Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
m
Snauw (bits «/oord)m;en. wanden) v; en. Snuit (vlas) v.
—achtig, —erig, bnw. Snijdsel, o; s. Snuit (bek) ni; en.
—en, o.w. Snik, f m; ken. —heet Snuiten, b. w. (oot, oten).
Snavel, m; s. —snel, m. {zeerheet)havf,—ken, §
en V. O. w. Snuiter, "t" m; s.
Sneb (snebbe) f v; ben Snik (/reftscAuiO ken. Snuitsel, o.
(n). —betje, —big Snip, v; pen. In and. sam. Snuiven, b. w. (oof, oven),
(snibbig) bnw. ' mv. §
Snede (snee) v;n. Sneedje. Snippel, siV snipper. Snuiver, f m; s, —ijo.
—ling, m. en v. Snippen, b. w. Sober, bnw. —Ijes, bijw.
Snedig, bnw. Snipper (snippel) m; s. Sociaal, ale bnw.
Sneeg, sie snedig. —achtig, —ig, bnw. Socialismus (zeker niemv
Snees (schacheraar) m; —aar, m.—en, b.w. § maatschappij-slelsel)o.
eezen. Snoeien, b. w. § Socialist, m; en. —isch,
Snees (twintigtal) o; Snoeisel, o. bnw.
eezen. Snoek, m; en. —achtig. Sociëteit,v;en. /nsam.s.
Sneeuw, V. (öyoyerdracA/ bnw. Foor/s —enaas, So'da (zou/ascA) v.
o). —achtig, —ig, —elever, —envangst. Soebatten, o. w.
—blank, —blind, —ekop (—skop). Soep, v; en.—erig.—ig,
—wit, bnw. —en, onp. Snoep(snoe;)eri;)m.—erij, bnw.
w. v.—achtig,—erig,-ig. Soes (gebak) v; zen.
Sneezen (schachereny o. —sch, bnw. —en, b. w. Soes (bedwelming) m.
w. § Soezen, o. w.
Snel (kan) v; len. —letje. Snoer, o; en. —en, b. w. So'fa (rustbank) v; 's.
Snei, bnw. (—Ier,—st). Snoeshaan, m; anen. Soiree (avondgezelschap)
Ook met znw.: —dicht. Snoeshanig, bnw. v; s.
—schrijver, —trein. Snoet (snuit) m; en. So'ja (sapeenervrucht)o.
—voet, —waag,—wa- Snoeven, o. w. g Sok, v;ken.—kerig,bnw.
Snoeverij, v; en. Sol (zangnoot) v; s.
Snood, —c, bnw. —aard Sold , o. Thans —ij.
m;s. Soldaat, m; aten. Insam.
Snor, -f m; ren.—rebaard. mv.
Snork, m; en. —achtig, Soldaterij, v.
bnw. —erij, v; en. Soldeer, o. Beter—sel, o.
Snorken, o. w. g -—en, b. w. g
Snorren, o. w. Soldij, v; en.
Snorrepijp, v; en. —erij,Soli'de (hecht) bnw.
V. Soliditeit, v.
Snot,o.—achtig,—terig. Sollen, b. w. g
bnw. —terik, m; ken. Sollicitant, m; en.
Snibbe (snibbige vrouw) —tebel, v; len. —olf Sollicita'tje, v; iën.
v; n. (visch) m; en. In and. Solliciteur(yersor^creener
Snibbig, bnw. sam.enk.—teren,o.w. rechtszaak) m; s.
Snijden, b.w. (eed,eden). Snuf, V.—je. So'lo (alleen) bijw. Ook
In sam. snij: —boon. Snuffelaar, m; s. —ster, v. o. znw.; 's.
—lijn. Snuffelen, 0. w.
Snijder (kleêrmaker) m; s. Snuffen, b. w.
In sam. s. —en (kleèr- Snugger, bnw.
maken) o. w. Snuif, v; ven.
Snijding (pijn in de inge- Snuisterij, v; en.
gen, enz.
Snellen, o. w.
Snelschrijven, o.
Snerken , b. en o. w.
Snerpen, b. en o. w.
Sners, z. snars.
Snert, v.
Sneukelaar, m; s.
Sneukelen, o. w.
Sneukeren, o, en b. w.
Sneuvelen, o. w.
Sneven, o. w.
Som, v; men. —metje.
Somber, bnw.
Somma'tie (dagvaarding)
v; iën.
Sommig, —e, bijw.