Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
"-varcn(*),—zeggen(*), en —plant (salade).
—zien, enz. Wee, tw. en o. znw.
De met (*)geleekende —klacht, v; en. —kla-
zijn onscheidb. gen, o. w. (onscheidb.).
Voorts in sam. mei Wee (smart) o; eeën.
znw.—antwoord,—be- —dom, m.
ding,—dienst,—doop. Wee (flauwhartig) bnw.
—ga (—gade),"—gaaf (zeer—), —moed, m.
(—gave), —geboorte, —water.
—groet , —gunst, Weedasch, v.
—helft,—keer,—komst, Weede (plant) -v.
—liefde, —min, —op- Weedom, m.
rechting, —opstanding, Wecfgetouw(weeftouw)o;
—partij, —partijder, en.
—spanneling, -spraak, Weeflijnen (touwladder)
—stand, —sluit (sie v. mv.
weer) , —woord , Weefsel, o; s en en.
—wraak, —zijde, enz. Weeg, zie weg en wege.
Vervolgens de bnw.: Ook in: zijns —s gaan.
—geboren, —hoorig, Weeg (veroud.) m. Zie
—keerig, —legbaar, wand.—luis.
—rechtelijk, —roepe- \Vecgblad,o.
lijk, —spannig,—spre- Weegbree (kruid) v.
kelijk, —staanbaar, Week, v. in: in de week,
—strevig. te week. —en, b. en o.
Zie voorts weer. w.
Wederom, bijw. zie weêr-Week (zeven dagen) v;
om. eken. Ook in sam.:
Wedervaren, o. w. On- —blad,—brieije,-geld,
scheidb.; als znw. o. —loon, enz.
Wederziens in : tot —, Zie lager.
bijw. Week, —e (zacht) bnw.
Wederzijds (weerzijds) —jes, bijw. —achtig,
bijw. —ch, bnw. —elijk (zwakkelijk)
Weer (weder), zie weder.
Weêrtje(i/i de spreekt.).
Gebruik, in —glas,
—haan , —huisje ,
—kunde,—tafel,—w^-
zer en de bijw. —wijs,
—ziek.
Weêrs in:—gesteld-
heid, —verandering.
Weer (weder) bijw. Gebr.
in de bnw. —barstig,
—galoos, —spannig,
—zijdsch.
Vervolgens in de sam.
—druk, —ga, —galm,
—glans,—haak,—klank,
—licht, —pijn, —reis,
—schijn,—slag,-smaak,
—stand, —stroom,
—sluit, —lij, —werk,
—wil,- woord,—wraak,
—zang, —zin, enz.
Sommige worden ook
met weder gebruikt.
Voorts in de ww.:
—galmen(*),—hebben,
—houden(*),—kaatsen,
—kauwen ("), —klin-
ken (*), —lichten ('),
— schijnen, —staan ('),
—streven (•), waarvan
de met (*) geteekende
onscheidb. zijn.
bnw.
Zie weder en lager.
ling, m. en v; Weerbaar, bnw.
en. Wecrgaasch (in de volkst.)
Voorts : —bakken, bnw.
—hartig, —hoevig, Weêrlichten, onp. w.
—moedig, bnw. Ookmet Weerloos, bnw.
znw.\ —dier, —darm. Weêrom, bijw. in;—reis.
Wedijveren, o. w.
tVedloopen, o. w. en o.
znw.
Weduwaal, m; alen.
Weduwe(weêuw)v; n(en).
Weéuwtje.
Weduw in: —naar, Weelde , v. —rig, zie —stuit, enz.
m; s en aren. —schap, weeldig. Wecrskanlen,weêrszijden,
0.—vrouw(p/eonasme). Weeldig, bnw. mv. in: van, aan —.
In sam. mv., tenzij uit- Weemoed, m. —ig, bnw. Weerwil (/epenzin)m. Ook
sluitend een enk. bedoeld Weenen, o. w. gebruik, in: in — van.
wordt; dus:—beurs, Weening,/»e/. geween. Weerwolf, m; ven. In
—dracht, —fonds , Weepsch (laf) hnw. sam.s.
—jaar, —kas, —kleed. Weer (hamel) m; en. Wees, m. en v; zen. Mv.
—staat, enz. Weer (van weren) v. in: —geld, —goed,
Weêuw in; —krop —werk. —kas. In and. sam.