Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—kronen, —moeien, Bede (beê) v; n. Ook inde Beeldhouwen.b.w.ifepc/f??.
w. w.—rechlen,
fen, enz.
Voorts ter vorming
van WW. van
—aarden, —
—dissolen.
sef- sam.
-da
D ♦
huis. Beeldschrift, o.
—plaats, —stond. Zie Beeldsnijder, ni; s. —ij, v.
ren, —lagen,
len,—oliën,-
bidden. Beeldspraak, v;aken.
znw.: Bedeesd, bnw. Beeldsprakig. bnw.
-dijken, Bedelaar, m; s en aren. In Beeldslorini-T, in; s.—
kommc- safn. s. —sier (bedela- Beeldwerk, o.

—nadee- res) v.
•parelen. Bedelen, b. en o. w. §
—slijken, —traliën. Bedenkelijk, bnw.
—voorrechten,-^zwij- Bederfelijk, bnw.
men, enz. Boderven, b. en o. w.
Vervolgens ter vor- Bedevaart, v;en.—ganger.
mingvanww.van bnw.: Bi'diende, m. c»v; ji. 'inv.
—angstigen,—droeven, mann. n. In sam. mv.
—nauwen, —schnidi- Bedilal, ni. en v; s en len.
gen, —veiligj^n, —vrij- Bedillen, b. w.
den,—zuinigen, Bedisselen, b. w.
Ter vorming van o. overdrachtig.
znw. van den wortel der Bedompt, bnw.
WW.: —derf, —ding. Bedotten, b.w.
—drag,—heor, -richt, Bi'dragen, o. w.
—stand, —stek, —vel, Bedremmelen, b. w.
enz. Bedreven, bnw.
Eindelijk ter vorming Bedricgelijk, bnw.
vano.zw^.van denwor- Bedriegen, b. w.
tel der ww. met den uil- Bod i ij fa 1, m. e/i v; s cn len. Beet (brok, hap) m; eten.
«7aw<7scl:—deksel,—gin-Biidrijven,b.w.(eef,even), (biet) v; en. Ook in:
sei,—schutsel,—zink-Bedrijvig, bnw. — hebben,— krijgen.
Bi'(dt<'nis, v; sen.
Beemd, m; en.
Been, o; en (en in de beleck,
van schonken, ook —de-
ren), in sam. beender;
als:—huU, enz.—ach-
tig. —ig. —droog, enz.
bnw. —cn, onv. bnw.
—zwart, O.
Beer (verscheurend dier.
Meest muurstut, heiblok) ra;
eren. Berin. In sam.
mv.; als :-k\aüVk'(kruid)
m. enz.
Beer (mannetjesvarken,
waterkeering) m; en.
Beest, o; en. —ig, —ach-
tig, bnw. In sam. mv.
Boestial (hoornvee) o.
sel, enz.
Zie lager.
Beambte, m; n. 2 nv. n.
Beamen, b. w.
Beangst, bnw.
Bed, o;den.
—roede,
Bedrilai, m. en v; s cn len. Beelje (weinig) o; s.
Bedroefd, bnw.
Bedroeven, b. w.
Bedrukt, bnw.
Boduch!, bnw.
•je,—detje. Bednidenis, v.
bidiangsel. Beduimelen, b. w.
(—deslroo), Beduinen (volk) mv.
Bef,v; fen.—fen.b.cno.w.g
Befaamd, bnw.
Begaafd, bnw.
Begaan, b. w. —baar,bnw.
Begeeren, b. w.
Begeerig, bnw.
Begeerlijk, bnw.
—stroo
—tafel (—delafol), Bodnnken, o. in mijns—s. Begeerte, v; n.
—warmer (—dewar- Beduur (in de muziek). Bogifligon, b. w.
mer),—gordijn,—slede. Bedwelmen, b. w. Begijn (bagijn) v;en.
—sponde, —denkooper, Beëodigen, o. w. Beginnen, b. en o. w. (on,
—denmakor, —slopsier. Beek, v; eken. onnen).
—denwinkel.—legerig,Beeld, o ; en. —cnrijk Begrafenis, v; en.
bnw./»artrf sam.bedde. (—rijk), —erig, —ig. Begraven, b. w. §
Bedaagd, bnw.
Bedaard, bnw.
.«ïchoon, bnw. —jes- I egrijpelijk, bnw.
knnp, m. Zie lager. Begrijpen, o. w.(eep,epen).
Bedacht, bnw. tn;—zijn. Beelden, h. w.—aar, m. Begrip, o; pen. In sam. s.
—za.')m, bnw. —d, dw. en bnw. Begroeten, b. w.
Bedaren, h. cno. w. Beeldendienaar, m; s. Begunstigen, b. w.
Bedding, v; cn. Beeldendienst, v. Behaaglijk, bnw.