Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
waarvan de R. Kerk zich Vulsel, o. bnw. —hout, o.
bedient) Vuns, bnw. (vunzer, Vnrig, bnw.
Valkaan, m; anen. —t.) Vuur, o; uren. —rood,
Vulkanisch, bnw. Vunzig, bnw. —spugend(—spuwend)
Vtjllen, b. w. § Vuren, o. w. bnw. —slag {het slaan)
Vallis, vulnis, zie vuil. Vuren (vurenhouten) onv. ni. {staal) o.
W.
W {drie en twintigste let- WaaTA{herbergier; bedijkt Wadden {ondiepten in de
ter) v; 's. land; mannetjes eend) Noordzee) v; mv.
Waadbaar, bnw. m;en.—in,v. —schap. Wade (waai) (knieschijf)
Waag, v; agen.—drager, o. ^ v; n.
—schaal, enz. Waard, bnw. Waden (door het water
Waaghals, m; zen. Waarde, v. gaan) o. w.
Waaghalzerij, v. Waardeerbaar, bnw. Waden (eendoode) h.w.
Waaien, o. en onp. w. Waardgelder, m; s. Wafel, v; s cn en.—vor-
(oei en aaide, aaid). Waardig, bnw. mig, bnw.
Waaier, ra; s. Waardij, v. Wagen, m; s. —aar (voer-
Waak, V; aken. —zaam, Waardijn, ra; en. man) ra; s. —maker (in
bnw. Waardschap (gastmaal, sam. s). —vol, m.
Waal (rivier) v. enz.) o. —wijd, bijw\
Waal (volksnaam) ra; alen. Waargeest (spook) ra; en. Wagen, b. w. §
—sch, bnw. Waargoed, o; eren. Wagenschot (dun gezaag-
Waalwortel, m. Waarheid, v; eden.—lie- de eiken planken) o.
Waan, ra. —wijs, bnw. vend, bnw. Voorts—s- —ten, onv. bnw.
—zin, ra. —zinnig, leer, —sliefde, —min- Waggelbeenen, o. w.
bnw. naar, —spreker, —ver- W^aggelen, o. w.
Waar, v; aren. Waren- kondiger,—szin. Waggon'(«.'ajen) m;s.
kennis. Waarloos (acA/c/oos) bnw. Wak, o; ken.
Waar,bijw.—aan,—ach- Waarmaken,b.w.Scfteidfr. Wak (vochtig) bnw.
ter, —beneden, —bij. Waarneembaar, bnw. (—ker, —st).
—boven,—door,—heen. Waarnemen,b.w.5c/icid6. Waken, o. w. §
—in,—langs, —mede (am,omen). Wakker, bnw.—en,b.w.
(—meê),—na,—naar. Waarneming.v. Insam.s. Wal, ra; len. —letje.
—naast, —nevens, Waarschijnlijk, bnw. —dieper, —gang.
—om (ook vw.),—om- Waarschuwen, b. w. On- Waldhoorn (waldhoren)
trent, —onder, —op, scheidb. m; s.—ist, m.
—over,—tegen,—toe, Waarzeggen,o.w.ScAcid6. Walen (wijfelen) o. w.
—tusschen, —uit, (zeide, zeid o^zegd). § Walg , v, —lijk, bnw.
—van, —voor, bijw. AVaarzeggerij, v. —en, o. w.
Waar, bnw. —achtig , Waarzeil, o; en. Walken, b.w.
bnw.—lijk. bijw. Waas, o. Walm, m; en. —te, v.
Ookmet znw.:-hor g, Wacht, v; en. Voor een —en, o.w.
m; en. —teeken, o. persoon, m. Walnoot(6oom) m.{vrücht)
Voorts met WW. Wachtel (kwakkel) n\; s. v; oten.
Zie lager. Wachten, b. en o. w. § Walrus, m; sen.
Waarborg, m; en.—en,b. Wachthebbend, bnw\ Wals, v; cn. —en, o. w.
w. Onscheidb.—maat- W^achtsch(tt;aflfcsaam,rfln Walscherm, o; en.
schappij. honden) bnw. W^alschot, o.