Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Schrobben, b. w.; a/s zw«;.
0. § in;—net, —zaag.
Schrobber, f m; s.
Scbrobbeering, v; en.
Schroef, v; ven. —lijnig,
—vormig, bnw.—swij-
ze, bijw. Schroeveboom,
schroevedraaier.
Schroeien, b. w. §
Schroeisel, o.
Schroeven, b. w. § Als
znw, 0,
Schrok, nj; ken. —kig,
bnw.
Schroken (zengen) b. w.
Schrokken, b. w. § Als
znw. 0.
Schrollen (smalen) o. w.
Schromelijk, bnw.
Schromeloos, bnw.
Schromen, o. en b. w.
Schromig, bnw.
Schrompel, v. —ig, bnw.
Schroom, m. —achlig,
—vallig, bnw.
Schroot, O.
Schrnpel, zie scrnpel.
Schub (schubbe) v; ben
(n). —betje.—achtig,
—big, bnw. —swijze,
bijw. —ben, b. w.
Schuchter, bnw.
Schuddebol, m; len. —le-
tje. —len, O. w.
Schudden, b. en o. w. §
Zie boven.
Schuif, v; ven.
Schuifelaar, m; s en aren.
—ster, V.
Schuifelen (tafelschui-
men, sijfelen, glijden,
enz.) 0. w.
Schuier, ra;s. —aar(«'ccfc-
lijvig mensch), —en
(a/bor.'»telen) h. w. (/os-
lijvig zijn) o. en onp. w.
Schuilen, o. w. (ooi,olen).
Ook gelijkvl. §
Schuilevinkje (spel) o.
Schuim, 0. —ig,—achtig,
bnw. —en,O. e/ib. w. §
—loopen, O. w. —er
(—looper). —blad
(plant)) 0. —steen, m.
—spaan, v. enz.
Schuin (—sch) bnw. —te,
v; n. —s, bijw. —en,
b. w.
Schuil, v; en. —geld,
—gesprek, —jager,
—praatje, —vol. In
and. sam. e.
Schuiven, b. en o. w. (oof,
oven). §
Schuld, v;en.—enaar, m;
s en aren. —enares, v.
—eloos, —ig, bnw.
—enmaker, —enlast.
In and. sam. schuld.
Schulp, schelp, v; en.
Schulpen, b. w. §
Scbulper (pompboor) m; s.
Schuren, b. w. §
Schurft, bnw.
Schurft,V. e/ïo.—ig, bnw.
Schurk, m; en.—achtig,
bnw.—erij,v. Insam.
mv.
Schurk (wrijfpaal) m;en.
—en (zichwrijven)o.vi.
Schut (geschut) o. —ge-
vaarte.
Schut (schot)o; len. —sel,
o; s. —bord, o; en.
Schutten, b. w. Schuttn;
—blad,—bord,—kooi,
—meester, —plank,
—poort,—sluis, —stal.
Inand. sam. schuts; a/s.'
—brief,—engel,—god,
—heer, —vrouw.
Schutter, m; s. —ij, v.
—koning. Inand. sam.
s.
Schutting, v; en.
Schuur, v; uren.
Schunrsel, o.
Schuw, bnw. —cn, b. w.
Scru'pel, o; s.
Scrupuleus (nauwgezet)
bnw.
Sculptuur (beeldhouw'
kunst) V.
Secondair' (tweede, mid-
delbaar) bnw.
Secondant', m; en. —e, v;
s.
Secon'de, v; n. —nhorlo-
ge, —nwijzer. In and.
sam.enk. Oofcsecunde.
Als bijstander in een
tweegevecht, m.
Secon'do (tweede stem) v.
Secreet, ete(geheim)bnv,-.
Secretai're (kast) v; s.
Secretariaat, o; alen.
Secretarie, v;ën.
Secretaris, m; sen .—schap,
0.
Secuur, ure (zeker) bnw.
Securiteit, v.
Sedert, bijw. en\z.
Segment(cirfte/s/wft)o; en.
Segrijn, o; en. —en, onv.
bnw.
Sein, o; en. —en, b. w.
Seizoen, o; en.
Sek (wijn) v.
Sekuur, zie secuur.
Sekreet, o; eten.
Sekse, v; n.
Sekte, v;n. In sam. n.
Selderij, v. Naar de be-
schaafde uitspr. selde-
rie.
Semina'rium, semina'rie
(kweekschool voor Zee-
raars) o; s, ién en ria.
Senaat (raad der oudsten)
ra.
Senateur, ra; s. Ook se-
na'ior, ra; s.
Seneblad, o; cn.
Senegroen (ingroen) o.
Se'nior (de oudere) bnw.
Senten'lie, i" v; ién.
Sentimenteel, e (gevoelig)
bnw.
September, m.
Septer, zie schepler.