Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—trompet, —verbond,
Vredesira.'—berichl,
—onderhandeling,
—tempel,—tijd, —trac-
taat,—verdrag,—voor-
slag,—voorwaarde. In
and. sam-. vrede.
Vrederechter, m; s.
Vredig, bnw.
Vreedzaam, bnw.
Vreemd, bnw. —e, m. cn
v; n. —heid, —te, v.
—soortig, bnw.—eling,
m. en v; en. —eling-
schap. ïn sam. s.
Vrees (vrecze) v. —ach-
tig, —elijk, bnw. en
tw.
Vreezen, b. en o, w.
Vrek, bnw. (—ker,—st).
—achtig, —kig, bnw.
Als znw. m;ken.
Vreten, o. en b. w. (at,
eten).§
Vreugd (vreugde)v. -loos,
—ig, —evol, bnw.
In sam. met and.
znw. vreugde.
Vriemelen, o. w.
Vriend {ook vrind) m;
en. —in, v. —schap, v.
—elijk, —broederlijk ,
—enloos , —houdend,
—schappelijk,bnw. In
sam. mv.
Vriendschap, v. —pelijk,
bnw. —shalve, —swege,
bijw. In sam. s.
Vriezen, o. w. (oor, oren
en ozen).
Vrij, bnw. —dom, m.
Voorts de sam. —brief,
—burg,—geest,—kaart,
—koop , —spraak,
—staat {zie lager),
—stelling, enz.
Voorts de bnw. en
/'i;ït).;-borstig,—eigen,
—gevig , —geboren,
—hartig , —moedig ,
—postig,—willig,—zin- met znw.;als: —bloem,
nig. —preek, enz., en met
De met vrij samen- bnw. —rijp, —tijdig,
gest. WW. zijn scheidb.; enz.
als: —blijven, —dingen. Vrome, m. en v; u.
—dobbelen , —geven, Vroolijk, bnw.
—houden, —komen,Vroom, bnw. (vromer,
—koopen,—laten,-loo- —st). —heid (vromig-
pen,—maken,—pleiten, heid).
—spreken, —staan, Vroon, o. Ook in sam.;
—stellen , —varen , als: —dienst, —recht,
—vechten,—verklaren. —visscherij, enz.
Zie lager. Vrouw, v; en. —achtig,
Vrijaf, bijw. — geven,enz. —elijk,bnw.—tjesappel.
volgens somm, vrijhof.
Vrijage, v.
Vrijbuit, m. —er, m. —erij,
V. ■—en, 0. w. On-
scheidb.
Vrijdag, m; en. —sch, bnw.
Vrijdenker, m; s. —ij, v.
Vrijen, b. en o. w. §
Vrijer, m; s. —ij , v.
—schap, O.
Vrijgeest, m; en.—erij,v.
Vrijgeleide, o; n. —brief
(vrijgeleibrief).
Vrijheer, m; cn. —lijk,
bnw.—schap, O. Vrij-
vrouw.
Vrouw in: —lieden
(-lui), -raensch, -volk.
Mv. in : —borst,
—dag,—kleed, -kracht,
—leen,—melk,—naam,
—rok,—schoen, —slaaf,
—stem , —timmer,
-raad, enz.; doch vrou-
we in:—beeld, —broe-
der, —kerk, —poort,
enz., in de beteekenis
van Lieve-vrouwebroe-
der, enz.
Vrouws in: —per-
soon, O.
Vrucht, f v; en. —baar.
Vrijheid, v; eden. —lie- —eloos, —dragend,
vend, —minnend, bnw. bnw. enz.
In sam. s. Vucht (—eboom; roode
Vrijhof, m. Zie vrijaf. den) m.—enhout.
Vrijmetselaar, ra; s ev aren. Vuig, bnw.
—schap, O. Vuil, bnw. —heid, —ig-
Vrijmetselarij, v.
Vrijstaat, m; alen. Nieuw
woord voor republiek.
Vrijster, v; s. —schap, o.
Vrijuit, bijw.
Vrijvrouw, v; en.
XrijwQTP.nyh.w. Onscheidb.
Vrijwilliger, m; s.
heid, -te, v. —ik,m;
en. —nis, v. {ook vulnis
en vullis, in de volkst.
0.).—aardig, bnw.
Ook in sam. met znw.:
—bek, m.env. —bek-
kerij, —neus, enz.
Vuilbekken {lage taal uit-
Vroed(wtys) bnw. —mees- slaan) o. w.
ter,—kunde, —vrouw, Vuilenbras {ververschbak)
enz. ra; sen.
Vroedschap, v; pen. /n Vuist, v; en. —vol, v.
sam. s. —recht, —vechter, ens.
Vroeg, bnw. —te, v. öoftVulga'ta {bijbelvertaling,