Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uocrbaar, roereml, bnw. m. en v; s. —arij, v.
Roerdomp (reiger) m; en. —zoo, v. —zootje, o.
Roereu, b. w. § —en, o. en b. w. §
Roering (beweging, lostij- Romp, m; en.
vigheid, opschudding) Rompelig (hobbelig) buw.
v; en. Rompslomp; m. OoAbijw.
Roerom (gebak, mengel- Rond, buw. en soms vz.
klomp)v;Tüen.—metje. Als znw. o. —e (om-
Roersel, o; s en cn.
Roervink, f m; en.
Roes, m; zen.
Roest, m. —ig, —acbtig,
bnw. —en, f o. w.
Rinket, o; ten.
Rinkinken, b. en o. w.
Rinscb, zie rijnsch.
Riool, O; olen.
Rist, v; en. —en, b. w.
Rit, m; ten. —meester.
—meesterschap, O.
Rits, tw.
Ritselen, o. w.
Hitsig, bnw.
Ritten, o. en b. w.
Rivivr, v; en.
Rob (visch) m; (maag) v;
ben. —betje. In sam. Roet, o. —ig, —achtig,
mv. behalve —bevel, o. bnw.
—bcvelten, onv. bnw. Roezemoezen, o. w.
—bedoes, —beknol Roezen, o, w. §
(korte, dikke jongen), Poezig, bnw.
enz. Roffel, f v; s. —ig, bnw.
Ro'be (tabbaard) m; s. —en, f b. eno. w. §
Robijn (.(ft-en) m.(er/s)o; —aar,m;s.—aarster,v.
eu. —ea, uuv. bnw. Roifiaau, m; aneu.
RochebeJ, zie rochel. Rog' (viscA) m; gen.—je. Ronden, b. en o. w.
Rochel (rachel) v; s. —getje. ƒ« sam.rogge. Rondomschaduwigen, m;
—achtig, bnw. —pot, Rogge (graan) v. Roggen mv.
m. —aar, m; s. —aar- vóór een vocaal of eene Ronds, v; en.
ster, V.—achtig, biiw. h. Rondsel, o; s.
Rochek^n. 0. w. Rok, m; ken. In sam.Ronken, o.w.
Roebel (Russ. munt) m; s. Rok, zie rokken. Ronselaar, m; s.
Roede (roê), -f v; roeden. Rokken (spinrokken) o; s. Ronselen, b. w.
Roedje. Rokken, rokkenen (u/as Ronzebons (poppenspe/) t;
Roeder, zie roer. mndcn) b. w. zen.
Roef, v; ven. Kol, f v; len. —letje. Rood, —e, bnw. Als znw.
Roeien, O. e» b. w. § —rond, bnw. —laag,
—lende,—pens,—wa-
gen, enz.
gang) v; n. —te, v; n.
—achtig, —borstig,
—gaand, —loopend,
bnw.
Foor/s —om, vz. en
bijw. ^n —uit, —weg,
bijw.
En de znw. —as, v;
sen. —eel,o;eu.--edans,
m. —emaat, v. —bout,
o; en. —visch, m.
Ook in sam. met ww.:
—slenteren, —wande-
len, enz.
Roeter (wijnpeiler) m; s.
Roekeloos, bnw.
Roekoeken (der duiven)o. Rollen, b. en o. w. §
w. Rolleeren (de rollen ver-
Roem.m.—gierig,—rijk, deelen) b. w.
—ruchtig,—vol,—waar- Rolpaard (ook roopaard)
dig, —zuchtig, bnw. o; en.
—zucht, V. Roman', m; s. —netje.
Roemen, b. en o. w.
Roemer (romer) m; s.
Rocp, m.
O. —achtig, —bont.
—bruin,.-harig,-kleu-
rig,—vervig, huw. enz.
Insgelijks met znw.:
—aard,—^ard,—borst-
je, —grond (—vonk)
O. —kop, —krijt,—vos.
Roode in: —kool,
—loop, —roede, m.
—esk', —tisch, bnw. Roodaarden, b. w.
—ce, v; n en s. Roof (buit) m. —zucht,
n, b. en o. w. Rome (stad) o. v. —gierig, —ziek,
(iep, oepen). § —er, Romein, m; en. —sch, —zuchtig, bnw.
m; s. bnw. en bijw. Roof (korst) v; oven.
Roer (fanscAip) o;en. Romer, roemer. Ooi Rooi, v. —en (mikken;
Roer (pijp, geweer) o; en. voor Romein. ook roeien) b. w. § —et
Roer, m. in: in rep en —. Romaiel, m. (een persoon) (rooimeester) m; s.