw,
liek. Chirurgie' {wondlieelkun- Cïas'sis {afdeelingsverga-
Cavalerie' {ruiterij) v. de) v. dering van 'tprot. kerk-
Cavalerist, m; en. Chirurgijn', m; s. bestuur) v.
Cedel (ceel) {lijstje) v; s Chloor, o. Chlorine, v.Cluh {besloten gezelschap)
(en). {overzuurd zoutzuur). v. —bist, m; en.
Ceder, m; en of s. —en. Chocolade, v.Chocolaadje. Coaks {sintels van steen-
onv. bnw. Cho'lera {galzucht) — koot)m\. Oo/c cokes.
Cedil'le {haakje onder de c mor'bus {braakloop) v. Coca'gne-mast ra.
(c)) v. Chrestomathie', v; 's enCocarde {hoedstrik) v; s.
Ceêl, zie cedel. iën. Ook kokarde.
Ceintuur' {gordel) v;uren. Christelijk, bnw. Cochenille, z. konzenielje.
Cel, v;leu.—letje. In sam. Christen, m; en. —dom,o. Co'de {wetboek) o.
celle.—lulair, bnw. —heid. Cohe'sie (sa^/jenAanj) v.
Cement {metselkalk) o; en. Christin, v; nen. Ook cohaesie.
Cent {munt) m; en. {in de Christus, m. Cohier' {schatlijst) o; etj.
volkst. cents). Chronologie' {tijdreken- Cokes, zie coaks.
Cmi {honderd)O.—enaar, kunde) v. Colhl'ion'{opdisschingvan
m; s. Chronolog'isch, bnw. koude gerechten) v.
Centi(a/siJ00rtJ0C(?.^e/èy rfe Chronome'ter {tijdmeter) Collec'te, v.
namen van mat en enge- m; s. Colle'ga {ambtgenoot) m;
wichten: het honderdste {goudpop) v. s.
deel). Cichorei, v. Zie suikerij. Colle'gie, v; sen iën.
Centime {honderdste deel Cider {appeldrank) m. Collier' {halssnoer) o; s.
van den frank) o; s. Cigaar, zie sigaar. Colporteur {marskramer)
Centraal, ale {middelpun- Cijfer, o; s. —en, b. w. § m; s.
/t5)bnw. Ooftwic^zratf.; Cijns, m; zen. —baar, Come'die (soorf uan rfra-
als:--spoorweg. —plichtig, bnw. ma) v. Voor schouw-
Cen'trum {middelpunt) o. Cilinder, m; s. —vormig, burg komedie.
Certificaat {getuigschrift) bnw. CommanéOinl{bevelhebber)
o;aLen. Cimbaal(cimbel)v;alen(s). ra; en. Ook met li.
Ccrvelaat'-worst, o. Cimbren {volksstam) mv. Commandeur, m; s. Ook
Ce'sar, m;s. Ook met K. metK.
Cbaco', ra;'s. Cipier, m; s. In sam. s. Commensaal' {dischge-
Champignon'(patirfcsioc/) Cipres, m; sen.—sen, onv. noot) m; en v;alen. Ook
m;s. bnw. —senhout. Inand. metK.
Ch&'os {mengeiklomp) m. sam. enk. CommiGs'{ambtenaar bij
Chür&'de{leltergrecpraad-{omtrent) hi]v:. de posterijen) m; zen.
sel) v; n. Circulai'rc {rondgaande Ztc kommies.
Chef (hoofd) m; s. brief) v; s. Commissariaat, o.
Chemie'(scAcitedc) V. Circulatie (omloop) \. Commhsa'vis(gevolmach-
Che'misch (scheikundig) Cïr'cas (renbaan, enz.)m. tigde) ra; sen.
bnw. Cirkel, m; s. —vormig, Commissie, v; iën.
Chemist, m; en. bnw. Commissionair' (zaak-
Chenil'les (booi'dsel) mv. Citadel' (burg) v; len. waarnemer) m; s.
Che'nib, m; s. —ijn', m; Citer, v; s. Coramo'de (latafel) v; s.


f-hv-fl-mA