Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
(Ier, —st). —staand, Stoffeercn, b. w. Stoop, v;cn.
—zwijgend, bnw.—'Ie- Slof hagelen, stofregenen, Stoorloos (storeloos) bnw.
kens, —letjes, bijw. onp, w. Onscheidb. Stoornis, v; sen.
—te, v.—heid,—lig-Slok, -f m; ken.—kerig, Stoot, m;cn.—ig,—erig.
heid, —zwijgendheid.
Ook met zmv,; als:
—leven, —middel,
—siand.
—kig, —blind,
—stijf,
Stokken in;-knecht;
oud, —sch, —vrij, bnw.
til, bnw. Stooten, b. w. (iet, ooien).
in and. sam. stok; als: Stootcr {oude rekenmunt)
Eindelijk met WW. : —bewaarder, —roos, ni; s.
—staan, —zitten, —huis {gevangeJiis), Stop, v; pen. Ook tw.
—zwijgen. -*viscb, enz. —pen, b. w. § —per,
Stilet' {kleinedolk) o;iei\. Stokebrand, m. en v. en. ra. —sel, o.
Sli\\si{goedsteller,schrij' —en, o. w. Stoppel, ra; s en en. —ig,
ver) ra; cn. Stoken, b. w. § bnw.—gans, enz.—en.
Stillen, b. en o. w. § Stoker, -f m; s. —ij, v. o. w.
Stilletje, o; s. Stokken, b. w. Stopverf, v.
Stinken, o. w. (onk, on-Slolksch {van Stolkwijk) Siorcn, b.w.
ken). § bnw. Slorra, ra; en. —achtig,
Stinkerd, ra; s. Stollen (s/remmc») o. w. —ig, bnw. —cnder-
Slinkerig, bnw. Stolp,v;cn.—en,b.eno. hand, bijw.—en,o.w.
Slip, v; pen. —pel, v; s. w. §—loopen, o.
In tijdstip, O. —pen, b. Stom, bnw.—dronken(i/i Storten, b. en o. w. g
w. —pelen, b. w.
Stipt, bnw.
Stoeien, o. w. §
Stoeierij, v.
Stoeiig, bnw.
Stoeiziek, bnw.
On-
de volkst.) bnw. —me- Stortregenen, o. w.
knecht, m. —merik, ' scheidb.
ra; en. —meling {lom- Stotteren, o. en b. w. §
perd) m. —metje, o; s. Stollerig, bnw.
Stommelen, 0. w. Stout, bnw. —hartig,
Stommen {den wijn) b. w. —moedig, bnw.
Stoel, m; en. —enmaker. Stomp, bnw. —hoekig, Stouwage, v.
—enmarkl, —enmal- ?^zinnig, bnw. OoA Stouwen, siö stuwen. §
ter, —enzetter. In met zmv.: —neus, Stoven, b. en o. w, §
and. sam. enk.; als: —voet, enz. Straal, m; alen. —loos,
—draaier(—endraaier) Stomp {romp) v; en. —vormig, bnw. —bre-
{in sam.s), enz. . Stomp (s/oo/) ra;en. —en, king, v. —buiging, v.
Sloeicnmatten, o. b. w. —krans, —dier, enz.
Stoep, v; en. —^je {stads- Slond, m;cn.—enin.-van —swijze, bijw.
soldaat) o; s. —en {op —en aan. Straat, v; aten. —loopen,
de stoep zijn) o. w. Stoof, v; oven. —hengsel. —rooven, —schenden.
Stoet, m; en. {broodje) v. In and. sam. mv.
Stoeterij, v; en. Stoof {in het kootspel)
Stof, {onderwerp, sto/fagc) bijw.
v; fen. —fage, v; s. Stoofselj o; s.
—feerse!, o. —felijk, Slool {overkleed der pries-
bnw. Voorts—fenwin- /ers)v;olcn.
kei, —fenscheider. Stoom, m. —achtig,bnw.
Stof {aarde) o.—achtig, —bad,-bleekorij,—boot,
—fabriek, —machine,
—vaart, —vermogen,
—zaagmolen,enz. —en,
O, en b. w. §
—ferig, —fig, bnw.
StolTen {pochen) o. w.
{reinigen) b. w. §
Stoffer, f m; s.
—slijpen, o. w. meest
als znw. voorkomende.
—y aarder {straat davis-
vaarder). Voorts:—ar-
beider, —deun, —ge-
rucht, —madeliefje
—madelief {een kind,
dat gaarne op straat
rondgedragen wordt),
—roover, —schenderij,
enz.
Straf, bnw. (—fer, —st).