Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
l^oliHyeu O. en onp. w. en den 2 nv, m. met n.
ziiw. 0. Beklaaglijk, bnw.
Bebalve,. bijw. en vz. met Beldagenswaardig, bnw,
den en 4 nv. Beklant, bnw.
Behartigen,b.w.—swaar- Beklemd, bnw.
dig, bnw. Beklijven, o. w.
i^ehebt (behept) bnw. Beklimboar, bnw.
Beheerscheres, v; sen. Beknopt, bnw.
Beheincn {omheinen)h.w. Bekocht, bnw.
Behelzen, b. w. Bekommerd, bnw.
Behendig, bnw. Bekommernis, v; sen.
Behoedmiddel, o; en. Bekomst, v.
Behoedzaam, bnw. Bekoorlijk, bnw.
Behoef,o.(mlenbehoeve). Bekoren, b. w.
—te, v; n. —tig, bnw. Bekostigen, b. w.
Behoeven, b. en o. w. Bekrachtigen, b. w.
nohoorcn, o, w. Ook zmv. Bekreunen, w. -w.
in: naar —. Bekrompen, bnw.
Behoorlijk, bnw. Bekwaam, bnw.
Behoud, O.—enis, v. Bekwamen, b. w
Behouden, b. w. —s, vz. wederk.
Belg, m; en. —ië, o. —isch,
bnw.
Belgen, w. en onp. w.
Belgziek, bnw. —te, v.
Belgzucht, V.
Belhamel, -f- ra; s.
Believen, o. w. en znw. o.
Belichamen, b. w. door
sommigen afgekeurd.
Belijden, b. w.(eed, eden).
—is, V.
Belijderes, v; sen.
Bellen,-0. w.
Belofte, v; n. —nis, v; sen.
Beloken, bnw. Overig in
— paschen, — uitzien.
Beloven, b. w.
Belroos, v.
Belt (aschbelt) v; en. {zee-
meest engte) v.
Belust, bnw.
Behuisd, bnw. Bel, f v; len. —letje. Belvedère {schoo?izicht) v,
' Behulp, 0.—zaam, bnw. Belachelijk, bnw. Bemachtigen, b. w.
Behuwd,dw.iresam.ffeèr..-Belagen, b. w. * Bemerkbaar, bnw.
als:—broeder,—zoon, Belakken, h. w. Ook voor Bemiddelares (bemidde-
enz. belasteren. laarster) v; sen (s).
Beide, bnw, —rhande, Belang, o; en. —eloos, Bemiddeld, bnw.
—rlei.onv.bnw. Ze//"«/, bnw. —hebbende, m. Bemind, bnw.
en v; n. —rijk,—stel-Beminnaar, m; s, Bemin-
lend, -wekkend,—zoe- nares, v; sen.
m. kend, —zuchtig, bnw. Beminnelijk (beminlijk)
—stelling, v. bnw.
Belangen, b, w, In: wat Beminnen, b.w.—swaar-
mlj, u, hen belangt. dig, bnw.
Belangende, vz. Bemoeial, m; s en len.
Belastbaar, bnw. Bemoeien, w. w. —is, t.
Belasting, v; en. —schul- Bemol (in de muziek),
dige, m, en v; n.—stel- Ben, v; nen. —netje,
sel, 0. Benard, bnw.
Beleedigen, b. w. Benauwd, bnw.
Beleefd,bnw.-heidshalve, Bende, v; n.
bijw. Beneden (beneên) bijw. en
gebezigd beiden.
Beiden, b. en o. w.
Beier {klokkenspel)
—aar. —en, o. w.
Beieren (land) o.
Beierscb, bnw.
Beitel, m; s. —en, b. w.
Bejaard, bnw.
Bejaën {ja zeggen) b. w.
Bejammerenswaardig,
bnw.
Bejegenen, b. w.
Bek, m; ken.
Bekeeren, b. w.
Bekend, bnw. —e, m. en Beleg, o. —ering, v; en.
v;o. In sam. als:-ma- Belegen, bnw.
king, —wording, enz. Belemmeren, b. w.
Bekentenis, v; sen.
Beker, m; s. —en, o. w.
Bekken, o; s.
Bekkeneel, oj en.
Beklaagde, m. en v; n. In
vz. —ste, bnw. en o.
znw. —huis, enz.
Ook in de sam. :
Belenden, O. w.—d, bnw,--Egypte, •—Rijn,
Beletten, b. w. enz.
Belezen {bezweren) b. w. Benepen, bnw.
(die algemeene kennis Benevens, vz.
bezit) bnw. Bengel, f m; s. —en, o. vr.