Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zwartin (negerin) v. Zwellen, o. w. (ol,ollen). Zwier, m; en.—ig, bnw.
Zwartsel, O.—en, b. w. § Zwemmen, o. w. (om, —en, o. w. §
Zwavel, v; s. -—achtig, men). § Zwijgen, b. cn o, w. (eeg,
—ig, bnw.—tje.—en, Zwendelarij, v. egen).
b. w. § Zwendelen, O. w. § Zwijm, v. Ook—el.—en,
Zweden, o. Zwengel, f ra; s. —elen, o. w.
Zweed, ra; eden. —sch. Zwenk (zwaai) m; en. Zwijn,o;cn.—achtig,bnw.
bnw. eno. znw. —en, b. eno. w. Enk. in: —egel,
Zweem, m. —sel, o. —en, Zweren (een eed doen) b. —spriet (spier).
o.w. en O. w. (oer, oren). Z wij ns in:—borstel,
Zweep, v; en.—en, b. en (etteren) o. w. (oor, —haar,—hoofd,—kop.
o.w. oren. In and. sam.
Zweer, v; eren. Zwerk, o. Zwik, ra. —je, o,—boor,
Zweet, O. —erig,—drij-Zwerm, ra; en.—en, o.w. —ken,b. eno. w.
vend, bnw. —en, b. en Zwerven , o. w. (ierf, Zwilk, o.
0. w. § orven). Zwingel, f ra; s. —en.
Zwei (winkelhaak) v; en. Zwetsen, o. w, b. w. §
Zwelen, b. w. Zwetserij, v; en. Zwirrelen, o. w.
Zwelg, m. —en, o, en b. Zweven, o. w. § Zwitser, m; s. —in, v.
w. (olg, olgen.) § Als Zwezerik, m; en. —land, o. —sch, bnw.
b. w. en in sam. door Zwichten, o, w. Zwoegen, o. w.
velen regelm. gebruikt. Zwiepen (heên- en weder- Zwoel (zoel) bnw.
Zwelger, m, —ij, v. gaan) o. w. Zwoord, o; en.
VEKKOKriI^GEIV.
Ao., anno, in 'tjaar. d.i., dal is. Esq,, Esquire,/i/e/fan een
A. D., anno domini, in Dr., doctor. Eng. edelman en aan-
'tjaar onzes Heeren. Ds., dominus (titel der zienlijke.
A. M., anno raundi, tn predikanten), heer. etc., et cetera, en zoo
't jaar der wereld. D. C., da capo, nog eens voorts.
ai,m. (op brieven),'amica van voren aan. Exc., Excellentie, titels
manu, met vrienden-Ü. O, M., Deo optimo, van ministers, enz.
hand. max'imo, aan den besten ï., factum, gedaan; fiat.
Beo., banco. en hoogsten God. toegestaan.
b. V,, bij voorbeeld. E., Eminentie, titel van{.,{ec.,kc\i, hij heeft het
c. a., cum annexis, met kardinalen. OoftExcel- gemaakt.
het bijbehoorende. lentie. f. fl., florins, florenen,
ca., circa, ongeveer. Y..M.,Edelmogende,voor- guldens.
Co., Comp., compagnie. malige titel der Gene- f., fo., fol,, folio, blad.
c. s., cum suis, met de rale Staten. fö.r»., folio recto, op de
zijnen. e. k., eerstkomende, rechterbladzijde.
Ci.,courant,cent,centime.Gi\i., en zoo voorts. fo.vo., folio verso, öpde
ets. (cin.) cen/s, een/en. e. o.,exolBcio,tJanam6/s- keerzijde van 't blad.
Ctr.,een/enoar(100pond). we^e. fr.. fo., franco, vrachtvrij.