Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
als:—hooni{—horen), Bonzing (bunzing) m; en. Bosch (woud) o; sschcn.
—oor, —poot. Vöor/sBoodschap, v; pen. —pen, —rijk, bnw. —waarls,
bokken in —haar, en b. w. bijw.
bokke in —sprong. In Boog,-|-m;ogen.—vormig, Bosschage, o; s.
and. onverschillig boks bnw. —swijze, bijw. Bossen (opbossen) b. w.
o/" bokke; als:—leder, Bogenmaker. In and. ho\.{visch,knop)\.[been)
—vel. saw. boog. ten. Ook in: — vieren.
Bokaal', v; alen. Boom, f m; en. —rijk. Bot, bnw.—mnil,—terik.
Bokking, ni; en. . bnw. —swijze, bijw. —uit, —weg, bijw.
Boksbaard (kruid) m. Booraen, b. w. Botanie' (kruidkunde) v.
Boksdoren (gewas) m. Boomgaard, ra;en.—enier. Boter, v. —ham, v; men.
Bol, m; len. —ietje, o.Boon, v; en. —akker, m; —en,b. e?io. w.
—rond,—vormig,bnw. s. In and. sam. boon Botsen, b. w.
—lenbakker. Ook bnw. en boonen. Bottel (flesch) v; s. —arij,
Bolk (visch) v; en. Boor, v; oren. v. —ier, m; s. —-en, b.
Bolster, ra; s. —en, b. w. Boord (rand) m. (scheeps- en o. w. §
Bolwerk, o; en.—en.b.w. boord) o; cn. —lint, o; Botten, o. w.
Bom,-t-v;men.—vrij,bnw. en. —sel, o; s. —je Boud (s/ou/)bnw. c« hijvv.
Bombammen, o. w. (manskraagje) o; s. Bouffan'te, v; s.
Bombardement, o. —evol, bnw. BomWon' (vleeschnai) m.
Bombardeeren, b, w. § Boorden, b. w. § Boulevard' (bolwerk) ra; s.
Bombardier, m; s. Boorls(bord)ee«e2ie/c;e,v. Bout, f m; cn.
Bombazijn, o. —cn, onv. Boos, bnw. (boozer, —t;Bouw,m.—erij,v.—man;
bnw, tcenzeer—).—aardig, —lieden. —kundig.
Bommel, m; s. (stad) o. —hartig,—dadig,bnw. bnw.—sel, o.
— erwaard.m. Ookvoor —doener, —wicht. Bouwen, b. w.
bom, fig. Boot,-f-v; en. sam. s; Bouwval, m; len. —lig.
Bommen, o. w. als: —volk, —mans- bnw.
Bomschuit, v; en. maat, enz. Boven, bijw. en vz. —ste,
Boohon'(suikergoed, Bootsen, b. w. o. en bnw. —maansch,
O. Booze (duivel) m. —n (de —menschelijk, —na-
Bond (verbond) o.ookm; goddeloozen) mv. tunrkundig,—natuur-
en. —genoot. In rfe Bo'rat, brat (s/o/") o. lijk, bnw. —natuur-
volgende sam. s: —stad, Bo'rax (zeker zout) m. kunde. Ook in sam. met
—troepen, —vergade-Bord, f o; en.—\%(hard) znw.; als: —deur,
ring, —vesting. In and. bnw. —papier, o. —einde, enz.
5aw. bond. Bordes' (hooge sloep) o; Voorts —aan, —in.
Bondig, bnw. sen. —op, —uit, enz. bijw.;
Bonk, V. (voor eeft per-Borduren, b. w. § —a , bijw. en vw.:
soon) m; en. >—en, b. Boren, b. w. —dien, bijw. en vw.
eno.w. Borg, m; en.—stelling, v. Ook met dw.; als:
Bonne (onderwijzeres van —tocht, m. —gemeld,—genoemd,
jonge kinderen) v; s. Borgen, b. w. enz.
Bons, v; zen. Born, zie bron. —put, In verbind, met znw.
Bont, o; en. —en, onv. —water. scheidb.;als:—drijven,
bnw. —werker, m; s.Borsi\. (voor een persoon) —komen, enz.
In sam. s. m; en. —wering, v. Braaf, bnw.
Bont, bnw. —ekers , v. Borstel, m; s. —en, b. w. Braak, f v; aken. —ijzer,
—ekraai,v;cn. Bos (bundel) m. (bus) v; o;s.
Bonzen, b. en O. w. sen. Braak, —liggend (onbc
idd