Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
w.—volgen, b.w. Ove-
rigens schcidb.
Eindelijk in de sam.:
--Imlië.
Zie lager.
Achteren (nanr, ten, van
—) bijw. Ook achter.
Achterhaalbaar, bnw,
Achterhomlend, bnw.
Achteruit, bijw. Sckeidb.
in de samengest. ww.
—loopen, —slaan, enz.
—gang, m.
Achting, V.
Achttien , telw. —hon-
derd, telw.—de, bnw.
—maal, bijw. enz.
Achtzaam, bnw.
Acte, zie akle.
Acteur, m; s. Bij somrhi'
gen mei k.
Actri'ce, v; s. Z/e acteur.
Adder, v;s.—engebroedsel,
o; s. In and. sam. enk.
Adel.m.—lijk, bnw.—dom,
m. —sland, m. enz.
Adelaar, m; s of aren.
Adelborst, m; en.
Adelen, b. w.
Adem (asem) m.—haling,
V.—loos, bnw.—tocht.
Ademen, o. en b. w.
Ader(aar)v;en.—ig,bnw.
Aderlaten, b. w. Sckeidb.
Adjudant, m; en.
Admiraal, m; s e» alen.
—schap, 0.--gene-
raal. In sam. s.
Admiraliteit, v; en. In
sam. s.
Adres' (opschrift) o; sen.
Adsistent, ra; en. —ie.
Adspirant, m; en. Ook in
sam. :--ingenieur,
— -onderofficier, enz.
Advertcn'tie, v; s en iën.
Advies, o; zen.
Advocaat,m;aten.--ge-
neraal.
Af, bijw. e7t vz. In sam.
met trw. scheidb.; als:
—bakenen, —biM'ldnn,
—liebbiMj,—kondigtMi,
—koDpeii, —loopnti,
—nenzen, —radnn (zie
raden), —schepen ,
—stooten, —troonen
(—vleien),—vaardigen,
—zeggen, en vele andere,
Door sei achter den
wortel des ww.deo.zww.
—bcehlsel, —gifisel,
—krahsel, —pluisel,
—snuitsel, —treksel,
enz.
Zie lager.
Afilak, o; en.
Afdoening, v.
Afdruip, afdrup, m.
Afdruk, m; ken.—sel,o;s.
Affai're, v; s.
Afi'ront' {smaad) o; en.
Affuit (rolpaard) v; en.
Afgetrokken, bnw.
Afgevaardigde, m. en v; n.
Afgevallene, m. en v; n.
Afgezant, m; en.
ATgifte, v; n.
Afgod, m; en.—endienaar,
m. —endienst,v.—erfj,
V.—isch.hnw. Ineenige
and. sam. s.
Afgrijselijk, bnw.
Afgrijzen, o.
Afgrond, m; en.
Afgunst, V. —ig, bnw.
Afhandig, bijw. in;— ma-
ken.
Afhankelijk, bnw.
Af knppingsteeken, o; s.
Afkeer, m. —ig, bnw.
Afkomst, V. —ig, bnw.
Afkoop, m; en. —baar,
bnw.
Aflaat, m; alen.
Aflegger (iets dat onbruik-
baar geworden is, enz.)
m; a.
Afleider, m; a.
Afleiding, V. h sam. 3.
Aflevering,v;en. Insam.ss
Alloop, m; en.
Afreis (afreize) v.
Afrij, V.
Afrika, 0. —an, m; anen.
—ansch, bnw.
Afrit, m.
\ïiic\\am\icr(zijstoot) m;s.
Afscheiil, 0. —sel, 0; s.
—ingsteeken, 0; s.
—elijk, —baar, bnw.
Afschrift, 0; en.
Afschrik, m. —wekkend,
bnw.
Afsciiuw, m. —elijk, bnw.
— en, 0.
Afslag, m. —er, m; s.
Af"^praak, v; aken.
Afslammcling, m. en v;eD.
Afstand, m; en.
Afsterven, 0. w. en0. znw.
Afsluit, m.
Aftochl, m.
Afired(an rede)ra.—ing, v.
Aftrek, f m. —king, v.
—sel, 0; s.
Afvaart, v.
Afval, m. — lig, bnw.
Afvoer, m.
Afwaarts, bijw.
Afwatering, v. In sam. s.
Afwezen, 0. —d, bnw.
Afwezig, bnw.
Afzichtelijk, afzichtig,
bnw.
Afzijn, 0. w. en 0. znw.
Afzonderlijk, bnw.
Agaat (steen) m. (stof) 0;
alen.
Agaten, onv. bnw.
Agent', m;en.
A'gio (opgeld) m.
Agurk, v; en. —^je, 0; s.
In sam. s.
Ahoriï (boom) ra; en.
Ai, tw.
Ajuin, ra; en.
Akelig, huw.
Aker, -f m; s.
Akker, m; s. —raaa, enz.