Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—Lereiden, —blijven, Zie lager. Toon (teen) m; en.
—deelen , —dekken, Toen,bijw.enww.-maals, Toon {klank) m; onen.
—doen {ook medewcr' bijw. —malig, bnw.
Ung, als znw. o.), Toer,-t-m;en. Toerist,m;
—dragen {gebeuren; en.—en, o.w.
ook w. w.), —gaan (ooft Toeten, o. w, g
voorvallen), —hebben, Toeteren, o. w.
—^jagen (oeg, aagde), Toets, m; en.
—kennen, —komen, w. §
—loos, —kunstig,
—vast, bnw. Voorts dc
znw.:—gever,—meter,
—schaal, —toeken,
—val, —zetting, enz.
-en, b. Toonbaar, bnw.
Toonder, m; s.
—laten (ooft^edoojen). Toeval (onüeriüacft/^mZ) Tooneel, o; en. —ist, ni;
—^leggen (ooft vergun- o. {bijval) m; len.
nen, enz. en w. w.). Toeven, b. en o. w.
—maken {ook ioeberei- Toeverlaat, m; aten.
den, enz.), —nemen. Toevertrouwen, o.
—passen, —rusten, Toevoorzicht, o.
—schouwen, —slaan, TofTel {muil) v; s.
en. —achtig,—matig,
bnw.
Toonen {wijzen) b. w. g
—bank, —brood,
—beeld, enz.
Tooner, ooft toonder.
Toorn, m. —ig, bnw.
—egloed {bijdichters).
—cn, 0. w.
—snellen , —staan, To'ga {tabberd) m; s.
—takelen, —treden, Toilet' {kaptafel) o; ten.
zeggen, enz. • Tokkelen, b. w.
Voortsmet znw,; als: Tol, m; len. —lenaar Toorts, v; en.
—bereidsel, —doen, —gaarder) m; sen aren. Toot, v; olen. Zie lager.
—dracht,—gaaf,—gang, —vrij,—plichtig,bnw. Toovenaar, m; s enaren.
—gift, —hoorder, Tol {speelluig) m; len. —ster (loovenares,
—hoorderes (—hoor- —letje. toovcres) v.
ster),—komst,—kruid, Tolerant {verdraagzaam) Tooverachtig, bnw\
—laag (—lage),—last bnw. —ie, v. Tooveren, b. cn o. w. §
[groot vat) ra. —leg, Tolereeren, b. w. Tooverij,\; en.
—loop,—maat, -naam, Tolk, m; cn. Top, f m; pen. —zwaar,
—spijs, —spraak, Tollen, f o. w. bnw. —penant {toppe-
—stand, —stel, ra. Tonibak' {zeker gemengd wend)ra.—punt,-stan-
—val {zie lager), metaal) o. der {spitsvaantje) ,
—vloed, —vlucht (tn TomBe, v; n. Zte graf. —zeilskoelte, enz.
sam. s)", —voegsel, Tom'hola {zeker /o/erij-Top, tw.
—voer, m. —weg, spel)\;'s. Topaas' (s:?een) m. (s/o/)
—wicht, —zicht, o. Ton, v; nen. —netje, o; azen.
enz. —molen, —visch. Topazen, onv, bnw, -
Enmel debeteek.van —vleesch. /n and sam. Topograaf, m; afen.
gesloten in: —deur, tonne; als: —boeier Topographic' {plaatsbe-
—hek, —huis, —laan, {schip), enz. schrijver) v.
—mand,—slede,—ven-Tonder(tondel)o.—doos. Toppen [koop sluiten) b.
ster,—wagen,—water, Tonen (ft/tnften) o. w. w. (ran top berooven)
enz. Tong, f v; en. —elje. b. eno. w,
Vervolgens de bnw. —eloos,—vormig, bnw. Topper, m; s.
—gankelijk, —gedaanTonijn (visc/i) m; en. Tor, v; ren. —retje.
(—genegen),-geneigd. Tonnen, b. w. —bok [insect), —ren-
—geellijk, —gevend. Toopchaaf, v; avcn. geslacht.
—komend,—komstig, Tooi, m. —sel, o. —en, Toren,m;s.—achtig,bnw.
—passelijk, —reikend, b. w. Torn [het tornen) m; [in
-vallig,—voeglijk,enz,; Toom, f m; en.—eloos, een kleed) v; en, b. en
—valligerwijze^ bijw. bnw. —en, b. w. o. w. §