Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verderfenis, V. Vergaloppeeren, w. w. Verhef {vernieuwing van
Verderven,b. e7io.\v.(ierf, Vergaiiiieip, bnw. hel leen) o.
orven). Vergeefs {ook tevergeefs) Verhemelte, o; n.
Verdichten (wi/denftca) b. bnw.—ch, bnw. Verheugen, b. en w. w.
w. Vergeetachtig, bnw. —is(6e.'er verheuging).
Verdienen, b. w. Vergeetal, m. cn v; len. Verheveling, v; en.
Verdienste, v; n.—Ujk,-Vergeet-mij-niet, o; cn. Verhoeden, b. w.
—loos, bnw. —je. Verhouden, w. w.
Verdieping, f v; en. Vergelden, b. w. (old, ol- Verhuizen, o. w. §
Verdoemd, bnw. en tw. den). Verhuren, b. w. g ,
—e, m. en v; n. Vergelijk, —elijk, bnw. Verificateur, m; s.
Verdoemenis, v. Vergelijken, b. en w. w. Verifica'tie {waarmaking,
Verdoemenswaardig,bnw. Vergen, b. w. enz.) v.
Verdoen, b. en w. w.(deed. Vergenoegd, bnw. Verifiëeren, b. w.
daan). Ooft overdoen. Vergenoegen, b. w. en o. Verinteresten, o. w.
Verdonkeremanen, b. w. znw. Verjaren, b. en o. w. §
Verdoold, bnw. —e, m. en Vergctel, bnw. —beid. Verkassen(rer//iiizen)o.w.
v; n. _ Vergeten, b. w.(at,eten) g Verkeerd, bnw.
Verdorven, b. en o. w. Vergeven, b. w. (af, even). Verkeeren {omgaan) b. en
Verdord, bnw. en tw. —sgezind, bnw. o. w. §
Verdragen, -f b. w. (oeg. Vergewissen, b. w. Verkeering {omgang, enz.)
agen). Vergezellen, vergezel- v.
Verdriet, o. —elijk, —ig, schappen, zie verzeilen. Verkeertje {verkeerspel) o.
bnw. Vergezicht, o. Verkenbaar, bnw.
Verdrietfn, b. en onp. w. Vergiettest, v; en. Verkennen(o;)we7»ew)b. vv.
(oot, oten). Vergiffenis, v; sen. Verkenning,v;en./?isa?n.s.
Verdrukt, bnw. —e, m. en Vergift (vergif) o; en. —ig. Verkerven {misdoen) b.w.
v; n. bnw. In sam. enk.; (orf, orven).
Verduiveld, hnw.en tw. doch vergiftenleer. Verkiezen, b. w. §
Verdwaasd, dw. en bnw. Vergiften,vergiftigen, b.w. Verkiezing, v. Insam.s.
—e, m. en v; n. Vergoêlijken, b. w. Verkleinen, b. w. g
Verdwijnen, o. w. (een, Vergrooten, b. w. Verkleumen, o. w.
enen). Vergrooting, v; en. ƒ« Verknollen (ver^rotón)h.
Vereenen, vereenigcji, b. sam. s. w.
en o. w. Ooft w. w. Verguizen, b. w. Verkoelen, b. en o. w. §
Vereeniging,v;en. Insam. Vergulden, b. w. g Verkoeling, v. In sam. s.
s. Vergunning, v;en. Insam. \evkomen{zichhersiellen)
Vereerenswaard , —ig, s. f o. w. (kwam, komen).
bnw. Verhakstukken, b. w. Verkondigen, b. w.
Vereering, -f- v; en. Verhalen, o., b. en w. w. Verkondschappen, b. w.
Vereisch,o.—te, o; n. —derwijze, bijw. Verkoopcn , b. w. (ocht,
Verf, v; ven. —doos, Verhalvezolen, b. w. ocht).§
—hout, —ketel, enz. Verhandelaar, ra; s. Verkorten, b. w. §
Verfoeien, b.w.—swaard, Vèrhanselen,ooftvcrkwan-Verkouden, bnw.
—s^vaardig, bnw. selen. Verkuischt (cjiii-er) bnw.
Verfomfooien, verfomfaai- Verharddraven, verhard- Vet kwikken, b. w.
en, b. w. zeilen, enz. b. w. Verlaat, f o; aton.
Vergaan, o. w. (ing, aan). Verheergewaden {erken- Verlak, o.
Vergaderen, b. eno. w. § nijig von hel recht rfes Verlakken {ook bedriegen)
doch vergaarbak. leenhecrs) b. w. b. w. §