Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Betrappen, b. w. Beverig, bnw.
Betrellen, b. w. (of,offcn). Bevertiel (hruid) v.
Betreffefide, bijw. en vz. Bevesligi'n, 1). w.
Betrekkelijk, bnw. e« vz. Bevind,o.—ing, v.-—e
Betrekken, b. en o. w. bnw.
Betrekking, v; en. Bevoegd, bnw.
Betrokken, bnw. —e, lu. Bevooroordeeld, bnw.
en v.
Betrouwen, b. w.
Betten, b. w.
Betuwe, v.
Betweter, m; s. —ij, v.
Betwistbaar, bnw.
Bezeten, bnw. —e, m. en
v; n. 2 nv. nu met n.
Bezeltcling, m; en.
lijk, Bezetting {krijgsvolk in
eene stad) v; en,
Bi'zichtigen, b. w.
Bezie (bes) v; iën.
Bezig, bnw. —en, b. w.
Bezijden, bijw. en vz.
Bezinnen, b. en w. w.
Bezit (—ting) o.—neming,
V. —telijk, bnw.
Bezitten, b. w. (at, eten).
Bevorderlijk, bnw.
Bevreesd, biiw.
Bevriend, biiw.
Bevriezen, o. en b. w.
Bevrijden, b. w.
Bevroeden, b. w.
Beugel, t m; s. —en, o. w. Bevnicliten (vruchtbaar Bezoedelen, b. w.
Bcuk,m;cn.—en,onv.l)nw. maken) h.'w. Bezoeken, b. w. (zocht,
—eboom, —enbosch. Bewaiirheden (beter be- zocht).
Beukelaar (schild) m; s. waarheiden) b. w. Ge- Bezoldigen, b. w.
Beuken, b. w. § lijkvl. Bezorgd, bnw.
Beul, m; en. —achtig,bnw. Bewaren, b. w. § Bezorgen, b. w.
—schap, O. In sam. s; Beweegbaar, —weeglijk, Bezuiden, bijw. en vz.
als:—knecht, bnw. Bezwaar, o; aren. —lijk,
Beuling, m; en. Beweeiilijk, bijw. bnw.
Beun (2oWt'r)m;en.-haas Bewegen, b. w. § Bezwaard, bnw.
(loonbederver) m; azen. Bewelliomen,b.w.Ge/(;ftï;/. Bezwalken, b. w.
Beunhazen, o. w. Beweren, h. w. § Bezwijken, o. w.
Beuren, b. w. Bewerkelijk, bnw. Bibberen, o. w.
Beurs, f v; zen. Mv. in Bewerkstelligen, b. w. Bibliotheek, v; eken.
—maker,—snijder, in Bewerktuigd, bnw. Bibliolheca'ris, m; sen.
and. sam. beurs; a/s; Bewesten, bijw. en vz. Bidden, b. w. (ad, eden).
—klok,en?. Bewijs,o;zen.—baar,bnw. In de volg. sam. bid:
Beursch (beurzig) bnw. Bewijzen,b.w.(ees,ezen).§ —bank, —dag, -plaats.
Beurt, v; en. —elings, Bewilligen, b. w. —uur,—vertrek. Zie
bijw. —elingsch, bnw. Bewind, o. —hebber, bede.
—man, enz.
Beuzelachtig, bnw.
Beuzelarij, v; en.
Beuzelen, o. w. §
Bevaarbaar, bnw.
Bevallen, o. w.
Bevallig, bnw.
—voerder, m;s.—sman. Bidder (aanspreker) m; s.
m; nen en —slieden. Biecht, v; en. —eling, m.
Bewonderenswaardig, en v; en.
bnw. Biechten, b. w. §
Bewoonbaar, bnw. Bieden, b. w. (ood, oden).
Bewust, bnw. —eloos. Bier, o; en.—ach tig, bnw.
bnw.—zijn, O. Bios, v; zen. —bosch, o.
Bevangen (overvallen)hn\\\ Bey (landvoogd in Turkije) —look, o.
Bevattelijk, huw. m; s. Biest, v.
Bevatten, b. w. Bezaan,v;anen. /nsaw.s. Biet, v. Zie beet.
Bevel, o; en. —hebber, Bezadigd, bnw. Bietebauw, m; en.
—voerder, m; s. enz. Bezadigen, b. w. Biezen, onv. bnw.
Bevelen, b. w. (al, olen). Bezerren, b. w. Big, bigge, v; gen, n.
Beven, o. w. Bezeild(rfH/sï(e/sei7/)bnw. Biggelen, o. w.
Bever (d/er) m;s. (s/o/*) O. Bezem, m; s enen. Bij, vz. Schcidb. inde
—geil (geneesmiddel) Bezending, v; en. daarmede sameng.ww.;
O. —haren, ouv. biiw. Bezet (bepaald, cn2.)baw. a/5;—biüden,—blyveo,