Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bengelkruid, O. Beschaafd, buw. Besland, o. (vennogendf
Benieuwd,bnw.tn; — zijn. Beschaamd, bnw. toereikend) bnw.
Benijden,b. w.—swaardig. Beschadigen, b. w. Bestanddeel, o; en.
Benoodigd, bnw. Bescheiden {bepalen, be-Hc^le, in sam.; ah:—ka-
Benoorden, bijw. cn vz. stuiten)h.\v. Oofcbnw. mer, —-vaèr,—moèr»
Beoosten, bijw. en vz. Beschermen, b. w. § —maat.
Bepaald, bnw. Beschik, o. —al. m. en v; Besteden, b. w.
Beproefd (bekend) bnw. s en len. —baar, baw. Bestek, o; ken.
Beraad, o. —slagen, o. cn Beschonken, bnw. Besteken, b. w. Ook (ig. §
w. w. Beschoren, bnw. Bestel, o. —ling.
Beraden, w. w. Ook bnw. Beschot, o; ten. Bestel (gebak) v; Ien.
Berd (bord) in: te berde Beschouwen, b. w. Bestellen, b. w. §
brengen, komen. Beschreielijk, bnw. Bestemmen, b. w.
Bereid, bnw. in: — zijn. Beschreienswaardig, bnw. Bestendig,bnw, -en,b.w.
—vaardig,—willig, bnw. Beschroomd, bnw. Besterven, b. eno. w. Ook
Bereiden, b. w. Beschuit, v; en. fig.koud worden, drogen.
Bereids, bijw. Beschutsheer, m. Zoo ook Bestier, o.—der, m. —ing,
Bereisd (die veel gereisd met andere sam. v. Zie bestuur.
heeft) bnw. Beschutten, b. w. Bestieren, bet. besturen,
Berg (op het hoofd) o. Besef, o. —felijk, —baar, b. w.
Berg,m;en.—achtig,bnw. —feloos, bnw. Bestoken (aanvallen)h. w.
—blauw,—geel,—groen, Beslag, -j- o. — legging, Ook fig. versieren, om^
0. —af, —op, bijw. —neming,—opheffing, koopen, overleggen, enz.
Bergamot, v; ten. v. Bestorven (oi/dcr/oos)bnw.
Berge in: te—(ook te —n). Beslechten, b. w. Beslraflelijk, bnw.
Bergen, b. w.(orgorgen).§ Beslijken, b. w. Bestuur (bestier) o; uren.
Bericht, o. —en, b. w. Beslissen, b. w. —der; ra; s. —ster, v;s.
Berispelijk, bnw. Beslommeren, b. w. Bet, bnw. (veroud.) no§
Berispen,b.w.—swaardig. Besloten (belegerd, om- gebr, in: —overgroot-
Berk, m; en. —en, onv. heind, bevroren enz.) vader,—weter, enz.
bnw.—eboom.—emeier, bnw. Betaalmeester, ra; s.
ra. enz. Besluiten, b.w.(oot,oten). Betaalsheer, m; en.
Beroemd, bnw. Besmettelijk, bnw. Betalen, b. w.
Beroep,o;en.—baar,bnw. Besmetten, b. w. Betamelijk, bnw.
In sameng. znw. s; als: Bespatten, b. w. Betamen, onp. w.
—brief; zoo ooA—halve. Bespieden, b. w. Beteekenis, v; sen.
bijw. Bespiegelen (ook in de be- Betel' (plant) v.
Beroerd, bnw.—er, m;s. teek. van beschouwen) Beter(i'er^r./ra;)t?angoed)
Beroerte, •)■ v; n. b. w. bnw. —hand,—scbap.
Berokkenen, b. w. Bespoedigen, b. w. v. —weten, o.
Berooid, bnw. Bespotten, b. w. Beleren(betcru'orden)Q.en
Berouwen,onp. w.: betbe- Bespottelijk, bnw. w. w.
rouwt hun, enz. Bespraakt, bnw. Beteren (met teer bestrij-
Berrie (burrie) v; s. Best(orer^r. trap van goed) ken) b. w.
Berst (barst) m; en.—en, bnw., als znw. o. Zie Beteuterd, bnw.
o. w. beste. Betichten, b. w.
Berucht, bnw. Best (oude vrouw) v; en. Betoog,o;en. —en,b.w.S
Bes (bezie) v; sen.—se- —je. Betoon, o.—en, b. w.
boom, —sestruik. /«Bestaan, b. en o. w.; a/s Betrachten {i'e/ior/iyen)b.
•nd.sam.mY. znw. o.—baar, bnw. w.
ff