Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
'—k<in{verbleeken],~ke' als: —beelii, —huis, en.—-cn (koers zeit eti),
ren,—oogeii, —tanden, —tin, —zilver, enz. —kruisen (laveercn) o.
—vuren,o.w. Blokka'dc(blokkeering)v. w.—sccren,b. w.
Blik (erts, keukengereed-U\okkf.n, o.w. Boei,-|-v; en.—en,b.w, §
schap, enz.) o, In rfeBlokkeeren (eene stad in- Boeier (vaartuig) m; s.
laatslebeteekJn hetmv. sluiten) b.w. Boek, o; en. —crij, v.
ken. —ken, onv. bnw. Blond, hnw. —e, m. en v. —engek, —engeleerd-
—slager, in; s. (In —jc, o. heid,~enkamer,—en-
sam, s). Blonde (zijden kant) v. kas (t), —enliefhebber.
Bliksem, m; s. —en, o. enh\on(\\'ne(lichtharigmeiS' —enrekje,—enstalletje,
onp. w. ;c)v;s. —envriend, —enzaal,
Blind, bnw. en bijw. —e, Blood en bloo in het dag. —enzot,—enlijst,—en-
ra. en v; n. —elings, leven(vreesachtig) hnw. kramer, —entaal. In
bijw.—eman,—gebo- —aard, m. —hartig bijna alle overige sam.
rene. (bloohartig) bnw. boek.
Blind (/«i/r, enz.) o; en. Bloot (naakt) hnw.—s- Voorts —binden,
Blinddoeken, z. blindhok- hoolds, —svoets, enz. —drukken,—houden,
ken. bijw. b. w. en als zoodanig in
Blinden, b. w. Voorts in de sam.: de onbep. wijs gebr. Als
Blindhokken, b. w. —stellen, —staan, enz. znw.o. Benevens—sla-
Blinken,o.w.(onk,onken). Blooten, b. w. \en(spellen)iüeiniggebr.
Bloed,o.(onnoozelmensch)]i\os, m. —je, o; s. Boekei (haarkrul) m; s.
m.—]<i{kind)o.—ach- Blozen, o. w. Boeken, b. w.
lig,—dorstig,—eloos, Blusschen, b. w. § Boekweit, v. —en, onv.
—gierig, —ig, —kleu- Bluts, v; en. —koorts. bnw.
rig, —lauw, —rijk, Bluts, bnw. in: — z^n Boel, m. cn v; en.
—rood, —zuchtig, (alles kwijt zijn), Boeleeren (boelen) o. w.
—zuiverend,enz.,bnw. Bo'a (slanj en Weerfinp-Boender, m; s.
Voorls —somloop, stuk) v; 's. Boenen, b. w.
m. In vele sam. bloed; Bobbel, m; s. —ig, bnw. Boer, -f ra; en.—in,v; nen.
als:—gang (roorfe/oo/ï) Bobbelen (bobberen) o.w. —derij, v. —achtig,
m.—storting, V. enz. Bobijn, zie babijn. —sch, bnw. In sam.
Bloeden, o.w. Bochel, ra, s. —aar, ra. mv.
Bloei, m; —sei, o. —en, —aarster, v. Boeren, o. w.
O. w. § Bocht,-f- v; en.—ig, bnw. Boert, v;—erij.—en,n.w.
Bloem, f v; en. —ig. Bod, o. Boete, v;n. —ling, ra. en
—rijk, bnw. —ist, ra; Bode, ra; n. Bodin. Bo- v. —doening, v. —n,
en. —engek,—engenr, denloon. o. w. §
—enhandel, —enlief- Boi]en(aldebi'dienden)mY. Boeten (herstellen) b. w.
hebber, —enmaker, Bodem (boom) i" m; s. Boetseeren, b. w. §
—enrijk, —enspraak , —loos, bnw, —erij, v; Boetvaardig, bnw.
—enteelt, —enlijd, en. Boezel, o.'—aar, m;s.
—envriend. /« and. Boedel (boel) ra; s. In de Boezem, m; s.
iom. bloem; a/s;—bed, sam,. boedel; rfoc/i ooä: Boezeroen (zeemansklec'
—kelk, —scherm , boel in het dagel. leven dingstuk) ra; en en s.
—tuil, —lezing, enz. gebruik. Bof, m; fen. —feu, b. w.
Bloesem,m;s.—loos,bnw. Boef,m;ven. —sch,—ach- Bogen, b. w.
Blok, fo; ken.—kenma- tig, bnw. Boeverij, v. Bok , -j- m; ken. —kig,
ker. In sam. doorgaans mv, —achtig, bnw.—tor, m.
In andere sam. blok; Boeg, m; cn. —spriet, m; In sommige sam. boks;