Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—bok, —geit, —kalf. Register,-j-o; s. Rela'tie (betrekking) v; s
Ree (reê), reede (gereed) Registra'tie (inschrijving cn iën.
bnw. van acten) v. Relief (vlak verheven
Reede (reê) v; n (ën). Registreeren, b. w. beeldwerk) o.
Reeden (toerusten) b. en Reglement, o; en.—air', Reli'gie, v; s en iën.
o.w. bnw. Religiëus, bnw.—e(yees-
Reeder, ra; s. —ij, v; en. Reguleeren (regelen) b. w. lelijke dochter) v; n.
Reeds, bijw. Regulier, bnw. —heid. Reliquie', v; ën.—ieën-
Reef, o; even. —en (zekere geestelijk kast.
Reeks, v; en.
Reep, m; en.
Reeschaaf, v; aven.
Reet, v; eten. Retig.
ken) mv. In sam. s; Rellen (snappen) o. w.
als: —gracht, —breed- Relletje, o; s.
Relmuis, v; zen.
Reme'die, v; s en iën.
Ook or
Remmen, b. w. §
Remonstrant, m; en.—sch,
bnw. —endom, o. —ie
(tegenvoorstelling) v.
Remplaçant (plaatsbeklee-
der) m; en.
straat.
Rei (/coor) m; en.
Reet (rete) (werktuig) v; Reien (dansen) o. w.
etfin. Reiger, m;s.
Reeuwen, o. w. § Reiken, b. en o. w.
Referein (refrein) o; en. Reikhalzen, o. w.
RefcrendaVis (berichtge- Rein, bnw.
ver) m; sen. Reinette, zie renet.
Referent (verslaggever van Reinigen, b. w.
uitgekomen boekwerken) Rein vaar (wormkruid) v. Ren (snelle loop) m; nen.
m; en. Reis (reize) v;zen. —vaar- Renaissan'ce [wederge-
Rellex'ie (opmerking, dig, bnw. boorte, herleving; ook
terugkaatsing) v; iën. Reizen, o. w. § fig.) v.
Reforma'tie, v; icn. Reiziger, m; s. Rendez-vous' (afgespro-
Rerugié(«i/ffewe/i:ene)m;s. Rek, o; ken. ken plaats tot bijeen-
Refutts' (weigering) o; Rek (het rekken) m. komst) o.
uzen. —baar, bnw. —draad, Rendier, o; en.
Regalicn (leekcnen der —einden. Renegaat, m; aten.
koninklijke waardig-Rekel, m; s. -achtig, Renet (a;>pe/) v; ten.
heid) m\. Oo/c regalen bnw. Renncn,o. w. §
en regalia. Rekenaar, m; s en arnn. Rente, v; n.—loos,—ge-
Regeeren, b. en o. w. § —ster, v. vend, bnw. —nier, m.
Regeering, en. —loos. Rekenen (inreftenen) b. w. —nierster, v. —brief,
bnw. in sam. s. Rekenen, b. cn o. w. §
Regel,m;senen.—maat, Rekening, v; en. —etje.
V.—loos,bnw.—draads--courant.
(rechtstreeks),—recht. Rekenkunde, rekenkunst,
—matig, bnw. v.
—inschrijving,—beta-
ling,—woeker. Inand.
sam. met znw. rent; ook
in —baar, bnw.
Renten, b.w.—ieren,o.w.
Regelen, b. w.
Rekenkundig, rekenkun- Rep in: in — en roer.
Regen, m; s. —achtig, stig, bnw.
bnw. —en, onp. w. Rekcnplichtig, bnw.
Regent, m; cn. —es, v. Rekenschap, v.
—schap, 0. In saw. Rekest', 2. request,
mv. Rekke (lange stok) v; n.
Repel, m; s. —aar, m; s.
Repelen (vlas beuken) b.
w.
Repertoi're, reperto'rium.
(zaakregister) 0.
Regie' (ieAeer uaw zeftere Rekkelijk, bnw. Repetent (herhaler) m;
handelstakken, enz.) v. Rekken (van paarden) 0. en.
Regi'me (leefregel) 0; s. w. Repeteeren, b. w.
Regiment, 0; cn. /n sam. Rekken, b. en 0. w. § Repeti'tie.v iën.--hor-
s. Relaas' (verhaal) 0; azen. loge.