Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Buffet' (tafelkas) o; a en bnw. —lander, m; s. ken.
ten. —land-Jchvaarder, m; Bun (visckkaar) v; nen.
Bui, v; en.—cn, onp. w. s. —af,—ora,—tijds, netje.
Buidel (buil) (beurs) m; s. —gaats, —streeks, Bundel, bonde], m; s.
Buigen, b. en o. w. (opg, —waarts,-werks,-dien. Bunder (maat) o; s.
ogen.) § bijw. Ook met tfUJ..-Bunsing (bonsing, bon-
Buigzaam, bnw. —blijven, -gaan,—sini- sem) m; s.
Buik, -f m;cn.-—-achtig, —ten, enz. ScheUb. Bi\rcn, o. w.
—ig, —ziek (beursch). Voortsmet znw.:—deur, Burg, m; en. —graaf,
—zuiverend, bnw. —lucht, e/22. Ook met —wal,
—loop, m. ens. den ^en nw. —shuis, Biirgemeesler, m;s.—lijk,
Buikspreken, 0. —lands,—stijds, enz. bnw. —schap, 0. In
Buil*(j;e2«'e/) v; en. Buileuste, bnw. Alsznw.o. sam. s.
Builen, b. w. g Bukketi, 0. w. Burger, m; s. —lijk, bnw.
Buis f v; zen. (kortrokje) Bul (hullc) v; len. —es, —ij,—schap.
0. Bul (stier) m; len.—hond, Burrie, zie berrie.
Buit, m. • —os.Inand.sam. bulle; Bus, bos; v; sen.
Buitelaar, m; s.—ster, v. als:—bak,—man. Buskruit, 0.
Buitelen, 0. w. Bnldorbas, m; sen. Bussel (bundel) m;s.—en.
Buiten (vrijbuiten) b. w. Bulderen, 0. w. b. w.
Buiten (landgoed) 0; s. Bulderig, bnw. Buste (borstbeeld) v; n.
—tjc. Bulken, 0. w. But (houten kan) v; ten.
Buiten, bijw. en vz. Bulster (bed) v; s. Buur, m; uren. —schap,
—dijks,bijw.—dijksch, Bult, m; en.—ig,—ach- v.—s,hms. In and. sam»
—Iandsch, —gemeen, tig, bnw.—enaar. enk.
—gewoon, —sporig, Bultzak (schcepsbed) m;Buurt, v; cn.
C. 1)
C (derde letter) v; 's. calico. Cantil'Ien (goud- of zit-
Cabretle«ler, 0. Ca'lif (ca'lief) m. Ookmet verdraad met schroef-
Cabriolet' (wagen) v; ten. K. gangen) mv.
Cacao', V. Ook ka kan. Calligraaf (schoonschrij- Capitula'tie (verdrag) v;
CacIielot'(poa'iscA)m;ten. ver) m; afen. iën.
Cachet' (signet) 0; len. Campêche-hout, o. Cardinaal, ale (voornaam'
Cacliot'(Aofc) 0; ten. Canaille (het grauw) 0. sfe) bnw. Zie bij ü.
Cacographie', cacologie' Zie bij K. Cargadoor' (schcepsmake-
(verzameling van ge- Canapé (ruststoel) v; 's. laar) m; s.
brekkige uitdrukkingen) ^ixnüidindil, m; alen. —s-Caricalnur (spotprent) 0;
v;icn. examen. Ook met K. uren.
Cadeau' (geschenk) v; 's. Ca'non (regel, ketting- Carillon' (klokkenspel) 0;
Cadet (aankomendofficier) zang) m; en. s.
m; ten. In sam. mv. Cantalou'pe (frnoööc/me-Carnaval' (vastenavonds-
Zie bij \i. /oen) v; n. Oo/i.'canta- tijd) 0. In sam. s.
Cvihicr'(schrijfhoehjc)(^; s. loep. Cas'sa (kas, kasgeld) v.
Calicol' (ongebleekt ka- Canta'te (zanggedicht) v; Casua'ris (hoornvogel) m;
toen) 0. Bij anderen n. sen.
1) Vele woorden, die mrt k geschreven worden, zoeke njeu elders;
ook die, waarin dc k vrij algemeen de c vervangen heeft.