Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zelfde [met het lidiv.ecn)
bnw.
Zelfkant, ra; en.
Zelfs, bijw.
Zelling, v; en.
Zeloot {ijveraar) m; oten.
Zemel, v; en. —achtig,
—ig, bnw. —knooper,
m. —knooperij, v.
—'knoopen, o. w. On-
scheidb.
Zendeling, m;env;en. In
sam. s; als: —sgenoot-
schap, enz.
Zenden, b. w. (ond, on-
den).§
Zengen, b. w.
Ze'nith {toppunt) o.
Zenuw, v; en. —achtig,
—loos, —versterkend,
bnw.
Ze' phir, zie zefir.
Zerk, v; en. In sam. mv.
Zerp (ïi;ra«p)bnw.
Zes, telw. en v. znw.;
sen. —honderd, telw.
—de, bnw. en v. en o.
znw.; n, —derhande,
—derlei, —dehalf, onv.
bnw. —thalf, m; ven.
In sam. met bnw.:
—draadsch,—daagsch,
—hoekig, —honderd-
ste, —jarig, —kantig,
—regelig, —voudig,
enz.
Ookmet znw.hoek,
—ponder, —tal,
—voud, enz.
Voorts het bijw.
—maal.
Zestien, telw.; en.—hon-
derd, telw. —de, bnw.,
en V. en o. znw.; n.
—derhande, —derlei,
onv. bnw. —dhalf,
—^jarig, bnw. enz.
Voorts de znw. —tal,
—boek, enz., en de
bijw. —maal, —werf.
Zestig, telw.; en. —ste,
bnw. —er, m. —er-
hande , —erlei, onv.
bnw. —^jarig, bnw. enz.
—tal, enz.
Zet,"(" m; ten.
Zetel, m; s. —en, b. en o.
w.
Zetgang [legger aan boord)
m; en.
Zetsel, o; s.
Zetten, b. w. §
Zeug, v; en.
Zeulen, b. en o. w.
Zeur {vod) v; en. —ig,
bnw. —en, o. w. §
Zeven, telw. en v. znw.;
s. —honderd, lelw.
—(Ie, bnw. en v. en
O. znw. —derhande,
—derlei, onv. bnw.
—dhalf, (—dehalf),
bnw. —dhalfje, o; s.
In sam. met bnw.
—daagsch,—draadsch,
—hoekig, —honderdste,
—^jarig, —voudig, enz.
Voorts de znw.:
—blad {kruid), —bo o ra,
—gesternte, —getijde,
—getijdekruid, —hoek,
—klapper,—oog {bloed-
vin) V. —ster, enz.
Het bijw. —maal.
Zeventien, telw. —hon-
derd, telw. —dhalf,
bnw. Zie voorts zes.
Zeventig,telw. Ziezestig.
Zich, vnw.
Zicht {sikkel) v; en.
Zicht, 0. —baar, bnw,
Zichtraaarlkruid, o.
Zieden, b. en o. w. (ood,
oden). §
Ziek, bnw. —elijk, bnw.
—e, m. cn v;n.-—te, V.
—bed, 0. In and. sam.
met znw. z\ekeiï,behalve
—estoel.
Zieken {ziek zijn) o. w.
Ziel, V.—loos,—roerend
—streelend, ■—verpes
tcnd, enz. bnw. Voort
—mis, —verkooper
—zoeker,—zorger,enz
Ziele in: —beul
—dwang,—gif,-groot
heid, —leer, —leven
—lijden, —pijn, -smart
{ook zielssmart)
—slaap , —troost
—voedsel, —vreugde
Zielen in —adel
—arts, —heil, —her-
der, —tal, —verbond
Ziels in: —angst
—gedachte, —geklag
—genoegen,—gestalte
—gezicht, —kracht
—kwelling, —rust
—strijd, —verdriet
—verhuizing, —vur
langen, —vermogen
—verrukking, —ver
trouwen, —vervoering
—vriendin, —ziekte
enz. /
Ziel, m. Een onnooze
mensch). —tje, o.
Zieltogen, o. w.
Zien, 0. en b. w. (ag, icn)
—er [profeet, enz.) ra
s. —swijze, V.
Zier, V. —tje.
Ziezoo, tw.
Zift {zeef) v; en. —erij
V. —sel, O. —en, b. w
Zigeuners {heidens, rond-
zwervende stammen]
mv.
Zig'zag {reeks van lijnen
die scherpe hoeken vor
men) m. —vormig
—swijze.
Zij, vnw. In de betcek
van wijfje, v, znw.
Zij, zie zijde.
Zijd in: wijd en —.
Zv)de (zij; de kant) v; ii.
"Zijdje (zijtje),-lings