Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tafereel, o; en.
Tairie (snode, vorm) v; s.
Tak. ni; ken. —kig, bnw.
—kenbosch, m. —mos,
O.
Takel, m; s. —age, v.
—en, b. w. §
Taks(/aaft)v;en. Veroud.
Taks, —hond, m; en.
Tal, O. —loos, —rijk,
bnw. —hout, 0. —let-
ter, —stelsel, enz.
Talen, o. w.
Talent, o; en. —rijk,
—vol, bnw.
Talie, -f- v; s.
Taliën, b. w.
Taling (yo^e/) m;cn. Ta-
linkje.
Talisman (tooverring,
enz.) m; s.
talk, V.
Talm (sukkel) m. en v;
en. —achtig, bnw.
—erij , V. —kous
(—ster). —en, o. w.
Tal'raud.m.—'isch, bnw.
T (couponbewijs)m; s.
Tam, bnw. (—mer.—st).
Tamarinde, v; n. -nbosch.
In and. sam. enk.
Tamarisk' (heesier) v;en.
Tamboer (trommel) v;
(trommelslager) m; s.
—ijn, v; en. —-ma-
joor, —en, 0. w.
Tamelijk, bnw.
Tand, m; en. —eloos,
—ig, bnw.
Mv. in: —borstel,
--rij, —stoker,—trek-
ker. In and. sam. enk.
Tanen, b. eno. w.
Tang, t v; en. —etje.
Tanig, bnw.
Tante (moei) v; s.
Tap, m; pen. —je (lelletje
achter de tong) o. .
Tapijt, o; en.
Tapisserie' (tapijtwerk)
v; ién. Teek (hondeluis) v; ckeji.
Tappelings, bijw. Teeken, o; s en en. —zet-
Tappen, b. w. § ling, enz.
Tapper, m; s. —ij, v; en. Teekenaar, m;s.—ster.v.
In sam. s.
Taptoe, v; s.
Tarantu'la, v; 's.
Tarbot, v; ten.
Tarief, o; ven.
Tarn, zie torn.
Tarnen, zie tornen.
Tarok' (zeker spel)
Ook tarot.
Tarra, v; s. —rekening.
m.
Ook
Teekenen, b. w. §
Teelt, V.
Teem (van temen)
—achtig, bnw.
Teems (riuier) m.
Theems.
Teems (zeef) en.
0. Teemsen, b. w.
Teen (toon) m; en.
Teen (twijg) v; en. —en.
Tartaan (schip) v; anen. onv. bnw.
Tarten, b. w. Teer, o. —achtig (terig)
Tarwe.v.—brood,—meel, bnw. —kokerij, v.
—stroo, —noogst. In Teêr, zie teeder.
and. sam. tdiTw. Teerling, m; en. Teer-
Tas (hoop) m; sen. —sen, linkje.
b. w. Teezen (pluizen) b. w.
Tasch (zak , enz.) v ; Teffens, bet. tevens.
sschen. Tegeefs, bijw.
Tast, m. —baar, bnw. Tegel, m; s. Ooft tichel.
—en, b. w. Tegemoetkoming, v.
Taleren (stotteren) o. w. Tegen, vz.; en bijw. in: de
Talewalen (krompraten) windis—,enz.—heid.
b. w.
Ta.tateur, m; s.
Taxa'tie, v; iën.
Tm(vaslgestelde prijs) v.
Taxeeren (schatten) b.w.
Taxis (buksboom) m; sen.
Te, vz. en vw. Blijft
steeds van het volgende
woord gescheiden; be-
halve in terug.
Tech'nicus (kenner der
kunstregelen) m; nici.
Tech'nisch, bnw.
Technologie' (leer van
kunsteny handwerken,
enz.) V.
Technolo'gisch, bnw.
Te-De'um (lofzang inde
B. C. kerken) o; s.
Teeder (teêr) bnw.—tjes
(teêrtjes) bijw. —ge-
voelig, —hartig, bnw.
Teef, v; even.
In sam. met ww.
scheidb.; als; —blin-
ken, —elen, —gaan,
—hebben , —kanten,
—komen, —lachen,
—spartelen, —slem-
men, —werpen,—we-
zen,—zijn, enz.
Voorts in verb. met
znw.; als: —artikel,
—bedenking, —beding,
—beeld,—bond,—deel,
—gebabbel, —hanger.
—kanting, —overstel-
ling,—spoed,—stand,
—slrever, —voeler,
—weer, —wicht, —zin,
enz.
Vervolgens de bnw.
—gesteld, —natuurlijk,
—spoedig, —sporrelig,
—slrevig, —strijdig,
—zeglijk, enz.