Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vagebond,m; en.
Vagen {vegen) b. \v.
Vagevuur, o.
Vak,.-|-o; ken.
Vakeloos, bnw.
Vakerig, bnw.
Vannieuws, bijw.
Vanouds, bijw.
Vanwaar, bijw. Te onder-
scheiden van van waar.
Vanwege, vz.
Var, ra; ren.
Val {van vallen) ra. (A:nt/>) Varen (plant) v; s en onv.
v; len. —letje. bnw.
Valeriaan (wortel) v. Varen, b. en o. w. (oer.
Valies, o; zen. aren). §
Valk, ra; en. —enier (tn Varenst/i;—gezel,—man,
sam. s.) m; s en en. —tijd,—volk, enz.
—erij,v./nsaw.waarmVaria'tie, v; ién. —reke-
een mv. bedoeld wordt ning, v.
en voor een vocaal of h, Va'rinas (tabak) v.
valken: —^jacbt, —ei, Varken, -f- o; s.—achtig,
enz. bnw. In sam, s. —en,
Valkruid, o. b. w. §
Vallei, v; en. Vast, bnw. (—er,zeer—).
Vallen, o.w. (iel, allen). § —houdend, bnw.
Valling (fa/) v; en. Vast (zeker, intusschen,
Valreep, m; en. In sam. s. onafgebroken) bijw.
Valsch, bnw. —aard, ra; s.
—hart, m. en v. —aar-
dig,—hartig, —tongig,
bnw.
Valziekte (bet, dan vallen-
de ziekte) v.
Van, vz. —een (zié lager). Vasteland, o.
—...af, —...aan, (niet: Vasten, v. —dag (ook
— af, —...af aan). vastdag),—avond, enz.
Van (familienaam) m; s Vasten, o. w. en o. znw.
en nen. —avonden, o.w.
Vandaag, bijw. Vat, o; en. Vaatje.—bin-
Vandaar, bijw. Te onder- der, —spoelsel, —vuil,
scheiden van \an daar. bnw.enbijw. Inand.
Vandehandsch, vander- sam. vaat; als: —werk,
handsch, bnw. enz.
Vaneen,bijw. Ookinsam. Vat (greep) m. —sel, o.
met WW.: —breken , Vatbaar, bnw.
—scheuren, enz. Vaten, b. w.
Vang, t v; en. Vatikaan (pauselijk ver-
Vangen,b.w.(ing,angen)g blijf) o. Bij velen vati-
Vanger (speeltuig) m; s en caan.
en. Vatsel, o; s.
Vangst, v; en. Vatten (grijpen) o. w.
Vanhier, byw. Tc onder- Vaudevil'le (slraatliedje,
scheiden van van bier. vroolijk tooneelspel) v; s.
Vanil'Ie (O.-I. gewas) \.\aüx'ha\\{lusthof,enz.)m.
öofcvanielje. Vazal, m; len.
Scheidb. in de sameng.
WW. —bakken,—draai-
en, —gaan, —hebben,
-nestelen, w.w. -plug-
gen (met pluggen ma-
ken),*—staan, enz.
Vecht (rivier) v.
Vechtachtig, bnw.
Vechten, o. w. (ocht, och-
ten). § —derhand, bijM'.
Vechterij, v; en.
Vedel (veêl) v; s en en (en).
—aar, m. —en, o. w.
Veder (veèr) v; s en en (en),
—achtig,—licht,-loos,
—vol, bnw. -wijze, bijw.
Vederen, o. w.
Vee, 0. —rijk, bnw. —hon-
ger (geeuwhonger),
—fokker, —fokkerij,
—stapel.
Veearts, ra; en. —enij, v.
—enijkunde, v. —enij-
^ kundig, bnw. —enij-
school.
Veeg, —e, bnw.
Veeg, m; egen. —sel,o;s.
Veeg (feeks) v; egen.
Vecgkruid (plant) o.
Veegraes, o; sen,
Veél, zie vedel.
Veel, vele, bnw. en bijw.
(meer, meest). —heid,
—te, V. In sameng.
znw.; als: —godendom,
—goderij, —hoek,
—voet, —vraat,—we-
ter, —wijverij, enz.
In bnw.: —bedui-
dend, —bemind,—be-
teekenend , —geacht,
—geroemd, —bioemig,
—deelig, —hoekig,
—hoofdig, —jarig,
—kleurig, —naraig,
—pootig, —slachtig,
—soortig, —vervig,
—voetig, —voudig,
—zijdig, enz.
Voorts de bijw. —al,
—eer (te onderscheiden
van veel eer), —licht,
—maals, —malen,
—meer,—rain,—tijds,
—zijds, —szins. Zie
veler.