Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zakpijp (doedelzak) v; en. Zebra, ra; 's. —zieden, o.
Znlf, v; ven. —achiig, Zede, v; n.—loos,—kun-Zeer, bnw. en o. znw.
(zalverig), bnw. dig, bnw. —les. In -boofd.o.—ig,—boofd-
Zalig, bnw. —maker, m. and. sam. m\.\ als: dig, bnw.
—makend,bnw.-spre- —leer,—kunde. Zeer, bijw.—sl, bnw. cn
king, V.—en,b. w. § Zedig, bnw. o.znw.—geleerd,—-ge-
Als achtervoegsel Zee, v; eeën. —groen, slreng.
heeft het de beteekenis —ziek, bnw. —waarts. Zeetje (zitplaats) v; s.
bijw.—wezen,o.—roo-Zeeuw, -f ra; en. —sch,
ven, O.—varen, O. bnw. en o. znw. Zie
Voorts: —beer, Zeeland.
—bonk,-brand,-drift Zeever, v. —aar, ra; s.
(strandvond), —ëngle, —zaad (wormkruid) o;
—gras, —haan (visch), enz. —en, o. w. §
—handel, —klit(—ap- Ze'Iir (zefier) ra; s, ie'ren.
pel),—man (zie lager). Zege (overwinning) v.
—mogendheid,—oever, —rijk, bnw.—praal, v;
—officier (in sam. s), alen;e«z.—pralen,o.w.
—oorlog,—oversle,—pc- —'Vieren, o. w.
tercelie,—recht,—rob Zegel, o; s. —aar, m; s.
f, —schip (in fig. be- —en, b. w. §
teek. een lastig mensch), Zegen (net) v; s.
—schuimer(—roover), Zegen, m. —rijk, bnw.
—vaarder. —spreking, —weusch.
—en, b. w. —aar, m;s.
Zeggen, b. w, (zeide.zeid
van: rijk aan; als: ge-
luk—, enz.
Zaliger (overleden, achter
namen) bnw.
Zalm,m;en.—achlig,bnw.
Zalven, b. w. §
Zalverig, bnw.
Zamelaar, ra; s.
Zamelen, b. w. §
Zanien, bijw, in te zaraen.
De z wordt behouden in
het midden van een sa-
mengesteld woord, als:
gezauicnlijlv, verzame-
len, enz. Zie verder
samen.
Zand, O; en. —ig, —erig, Zeef (zeve) v; even.
—achtig, bnw. —loo-Zeeghaflig, bnw.
pcr,m; s. —ruiter, enz. Zeel, o; elen. of zegd). In sam zegs;
—en, b. w. Zeeland,o;en.—en.—er, doch —skracht (zeg-
Zang, ra; en. —etje. m.—sch,bnw.(;cu;oo«- gingskrachl), v. Als
—erig (—zoel) bnw. lijk Zeeuw, Zeeuwsch znw. o.
—wijze, V.(onderschei- voor de bewoners dcrZeil,o;en.—age, v.—voe-
den van —swijze, bnw. Nederlandsche pro- rend, —reè,—vaardig,
—\icrg(IIelikon),—go- vincie. bnw, —en, o, w, §
din (—godes), enz. Zeelt, v; en. Zeilbaar, bnw.
Voorls —vermogen, o; Zeem, o. —en, onv. bnw. Zeilmaker (zeilenmaker)
enz. —bereider. —touwer, m;s.—ij,v, Insam.s.
Zanger, ra; s. —es, v. —louwcrij, —leder Zeisen, v; en en s. liet
Zaniken,o.w. Indevolkst. (—leer).—leèren, onv. gebruik wil zeis.
Zanikerij, v; en. bnw. —en, b, w. Zeker, bnw.—heidshalve.
Zat, bnw. (—ter, —st). Zeeman.ra; zeelieden(zee- bijw.
Zalerdag, m; cn.-s,bijw. liên cnzeelni).—schap Zelden, bijw,
(ma?ischap, die ter zee Zeldzaam, bnw.
vaart) v. (dehoedaiiig- Zelf (zelve) vnw. —heid.
heden van zeeman; ook In sam. onveramlerd:
overdrachtelijk) o. In
sam. s,
■ig
—sch, bnw. Volgens
somm. bet. saterdag.
Zavel(zand) o. —ig, bnw.
—boom, zevenboom.
Ze (voor zij, haar, inden
gemeenzamenstijl)\'nw. Zeep, v; en. —erig.
Het gebruik daarvan, —achtig, bnw. —en. b.
ookvoorhmi,\ieii,necmt en o. w. § —er (—zie-
dagelijks toe. der), —ziederij. v.
—bedrog, —beheer-
sching , —gevoel ,
—klinker, —moord,
enz. Voorts —bewust.
—standig. bnw. en dc
afgeleide znw.