Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—luißrcn , —pletten
f—pletteren), —ritse-
len,—rooken,—rotten,
—sagen , —slensen ,
—slikken, —slooven ,
—smad(^n, —smoren,
—sperren, —steken(ooA
verbergen), —stoomen,
—stooten , —sloren ,
—strekken , —teren,
—voegen, —waarbor-
gen, —wedden,—wen-
nen,—wikkelen,—wrik-
ken, —wulven (—wel-
ven), —zweren, —zwik-
ken en eene menigte
andere.
Vervolgens dw. als
buw. in gebr.: —baasd,
—bitterd , —blind ,
—bloemd , —bolgen
{van —beigen, ver-
oud.) , —borgen,
—dacht, —dorven ,
—draaid , —gramd ,
—hemeld , —heugd,
—heven, —hit, —ho-
len,—kleefd, -kleumd,
—knocht {van—knoo-
pen, vcrowd.), —koren
(ra»—kieren, i'croitd.)»
—laten, —lekkerd ,
—liefd , —loopen ,
—meend {gewaand),
—moeid. —saagd,
—schaald, —schillend,
—slaaf-d , —staald ,
—stijfd, —stoken {ont-
bloot),—slokt,—sioord,
—stopt, —strooid,
—suft, —troostend ,
—twijfeld, —vaard,
—voerd {verrukt) ,
—vreemd , —vuild,
—waaid , —waand ,
—ward , ^—waterd,
—weêrd,—welkt,—wil-
derd, —woed {van
—woeden, veroud.),
—wond , —wormd ,
—zadigd, —zeeuwd.
Zie ook lager.
Eindelijk vormt ver
O. znw. bij den wortel
van WW.; als: —band,
—bl ij f, —bod, — h ru i k,
—derf, —drag, —ge-
lijk, —grijp {misstap),
—haal -f, —hoor,
—koop, m. —let, —lies,
—loop, —maak, —nis,
—raad, —schil, —tier,
—toog; en. —toon,
lelijk), —sterfbaar,
—stoorbaar, —laalbaar,
—leerbaar, —lilbaar,
—toonbaar, —troost-
baar, —trouwelijk,
—vaarlijk, —voegbaar,
—voerbaar, —vreemd-
baar,-weerbaar, - welk-
baar(-welkelijk),-wer-
pelijk, —winbaar,—wis-
selbaar, —wonderlijk,
—zaadbaar (—zadig-
baar), —zoenbaar, enz.
Lrek, —val, —voer, Verachtcnswaardig, bnw.
—volg, —welf (—wulf), Verachteren, o. en b. w.
—wijl,—wijt, —zet, f Veraf, bijw. zie ver.
—zoek, —zuim, enz. Verassureeren (verzekeren)
Zielager. w.w.
Ook met achterv. van Verbanneling, m; en.
sel, als : —dichlsel, Verbasteren, o. w.
—glasel, —guldsel, Verbazen, b. w.
—hoogsel, —lengsel Verbazend, Iw.tn; wel —!
(—lengstuk),—loksel, Verbeeldingskracht, v.
—ritsel, —schijnsel, Verbe'na (ijzerkruid) v; 's.
—siersel, —leisel, Verbeteren,b.,o.enw.w.§
—wclfsel •(—wulfsel). Verbeurd, dw. —verkla-
—zinsel. ring.
ZooooA bnw.yanww.: Verbeuren, -f b. w.
—achtelijk,—anderlijk Verbeurle, v.
(—andcrbaar), —anl-Verbieden , b. w. (ood,
woordelijk,—belerlijk, oden).
—beurbaar, —brand- Verbinding, v;en. Insam.
baar, —breekbaar, s.
—buigbaar, — dedig- Verbintenis, v; sen.
baar,—derfelijk, —doe-Verbloemen, -f b. w.
melijk , —draaglijk Verbod, o. In sam. s.
(—draagzaam),—foei- Verbond, o; en. In sam.s.
lijk, —geellijk,—jaar- Verbonwereeren, h. w.
baar,-kenbaar,—kies- Verbreiden, b. w.
baar(—kieslijk),-klaar- Verbrodden, verbrodde-
baar, —kleinbaar, len, b. w.
—koopbaar, ^krijgbaar, Verbruid, bnw. en tw.
—kwikkelijk (—kwik- Verbruiken, b. w.
kend),—leidelijk,—lok- Verdagen, o. w.
kelijk, —makelijk, Verdedigen, b. w. §
—mijdelijk, —moede-Verdediging, v. In sam.s.
lijk, -nietigbaar, -rnk- Verdek, o; ken.
kelijk, —schoonlijk Verder (overigens) bijw.
(-schoonbaar),-schrik- Ook bnw. in de beteek,
kelijk, -slijtbaar(—slij- van overige, volgende.