Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tr/ü {driesfenmig inu- Tronen [zelelen) o. en b.
zukstuk) o; 's. Ook vv.
eene trits. Tronie, v; s..
Triomf, triumf, m; en. Tronk, m; en.
—ant, bnw.—antelijk. Troon, in; onen. —op-
bijw. volger.
Triomfeeren, o. w. Troonen {lokken) b. w.
Trip {klomp) v; pen. Troost, m. —elijk, —eloos,
Tripel (steen) o. —rijk,—vol, bnw.—e-
Trippelaar, m; s. —ster, v. res. —en, b. w. §
Trippelen, 0. w. Tropee' {zegeteeken) v;
Tripj>en, o. w. eeën.
Trits {drietal) v; en. Tro'piscb {dat tot de keer-
Triumf, z, triomf. kringen behoort) bnw.
Triviaal, ale {plat, ews.) Tros, f ni; sen. —sen, b.
bnw. Ook in sam. : w.
—school {volksschool). Trots, m. Ooft vz. —ig,
Troebel, m; s en en. bnw.
Troebel, bnw. —achtig, Trotsch, bnw. —hartig,
bnw. bnw. Voorts —aard,
Troebleeren, b. w. m; s. —hart, ra. en v.
Troef, V; ven. (Ooft ; Trotsen, b. en o. w.
slaag). —boer, —zes, Trotseeren, b. en o. w.
enz. Trottoir' {voetpad) o; s.
Troep, m; en. In het mv. Troubadour' {minnezan-
ook voor krijgsvolk, ger, enz.) ra; s.
—swijze, bnw. Trouw, bnw. Ooft znw.
Troetel {epauletkwasfje) f v.—hartig,—eloos,
m; s. bnw.
Troetelaar, m; s en aren. Trouwen, b. cw o.w. gin;
—ster, v. —lustig. Voor/s-sge-
Troetelen, b. w. § ziüd, bnw.
Troeteling {troetelkind) Trouwens, bijw.
ni. en v; en. Truffel, m; s.
Troeven, b. en o. w. § Truweel, o; cn.
Troftcl, ra; s. Tuberoos, v; ozen.
Trog, ra; gen. Tucht, v.—eling, ra. en
Troggelaar, m; sen aren. v; en. —eloos, ,bnw.
—ster, V. —roede. —igen, b. w.
Troggelachtig, bnw. Tufsteen, o. {steen) ra.
Troggelarij. v; en. Tui, v; en. —anker, -boei.
Troggelen, o. w. § Tuig, -f o; en. —age, v.
Trom (—mei) v; men (s). —werkelijk, bnw.
—slager. —men(—en)Tuigen {getuigen) b. eno.
O. w. § w.
Tromp, f v; en. —enaar. Tuigen {optuigen) b. w. §
m; s. —en, o. w. § Tuil {ruiker) m;en.—tje.
Trompet, v; ten. —ter. Tuimelaar, m; s en aren.
m; s. —geschal, enz. Tuimelen, o. w. §
—ten, b. en o. w. § Tuin, m; en. —man, m;
lieden (lui). —ier, m;
s en en. In sam. s.
—ieren, o. w. Ooft o.
znw. —en, o. w. §
Tuischen {ruilen, enz.) b.
en O. w.
Tuischerij, v; en.
Tuit, v; en. —en, o. w. §
Tuk {aard) ni; ken.
Tuk, bnw. (_ker, — st).
Tul {pul) v; len.—letje.
Tulband, -f m; en.
Tu\e,ln\i(i{garenwcefs€l)Y.
Tulp, v; en. —enbcd, —e-
boom (—boom),—en-
gek, —enhandel, —en-
minnaar,—enkweeker,
—enzaad. Inand.sam.
enk.
Tu'nica {onderkleed der
Romeinen) v; 's.
Tun'nel {gang onder eene
rivier) m; s.
Tureluur (vogel) m; s en
uren.—sch, bnw.
Turen, o. w.
Turf, m; ven. (als verza-
melwoord V.).—tonster,
V.
Turk, m; en. —sch, bnw.
(Als znw. 0.) —ije, o.
Turken, b. w.
Turkoois (steen) m.'{erts)
o; zen.
Turkooizen, onv. bnw.
Turven, o. w, §
Tusschen,vz. Scheidb.in
de sameng. WW.: "ë^an,
—komen, —zetten, ens.
Vormt voorts znw.;
als: —artikel, —be-
denking, —dak, —laag,
—poos, —poozing,
—school,—tijd,—voeg-
sel, o; sen en. —werp-
sel, o; s. —zang, enz.
De bnw. —gelegen,
—gelascht, —gevoegd,
—komend, —liggend,
enz.