Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Anker, f o; s. —en, o. w. Argwaan, m. Assistent, m; cn.
Ansjovis, v; sen. Argwanen, b. w. Assuradeur (verzekeraar)
Anionic [mansnaam) m. A'ria [lied) v. ra; s.
Antwoord, o; cn. —cn, o. Aristocraat', m; ati'n. Assurantiê, v; ién.
en b. w. Arithme'tica [rekenkun- Assyriê, o. —r, ra; 9.
Apennijn [gebergte) m; de) v. Aster (bloem) v; s.
en. Ook met pp. Ark, v;cn. Aterling, ra. v; en.
Aperij, v; en. Arm, bnw. —elijk, bnw. Athene (Athencn) o.—r,
Apin,v;nen. —e, m. en\;n. (In het m; s.
Apostel, m; en.—dom,o. mv.ookvoor—bfïstuur). Atlas (berg en kaarten-
—schap (ambt) o. —hartig, —zalig, bnw. boek) ra. (stof) o.
Aposto'lisch, bnw. /«saw.arraofarmen; Atmospheer' (dampkring)
Apotheek, v; eken. doch arm in —huis, m.
Apotheker, m;s./rt saw. s. —kind, —meester, Atoom' (ondeelbaar stof'
Appel, m; en cn s. —bioe- —wezen. deeltje) o; omen.
sem, m; ook bnw. Arm, ra; en.—pje. Attest' (attesta'tie, V.) o;
—grauw, bnw. Armee' (leger) v; en. en (s en iön).
Appelsina, ^iesinaasappel. Armvol, ra; armen vol. Zie Andien'tie, v; s en iën.
April, ra. handvol. Auditeur (krijgsrcchter)
Arabic, o. Armenië, o. —r, m; s. ra; s.--militair.
Arabier, m; s en en. Armoede (armoé) v. Ar-Augustus, m.
Arabisch, bnw. moedje (gering vermo- Australië, o. —r, m; s.
Arak (drank) m. gen). Auteur, m; s.
Arbeid, ra. —zaara, bnw. Armoedig, bnw. Avegaar (6oor)m;so/'arcn.
In sam. s. —en, o. w. Arrest', o; en. —ant, ra; Averechts, bijw. —ch.
Archangel (aor/senje/) m. en. —a'tie, v; s en iën. bnw.
(stad) O. Arrondissement (rfeef Averij, v; en.
Archief' (handvesten) o; eener provincie) o; en. Kvenüi (plant) v.
ven. Arsenaal, o; alen. Avond, ra; en. Des—s,
Ar'chipel [eilandzee) ra; s. Artikel, o; en. bijw.—maal (in sam.s).
Architect', m; en. Artillerie, v. Avonturen, b. w.
Archiva'ris, m;sen. Artisjok, v; ken. Avonturier, m;s.—ster,v.
Arduin (steen) ra; (stof) o. Arts, m; en. —enij, v; en. Avontuur, o; uren. —lijk,
—en, onv. bnw. As, v; sen.—punt, o; en. bnw.
A'r(i (vierkante roede of kshr^^l'(bergvlas) o. Azen, b. w.
100 vierkante ellen) m. Asch, v. —grauw, bnw. Aziaat, ra; aten.
Arend, m; en. In sam. s. Asem, ^ï'e adem. Azië, o.
Arg (erg) bnw. t«—eloos, Aspersie (spersie) v; s. Azijn, m. —-zuur, büw,
bnw. Zie lager. Asphalt'(aarrf/mr*) o. —en, b. w.
Arglist, v. —ig, bnw. Aspirant, z. a<lspirant. Azuren, onv. bnw.
Argonaut' [volksnaam) m; Asschepoestster, v; s. Azuur (steen) ra; (verf) o.
en. —entocht, ra. Assigua'tie, v; iën. ên bnw. (voor de kleur),
B.
B (tweede letter) 's. Baak (ook haken) v; king)o;9.
Baai, f v; en. —tje, o; 3. aken. Baandei heer, m; en. Het
—en, onv. bnw. Baal, v; alen. volk zegt banjerheer en
Baaierd (mengelklomp) m. Baan, f v; anen. —tje banjerd.
Baai-tabak, m. (voordeelige betrek' Baar, f v; aren.