Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verslagen, bnw. —e, m. e/j
v; n.
Verslensen, b. en o. w.
Versleten, bnw.
Versliinmeren, o. w.
Verslinden, b. w.(ond,on-
den).
Verslonsen, b. w.
Versnapering, v;en.—elje,
0.
Verspaden, b. en o. w.
Verspieden, b. w. §
Verstaan, b. eno. w. (ond,
aan). —baar, bnw.
Verstand, o; en. —ig,
—eloos, —elijk, bnw.
-iglijk.bijw.-bonding,
In and. sam. s.
Verstek, o. —haak, m;
aken.
Versteken (verbergen) b.
en w. w.
Versteld, bijw. t«.-- staan.
Verstellen, b. w. g
Versteken, b. w. §
Versterven, o. w. (ierf, or-
ven).§
Verstokken, b. en o. w.
Verstomd,bij w.in.'—staan.
Verstooteling, m. en\; en.
Verstoppertje (kinderspel)
O.
Verstorven, bnw. —e, m.
en v; n.
Verstrooieling, m. en v; en.
Versluiken, b. w.
Vertalen, b. w. §
Vertaling,v;en. Insam.s.
Vertegenwoordigen, b. w.
Vertellen (verhalen) b. w.
(misrekenen)\\ .w. —s-
waardig, bnw.
Vertelling, v; en. Vertel-
linkje.
Verticiaal, ale (loodrecht)
bnw. Ook in sam.
--cirkel,--lijn, ens.
Vertienden, b. w.
Vertoeven, o. w. §
Vertoonen, B. w. §
Ver toon ing, v; en. Ver- wantschappen,o«^e6r.)
tooninkje. bnw.
Vertrappeling m. en v; en. Verwarming,v.—stoestel.
Vertrek, o; ken. enz.
Vertrekken, b. en o. w. (ok. Verwaten, bnw.
okken)', § Verweêren (door het weêr
Vertroosteres, v; sen, bederven) o.w.
Vertrouwd, bnw. —e, m. Verweldigcn, b. w.
en v; n. Verwelf, zie ver.
Vertrouweling,m; en v;en. Verwelken, b. en o. w.
Vertrouwen, b. w. en o. Verwelkomen, b. w.
znw. (omde, omd).
Vertuien, b. w. § Verweren (verdedigen) b.
Vervaardigen, b. w. w. §
Verval, o. —letje. Verwerpen, h.w.(ierp, or-
Vervallen,o.w. (iel,allen), pen). —swaardig, bnw.
§ Verwerven, b. w. (isrf, or-
Vervangen, b. w. (ing, ven).
angen). Verwezenlijken, b. w.
Vervaren, b. en o. w. (oer, Verwijderen, b. w.
aren. Verwijfd, bnw.
Vervaren(uervaardmate) Verwikkeling, v; en.
b. w. Gelijkvl. Verwilligen, b. en o. w.
Vervederen (vervcèren) o. Verwinnaar, m; s en aren.
w. §
Vervelen, b. w.
Verveloos, zie verf.
Verven, b. w.
Verver, m; s. —ij, v.
sam. s.
Verversching, v; en.
sar», s.
Vervloekt, bnw. en tw.
Verwin nare.'!, v; sen.
Verwisselaar, m; s.
Verwittigen, b. w.
Verwoest, bijw. tn;— lig-
In gen.
Verwonderen, b. en w. w.
In —swaardig, bnw.
Verwonderingstee ken, o;s.
Verwonneling, m. en v; en.
Vervoeren (ook in over- Verworden (Ifcderven, vuil
dracht, beteek.) o. w. worden) o. w.
Vervoering (verrukking) v. Verworpeling, m. en v; en.
Vervolg, o; en. —baar. Verworpen, bnw. —e, m.
—ziek,—zuchtig, bnw. en v; n.
Vervolgens, bijw. Verwulf, zie ver.
Vervolging, v; en. /n Verzaadheid, v.
sam. s. Verzaden(vcrzadigen)b.w.
Vervriezen,O. w.(oor,oren Verzagen, b. w.
en ozen). Verzaken, b. w.
Vervaardigen, b. cn w.w. Verzamelaar,m;s. —sler.v.
Verwaarloozen, b. w. Verzamelen (verzamen) b.
Verwant, bnw. en znw. m. en o. w. §
env; n. —schap(rfe ver- Verzeeuwen (walgen)o. w.
wanten) v. (devermaag- Verzegelaar, m; s.
schapping) o; pen. Verzeggen, b. w.(eide,eid
—schapt (dw. van ver- o/egd).