Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Baar (in baar geld, enz.) Balling,m.ettv;on.-schap, Het komt thavs alleen
bnw. V. nog als zelfst. voor.
Baard,in;en.—cloos,bnw. Ballon', m; s. Barnsteen (bernsleen) m;
Baarlijk, bnw. Balloteeren, b. cn o. w. en. —cn, onv. bnw.
Baars, m; zen. Baloorij;, bnw. Bo'romeler, m; s.
Baas, ni; azen. Bazin. Balsamine (Woew) v; n. Baron, m; s o/" nen.—es,
Baal, v; ati'n. —'zucbt. Ook bnisamien en bal- —ie, v; iën.
— zuchtig, bnw. sarnijn. Barrevoets, hijw.
Babbelarij, v; cn. Balsem, m; s. —en, b. w. Barrica'de (verschansing)
Babbelen, h. cno. w. Bidstnrig, bnw. v; s en n.
Babijn, bobijn {garenklos) Balnsira'de(/?eA-n'er/<:)v;s. Barrière, v; s.
v; en. Bamboes, o; zen. Barsch, bnw.
Babok, m; ken. -kig, bnw. Bnmbnczen, onv. bnw. Bar&t, m; en. —en, o. w.
JBa'bylon, o. —io^nie, o. Ban, -f- m. —bliksem, m. Bas, f m; sen. —sist.
Ba'chns (god des wijns)m. Bannnn,banan('(;iflrü^/7V-, Basalt'' (marmersoort) o.
Bad, o; en.
Baden, b. en o. w. §
Bag, v; aggen.
Baga'ge, v.
BagatüK v; len.
Bagger, v. —en, b. w. §
Bagijn, zie begijn.
JBnjonct', v; ten.
adamsvijg) v; anen, n.Bascu'le (tcgenwicht,
-boom, m. weegtoestel) v; s.
Band (stof) o; (een stuk der Basis (grond) v. Bij velen
sfof)n\;vï]. bnzis.
Bandelier(dtaagband)n'\;s, Bas'sa(Turkschlandvoogd)
Bandiet, m; en. Insam.s. m; 's.
Bandrekel, m; s. Bassen (blaffen) o. w.
Banen, b. w. Bassin' (dok, enz.) o; s.
Bak, "t" m; ken.—kebaard, Bang, bnw. Basl, m; en.
—tand. Banier, v; en. Bastaard (basterd, vooral
Bakboord, o;en. In sam. s. Bank, -f- v; en. —ier, m; s. in som.): —woord.
Baken (baak) o; s. —en, (in sam. s). —roet -nachtegaal,e«2.m;eu.
O. w. (bankbreuk) o. Bataaf,m;aven.—sch,bnw.
Baker, v; s. —en, b. w. Banket, -f- o; len. Bataljon; o; s.
Bakken, b. en o. w. § Banneling (balling) m. en Baiavier, m; en.
Bakker, m; s. In som. s. v; en. Balen, o. w.
Bal (roi}d lichaam) m; len. Bannen,b.w.(ande,annen). Batist (kamerdoek)o. -en,
(dansparlij)o; s. —k-tje. Bar, bnw. —heid. —voets, onv. bnw.
Balans, v; en. —rekening, zie barrevoets, enz. Baiotineeren (met den stok
In and sam. enk. en mv. Barak, v; ken. (balon) vechten) o. w.
Balcon' (uitstek aan rfen Barbaar, m; aren. —sch. Batterij, v; en.
voorgevel) o; s. bnw. Bauwen, o. w.
Baldadig(wf't'rftn7/?^)bnw. Barbarije, o. Baviaan, m; en.
Balddadig(rrte/.p/oos)bnw. Barbeel (vjsch) m;en. Bazar' (markt)y;s. Ook
Balderen (bulderen) o. w. huvh'wr,m;?iof en.in sam.s. b;»zaar.
Balein (stof) o. (het be- Bard, m; en. In sam. mv. Bazis, zie basis.
werkte) v; en. —en, onv. Bardczaan (hellebaard) m; Bazuin, v; en. —cn, o. en
bnw. anen. b. w.
Balg, m; en. Barg, m;en. Be, onscb. vz., alleen in
Balie,-f-v; iën.—mand. Barge(i'arA:)v;s. Öo/;bar- sam. gebr. met ww.:
Baijnw, m; s.—schap, o. gie.
Balk, m; en. B:ir m (visch) m; en.
Balken, o. w. Barniharliu, bnw.
Ballast, m; cn. -~en, b. w. Barmie (aardhoop) v; n.
Ballet' o; ten. Bomen(6trnen) b.eno,w. chclen (—guichclen),
—antwoorden, —ar-
beiden, —danken, -dij-
ken,—doen, w.w.—er-
ven, —geleiden,—poo-