Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ook in de sam. met steldkeid) u; uren. Term, m; en.
dtv.; als:—overgesteld, Tem'po {tijdmaat) o; 's. Termijn, m; en.
—overliggend,—over- Temporair'Terp, v; en.
slaand, enz. Temporeel, e {tijdelijk. Terpentijn, v.
Eindelijk de bijw. wereldlijk) hnw. Terras, o; sen.
—aan,—draads,en Ae/ Templa'tie, v; s e»iên. Terrein' {bodem) o; en.
vz.—over. Tempteeren {kwellen) b. Terri'ne (socpscAo/e/) v;s.
Tegenwoordig, bnw. w. Territoor oren.
Tegoeds (te goed) bijw. Ten {te den) vz. ^/y//Terroris'mus {schrikbe-
Tehuis (thuis) bijw. en o. van het volgende woord wind) o.
znw. Ook in sam. ^escAeiden; t» Tersluiks (ter sluik) bijw.
—komen, —komst, tenzelfden; —zij en Terstond, bijw.
—reis. —ware, vw. Terts, v; en.
Teil, v; en. Ten'der {steenkolen' en Terug, bijw. Scheidh. in
Teisteren, b. w. waterwagen bij een desam.ww.—brengen,
Tekort, o; en. —koming, stoomwagen) m.
v; en. Tenger, bnw.
Tekst, m; en. —haakjes. Tenietdoening, v.
Tel {gang) m. Te'nor, m; s. —ist, m.
Tel (telle) (paard) v; Ien. Tent, v; en.—enmaker.
Tel {van tellen) m. ookin: In and. sam. enk.
bij den—.—baar,bnw, Tenla'raen {voorloopigon- Terwijl, bijw. en vw.
—Ier {eener breuk) m. derzoek) o; s. Terzijdestelling, v.
—woord. Tenten {peilen) b. w. § Test, v; en.
Telegraaf, m;afen. Tentoonspreiding, v. Testament.f o;en.—air',
Telegra'fisch, bnw. Tentoonstelling, v; en. bnw.
Telegrapheeren, b. w. Tenue, tenu {houding ; Testateur, ti'ice {die een
Telegrafist, m; en. uniform) o;s. testament maakt) m.,
Telegram {telegrafisch be- Tenware, vw. v; s.
—komen, —roepen,
enz.
Voorls de znw.
taling, —deinzing,
—komst, —keering,
—roeping, —reis, enz.
richt) o; men.
Telen, b. w. §
Telescoop, m; open.
Teleurstelling, v; cn.
Telg, v; en.
Telkens, bijw.
Tellen, b. w. §
Tembaar, bnw.
Temen, o. w.
Temerig, bnw. —heid.
Temerij, v.
Temet, bijw.
Temmen, b. w.
Tenzij, vw. Tets {kleverig) bnw. —ig,
Teorbe {speeltuig) v; n. bnw.
Tepel, m; s. Tettig {te zindelijk) bnw.
Ter {teder) vz. Blij/tTeag {toog) en.
steeds van het volgende Teugel, m; s. —loos, bnw.
woord gescheiden; be- —reep, siereep. —en,
Aa/vein-loops,—sluiks, b.w. §
—stonden—zelfder. Teut {die teut) m. en v;
Teraardebestelling, v.
Terdoodbrenging, v.
Terechtbrenging, v.
Terechtplaalsing,-v.
Terechtstelling, v; en.
Tempeest {orkaan) o; en. Terechtwijzing, v; en.
Tempel, m; s en en. —ier Terechtzitting, v.
(—ridder) m;s.—wij-Teren {met teer) b. w. Thans, bijw.
ding. —en, o. w. {verteren) b. en o. w. Theater, o; s.
Temper (—ing) m. ~en, Tergen, b. w. f Theatraal, ale, bnw.
b. w. § Terhandstelling, v. Thee, v; eeén.
Temperament, o; en. Terig, bnw, Theems, zie Teems.
Temperatuur (luchtsgc' Tering, v. —achtig, bnw. Thema {stelling) o; s.
en. —ig, —erig, bnw.
—kous, m. en v. —en,
o. w. —eren, o. w.
Tevens (teffens) bijw.
Tevergeefs (vergeefs) bijw.
Tevreden, bnw.
Teweegbrengen, b. w.