Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—maai m de sam. sie (Goti) m.—wegen,
—sbosch. bijw.
Akle, v; n. Voorts —heiligen,
Aklie, v;iën. —kinderen, —zielen,
Al, bnw., bijw. en vw,; cds mv. znw.;--heiiigen-
znw. o.voor\[QQ\d\,errz. feest, enz,
Insamenst., veelal lot Alles, o. —zins, bijw.
versterking, de Allooi, o.
—daar, —dus, —eer, Almacht, v. —ig, bnw.
(oo/£vw.).—hier,—om, —ige {God) m.
—ras, —reede (—reê), APmanak, m; ken.
—reeds,-Lbaits,—tijd, Almogend,bnw.—e(Gorf).
—loos, —vorens (oo/i; Aloë, v; s.
vw.), —waar, —weder Alom, bijw. —tegenwoor-
(—weer), —zoo; hei dig, bnw.
vw. —hoewel. Aloud, bnw.
Zie lager, ais ook Alpen [gebergte)^, mv.
aller. Alphabet, o. —isch, bnw.
Alant(/jr«i(i)m. Insam.^. Alruin {kruid) v.
Alarm, o. Als, vw. —dan, —mede,
Albast, o.—en, onv. bnw. —nog, —nu, —toen,
Albedil, m. en v; len. bijw. —of, —ook, vw.
Albedrijf, m. ew v; ijven. Alsem, m.
Albedril, m. en v; len. Alt, v. —ist, m.
Albeschik, m. e» v; ken. Altaar o; aren.
Al'bum {vrieivienrol) o; s. Altegader, bijw.
Alft {scltelpvisch) v. Allemaal, bijw.
Al'gebra, v. —'isch.bnw. Altemet, bijw.
Algemeen,bnw. eno.znw. Altijd,bijw.—durend,bnw.
—making, enz. Ailoos,bijw.-durend,bnw.
Aigenopgzaam, bnw. Aluin, v; en.
Algoed.bnw.—e{God)n). Alvermogen {God)o.—d,
Alikruik, v; en. bnw.
Alkoof^ v; oven. Alwelend,bnw.~e(Gorf)m.
Alkoran', m. Alwijs,bnw.-ijze(Gorf)ra.
A!le,bnw.—daagsch, bnw. Alzegenaar, m.
—gaartje, o; s. Alziend, bnw. —e{God)m.
Zie lager. Alzijdig, bnw.
Alleen,bnw.envw.—hoer- Alzoo, bijw. cn vw.
scher, eïi^. Amandel(//oow)m.(wwc/ii)
Allengs (—kens) bijw. v; en.
Allenthalve, bijw. Amarant' {bloem) v; en.
Aller, sie al, alle. Wordt bij km^rW {polijststeen) m.
den over tr. trap der\in\\. Amazo'ne,-f v; n. In sam.
en bijw. gei'oegd tot ver- mv.; als: —rivier.
sterking; als: —best. Ambacht,-j-o;en. /w^ßm.
—hoogst, —liefst, s; a/5.-—man,-heer,ens.
—naast, enz. Ambassa'de, v; s.
Voorts in —bande, Ambassadeur, m; s.
— !ei,onv.bnw.—hong- Amber, m.
Ambrozijn (godenspijs) o.
Ambt, o; en. —eloos, bnw.
—enaar, m; s e?iaren.
—genoot, ra; en. —man;
nen e» lieden.—schrij-
ver. In and sam. s; als:
—bezigheid, —broe-
der, enz. Insgelijks in
—halve, —wege, bijw.
Amechtig, bnw.
Amen, bijw. en tw.
Amerika, o.—an,m;anen.
—ansch, bnw.
Amethist, {steen) m. {stof)
o; en.
Amianl' {bergvlas) m.
Amphibie' {tweeslachtig
dier) v; iën.
Aniphilhea'ter, o; s.
Anabatist {wederdooper)
m; cn. ÖoA; anabaptist.
Analy'se, analy'sis {ont-
leding) V.
Ananas, v; sen.
Anarchie' {regeeringloos-
heid) v.
Anatomie' {ontleedkunde)
V.
Ander, bnw. en vnw.
—daagsch, des —en-
daags, bijw. —deels,
bijw. —half, —halve,
telw. '—maal, —werf.
bijw.
Anders, bijw. e?ivw.—ge-
zind, bnw. —om, bijw.
—zins, bijw. en vw.
Andijvie (andivie) m.
Andoren {kruid) m; s.
Anekdo'te, v; n. In sam.
mv.
Anemoon {bloem) v;onen.
Angel, m; s.
Angelsakson, mv. znw. m.
Anglikaanscb (Engelsch)
bnw.
Angst, ra; en. —ig, bnw.
—vol, —vallig, bnw.
Anijs, m.
Anjelier, m; s en en.