Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wen (geztvel) v; nen. West (Wcst-lndie) v. {de Wicht, o; eu.
—neije. westelijke zijde) o. Wicht (gewicht) o; en.
Wenden, b. eno. w. Westen,©. —ig, bnw. —je (ye-
Wenk, m; en. —brauw, Wester, in sam.; als: wicht) o,
v; en. —cn, o. w. § —grens,—eems,—kerk. Wie, vnw.
Wennen, b. en o. w. enz. Voorts —ling, m. Wiedemaand, v. Veroud.
Wensch, m; en. —elijk, —goo. Wieden, b. en o. w.
bnw. —en, b. w. § Westfaling, m; en. Wiedsei, o.
Wentelen, b. en o.w. § Weswege, vw. Wieg, v; en. —ezang ,
als: —teefje, —trap, W^el,v; ten.—telijk,—te- —elied,—etouw, ens.
enz. loos, —tig, ^tiscb, —en,o.enb.w.—elen.
Wereld,v;en. -lijk,—sch, —gevend, bnw. o. w.
—kundig, —sgezind. Voorts —geleerde, Wiek, v; en.
bnw.—ling,m.—rond, —gever, —geving. Wiel (rad) o; en.
0. —ruim, o. —houder, —sbepaling, Wielen (draaien) o. w.
Weren, b. w. g —schender, —svoor- Wielewaal, m; alen.
Werf, v; ven. stel, enz. Wieling (draaikolk) v;en.
Werk (vlas) o. ïn and. sam. enk. Wiellros, m; sen.
Werk, o; en. —heilig, Weten, b. w. en o. znw. Wien,—s, wier, vnw.
—dadig, —elijk, —e- (ist, eten), g-swaar-Wier (watergras) o; en.
loos,—stellig,—zaam, dig, bnw. —is, —s- —ingen (et/ond) o.
hnvf. Zie lager. waardigheid. —s tn; Wierook, m.—en, b.w.
Werken, b. en o.w. Wordt Willensen—. Zie oo/c Wiewauwen, o. w.
ook onregelm. gebruikt: weet. Wiewouter, m; s.
ik wrocht, heb ge-Wetenschap,v; pen.-pe-Wig (wigge) v; gen (n).
wrocht, g lijk, bnw. —getje. —gebeen,
Werkheilige, m. en v; n. Wetering, v; en. —vormig,bnw.—swij-
Werktuig, o; en. —elijk, Wethouder, m; s en en. ze, bijw.
bnw. —kunde, v. —schap, o. en v. Wiggelen, o. w.
Werpen, b. w. (ierp, or- Wetten, b. w. g Wij, vnw.
pen). Wettigen, b. w. Wijd, bnw.—te, v. Ook
Wer'ste (Russische mijl) Wevelingen (weeflijnen) met bnw.: —beroemd,
v;n. mv. —loopig,—uitgestrekt.
Wervel, m; en ens.—ziek, Weven, b.w.(eefde,even). —vermaard, enz.; be-
bnw.—en, b. w. g Wever, m; s. ~ij, v. In nevens de znw. —bek.
Werven, b. w. (ierf, or- som. s. —buik, enz. Voorts
ven), g Wezel (dier) v; s. —beens, bijw.
Werwaarts, bijw. Wezen (zijn) o. w. (was, Wijden (wijen) b. w. In
Weshalve, vw. geweest, en gewezen sam. wij: —brood.
Wesp, v; en. In sam. mv. als bnw.). —bisschop, enz.
West,bijw.-elijk,-ersch, Wezen, f o; s. —lijk. Wijders, bijw.
bnw. —waarts, bijw. —loos, bnw. —heid. Wijding, wijing,v;en. In
—enwind, m. In and. —leer. Insam.s. sam.s.
sam.west;a/s:--Indië, Wezer (rivier) v. Wijf, o; ven. —achtig,
o.—indisch,—friesch. Whist (A'aar/spe/)o.—en, —sch, bnw. In sam.
bnw.—indievaarder,ra. o. w. mv. Voorts —je (tn
—noordwest,—noord-Wichelaar, m; s en aren. sam. om het vr. geslacht
westelijk, —zuidwest, —ster, v. —sstaf. van sommige dieren uit
—zuidwestelijk, bnw. Wichelarij, v. tedrukkens):—sarend,
enz. Wiclielen, o. w. —svos, enz.