Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sommiteit (de voor- boter), —der, m; s. Specerij, v; en.
naamste) v; en. Spanen, onv. bnw. Specht, m; en. —enei.
Somnambule (s/aapwan-Spaanscb, bnw.—gezind, Speciaal, ale (bijzonder)
delaar,—s^er)m.env; bnw. Als znw. o. bnw.
s en n. — vaarder, m. —groen. Specialiteit (lievelingsvak)
Soninambulls'rae (het o. v.
nachtwandelen, de hel' Spaansche-vliegpleister, Spe'cie, v; iën en s.
derzichligheid) o. enz. Specifiek (soortelijk) bnw.
Somp (moeraj) v; en. —ig. Spaarzaam, bnw. Specifica'tie (bijzondere
bnw.—vogel. Spaath, o; athen.—ach- opgaaf) v.
Soms, somtijds, somwij- tig (spathig) bnw. Specta'tor (waarnemer)
len, bijw. Spade (spa) bnw. en bijw. m; s.
Sona'ie (muziekstuk) y;s. (—r, spaadst). —ling Speculant, m; en.
Sondeeren, b. w.§ (lam) m. Specula'tie, f v; iën en s.
Sonnet', o; ten. Spade, v; n. —nijzer. In Speculeeren (opwinstuit-
Sont (zeeëngte) v. Ook and. sam. enk. Ook zijn) o. w.
Sond. spa. Speek, v; en.
Soort, v; en.—elijk,—ge- Spaden, zie spitten. Speeksel, o.
. lijk, bnw. Spalier, o; en. Speelachtig, bnw.
Sop,o;pen.—pig,—pe-Spalk, v; en.—en, b. w. § Speelnoot, m. en v; en.
rig, bnw. Span, v; nen. —netje. —schap, o.
Sophis'me (drogrede)o; n. —broek.—aderig(rfoor Speelsch, bnw.
Sophist (drogredenaar) den tongriem in hetspre'S^celsmize, bijw.
m; en. —erij, v; en. ken belemmerd) bnw. Speelziek (speelzuchtig)
—isch, bnw. Span (gespan) o. —netje. bnw. —le (—zucht) v.
Soppedoppen (onma/f^ Spanen, onv. bnw. Speen, v; enen. —tje
soppen) o.w. Spanen,b. w, § (kunsttepel) o. Insam.
Soppen, b. w. § Spang (gesp, enz.) v; en. enk.
Sopraan' (bovenstem) v. —etje. Speer, v; eren.
Sopperdegroentje(sap/;/^eSpanjaard, m; s enen. Speet, v; eten. —aal,
peer) o; s. Spanjolet', v; ten. —jespaling.
Sorbe (vrucht) v; n. Spannen, b. en o. w. (ande. Spek, o.—achtig,—kig,
—boom. annen) § bnw.—muis (soor/van
Sorbet'(rfranA) o; s. Spansel, o, vledermuis), —naald
Sorteeren, b. w. § Spant, o; en. (lardeerpriem), —nek,
Soudenier (soldaat) m, s. Spar, -f v; ren. —relje, enz.
Souffleur (inblazer) m; s. —reboom, —renhout. Spekken, b. w.
Soupeeren, o. w. Sparen, b. w. § Spektakel, o; s.
Souper' (avondmaal) o; s. Spark, sperk (vonk) v; en. Spel, o; en en len. —letje.
Souspieds' (voetriemen) Sparkelen (vonkelen) o.w. —breker,
mv. Sparlelbeenen,o. w. Speld, v; en.—^je. .Vr. tn
Soutien' (steun; bij vrou- Spartelen, o. w. § —enbak, —eukoker,
wenkleederen) o. Spat, v; ten.—lig,—ziek, —enkussen,—fabriek.
Souvenir' (aandenken, bnw. —geld, —werk, enz.
zakboekje) o. s. Spatel, v; s. In sam. waarin het en-
Souverein,-f m; en. Ooft Spathig, zte spaath, kelv. bedoeld wordt,
bnw.—iteit', v. Spa'tie (r«im/e) v; s. spelde; als: —kop,
Spa, zie spade. Spaliëcren (drukkersterm) —prik, enz.—en,b. w.
Spaak, v; aken. Ooft bijw. b.w. Spelemeien, o. w.
Spaan, v; anen.—tje (voor Spatten, b. en o. w. Spelen, b. eno. w. §