Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verzekeraar, m; s.
Verzekerdheid, v.
Verzekeren, b. w. §
Verzekering, V. Insam.s.
Verzeilen,vergezetlen,ver-
zelschappen, vergezel-
schappen, b. w.
Verzenen (hielen) v; mv.
Verzet, j- o. Óofc'bijw.
in: — staan.
Verzetten, b. w.
Verziend (verzichtig) bnw.
Verzinnen, b. en w. w.
(on, onnen).
Verzoeken, b. w. (ocbt,
ochl).§
Verzoeking (aanvechting)
v; en.
Verzoenen, b. en o. w. §
Verzot, bnw.
Verzuimen, b. vv. —is, v.
Vesper, v; s.
Vest (wal) V. (kamizool)
o; en.
Vesten, b. w.
Veslibu'ie (voorzaal) v; s.
Vestigen, b. w.
Vesting, v; en. Vestinkje.
—bouwkundig, bnw.
Vet, bnw. —ie (voordeeltje)
O. —lig, bnw. —maag,
—salade, —weide, enz.
Zie lager.
Vel, O. —leder, o.—lede-
ren(—leêren)onv. bnw.
Veler, m; s.
Veteraan (oud soldaat) m;
anen. —schap, o.
Veteren, b. w.
Vettewarier (komenijs-
man) m; s. In sam. s.
Veitewarij, v.
Vetweiden, b. w. On-
scheidb.
Velweiderij. v; en.
Veulen, o; s.
Vexa'lie (kwelling) v;scn
iën.
Vezel, v; sewen.—achtig,
—ig, bnw. —en (rafe-
len) b. en 0. w.
Veziken, zie feziken.
Viaduct' (brug over een
weg, een dal of eene ri-
vier) m; en.
Vicariaat, o; atèn.
Vicaris, m; sen.
Vice, bijw. in sam. ge-
bruik.: --admiraal,
--president, enz.
Vi'ce ver'sa (heên en we-
der).
Vicla'üe(vidua'lle)v; iën.
Victaliéeren. b. w.
VIcto'rie, v; s en iën.
Victorieus, bnw.
Vier, telw. en v. znw.; en.
—honderd, telw.
Vormt sameng.znw.:
—hoek , —kant, o.
—ponder, —span,
—sprong,—tal, —voet
in te —. —vorst,
—voud, 0.
Voorts bnw.'. —bla-
dig, —daagsch, —dik,
—draadscb, —dubbel,
—hoekig, —honderdste,
—kleurig, —ledig,
—po n dsc h, — re ge 1 i g,
—vingerig, —voudig,
—zijdlg,en vele andere.
Vervolgens: —derlei,
—derhande, onv. bnw.
en de bijw. —maal,
—werf.
Zie lager.
Vieravond (heiligavond)
m; en.
Vierde, bnw. en znw. o.
(in het kaartspel) v.
—half, —ndaagsch,
bnw. —part, o.
Vieren, b. en o. w. §
Vierendeel, o; en. On-
verand. in .-drie — jaars,
-boter,ens.—en,b.w.
Vierkant, o; en. Ook
bnw. —ig, buw. -sver-
gelijking, —sworlel.
Vierling (maai) m; en.
Vierschaar, v; aren.
Viervorst,ra; en.:—endom.
O.
Viervoud, o. —ig, bnw.
Vies, buw. (viezer,—t).
Viezevazen (grillen) v. mv.
Vigilante (rijtuig) v; s.
Vigilan'lie, v.
Vigileeren, o. w.
Vignet' (titelplaatje, enz.)
o; ten.
Vigo'gne-wol, v.
Vijand, m; en. —in. —e-
lijk, —ig, bnw.—schap,
V.
Vijf, telw. en v. zuw.; ven.
—^je, o; s. —honderd,
telw. —hoek, —kant,
—ponder, —tal,—vin-
gerkruid , —voet,
—voud, 0.
Voorts de bnw.—b I a -
dig, —daagsch, enz.
Zie bij vier.
Voorts: —derlei,
--derhande, onv. bnw.
—maal, —werf, bijw.
Zie lajer.
Vijfde, bnw. (in het kaart-
spel) V. —half, bnw.
—part, O. enz.
Vijfje (kwartgulden) o; s.
Vijftien, telw. en znw. v;
en. —honderd, telw
—de, bnw.—hoek,-tal,
enz. —daagsch, —^ja-
rig, —maand ig, bnw.
enz. —derhande,—der-
lei, onv. bnw. —raaal,
—werf, bijw.
Vijftig, telw. en znw. v:
en. —er, m. —tal, e«r.
—erhande, —erlei,onv.
bnw. —ste, —jarig,enr.,
bnw. —maal, —werf,
bijw.
Vijg,v;en, Insam.waarin
bepaald het mv. bedoa'.d
wordt vijgen; a/s;
9