Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Stut, m; len. —sel, o; s. Suffisant (voWoende)bnw. Supplement (aanvulsel)
—steker,m.—ten,b.w. Suiker, v; s. —achtig, o;en.
Stuur, O. —lastig, bnw. —ig, bnw.—zoet, bnw. Suppleeren (vo/ftomew wa-
—boord, O. —ij (cichorei) v, —bak- ken) b. w.
Stuurman, ra;lieden.—lui. ker (in sam. s).—en. Suppoost' (onderkoorige)
—schap, 0. Insam.s. b.w. m; en.
Stuursch, bnw. Suilen (sleepen) b. w. Surnumerair' (die boven
Stuw, v; en. —age, v. Suizebollen, o. w. het getal aangesteld is)
—en, b. w. Suizelen, o, w. m; s.
Styx (helrivier; fab.) m. Suizelig, bnw. Surplus'(Ac/meerderè) o.
Suhaltern'(oJidtT(/escAift/) Suizen, O. w. Surpri'se (verrassing) v.
bnw.--olficier. Sujet (voorvoerp) o; ten. Surrogaat (da/iïirfep/aa/s
Subiet, e(/?/o/se/ing) bnw, in het mv.: personeel gesteld wordt) o; uien.
Snhsi'die . (onderstand- van een tooneel. Sus, tw. Zie zus, bijw.
gelden) v; iën ens. Sukade, v. ^iy somwi^e» Suspi'cie (vermoeden) v.
Snbsian'tie (kern) v;. s en succade. Sussen, b. w.
iên. Sukkel, m. en v; s. —aar, Sybille, v. —n, mv.
Substantief, v; ieven. Ook m; s. —aarster, v. Syllabe, v; n.
bnw. —draf, enz. —en, o. w. Symbool' (kenteeken, ge-
Subslitu'tie v. § loofsbelijdenis) o; olen.
Substituut, m; uten. Sul, m; len. —letje. Sympathie' (medegevoel)
--grilfier. —achtig, bnw. v.
Stihivac'tie (aftrekking) V. SüUai' (solfer) o. —ach-Synago'ge v; n.
Succa'de (ingemaakte lig, bnw. —en, b. w. Synodaal, ale, bnw.
vracht) v. Zie sukade. Sullen (voor den gek Aom- Synode (kerkelijke verga-
H\ic,ces'(afloop, het welge- den) b. w. (glijden) o. dering) v; n.
tukken) O. w. In sam. sulle. Synoniem, e (zinverwant)
Succes'sie (opvolging) v. Sultan, m; s. —e, v; s. bnw. —en, v; mv.
— -recht. —a (Turksch vaartuig) Synta'x]s(woordvoeging)\.
Successief, ieve, bnw. v. Syrië, o.—r, m; s.
—ievelijk, bijw. Sumak (smak) v. Syring, z. sering.
Suf, bnw. (—fer, —st). Supercar'ga (ladingsop-Syste'ma . (stelsel) o; 's.
—fer, m; s. —ferij, v. zichter) m; 's. —'lisch , bnw. Ook
—fen, o, w. Superieur, m; en. systeem; emen.
T,
T (twintigste letter) enz. Tabouret' (stoel zonder
Taag (rivier) m. Taan, v. —kleurig, bnw. leuning) o; ten.
Taai, bnw. (—er, —st). Taan, v; en. Tachtig, telw. en znw. o;
—erd, m; s. —heid, Taats, v; en.—tol. en.—er.m.—jarig,
—igheid. —nagel, ra. Tabak, v; ken. In sam. s. —ste, —voudig, bnw.
Taak (laks) v; aken. Tabbaard, labberd, m;en. —maal, enz., bijw.
Taai, v; alen. —kundig, Tabel'(overzicA/sWad) v; Tact (gevoel, oordeel) m.
—bevend, —rijk, bnw. len. —la'risch (—vor- Tactiek (legerkunde) v.
—man, ra; nenenlie- mig) bnw. Taf,o;feu.-fen,onv.bnw.
den. ƒ» and. sam. taal; Taberna'kel, m; s enen. Tafel, v; sen en.—en,o.
als:—eigen, O.-schik- —en (vertoeven) o.w. w. —schuimen, o. w.
king,—viller,—zifter, Tabijn (gewaterde stof) Alleen als o. znw. ge-
enz.—vitterij,—ziflerij, o; en. —en, onv. bnw. bruikelijk.